STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1VŨ HOÀNG TUẤN ANH28-07-199227206****B2LT+SH+ĐT
2NGUYỄN HOÀNG ANH10-01-199827268****B2LT+SH+ĐT
3PHAN NGUYÊN ANH21-09-199327227****B2LT+SH+ĐT
4HOÀNG MỸ ANH13-07-200127276****B2LT+SH+ĐT
5NGUYỄN ĐINH BẰNG01-01-199138558****B2LT+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN BẢO25-1-199035193****B2LT+SH+ĐT
7LÊ VĂN CÁT10-10-197027216****B2LT+SH+ĐT
8NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU20-05-199524144****B2LT+SH+ĐT
9NGUYỄN THỊ CHI14-03-199127297****B2LT+SH+ĐT
10PHẠM BÁ CÓ10-04-197927244****B2LT+SH+ĐT
11SỲ THIÊN ĐẠI10-04-199327226****B2LT+SH+ĐT
12NGUYỄN VĨNH ĐẠO06-12-199227217****B2LT+SH+ĐT
13VŨ TIẾN ĐẠT14-08-198527292****B2LT+SH+ĐT
14NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC09-05-197927132****B2LT+SH+ĐT
15ĐINH VĂN DŨNG05-07-199127334****B2LT+SH+ĐT
16NGUYỄN PHƯỚC DUY27-02-197928133****B2LT+SH+ĐT
17BÙI THỊ THÚY HẬU28-02-199320558****B2LT+SH+ĐT
18BÙI THỊ HIỀN05-06-199327612****B2LT+SH+ĐT
19LÊ VĂN HIỀN25-12-198427611****B2LT+SH+ĐT
20NGUYỄN HỮU HÒA14-10-199618746****B2LT+SH+ĐT
21VŨ MINH HỌA12-02-199003609000****B2LT+SH+ĐT
22LÊ THỊ HOÀI20-09-198127246****B2SH+ĐT
23LÊ HUY HOÀN28-12-198927208****B2LT+SH+ĐT
24LÊ VĂN HOÀNG31-12-196627087****B2LT+SH+ĐT
25NGUYỄN THANH HOÀNG11-07-200027274****B2LT+SH+ĐT
26TRỊNH ĐÌNH HOÀNG01-06-200127284****B2LT+SH+ĐT
27TRẦN THỊ HỢI10-10-198327279****B2LT+SH+ĐT
28NGUYỄN VĂN HÙNG22-09-198227200****B2LT+SH+ĐT
29NGUYỄN TẤN HƯNG10-01-198121210****B2LT+SH+ĐT
30PHẠM TIẾN HƯNG7-09-199823324****B2LT+SH+ĐT
31NGUYỄN HỮU PHAN HƯNG13-02-199127196****B2LT+SH+ĐT
32NGUYỄN ĐỨC HUY28-01-198827263****B2LT+SH+ĐT
33BÙI KIM HUYẾN07-09-196727082****B2LT+SH+ĐT
34LÊ THỊ LAN05-07-197616221****B2LT+SH+ĐT
35NGÔ MINH LIÊM26-05-198527164****B2LT+SH+ĐT
36TRẦN THỊ BĂNG LINH11-10-197227096****B2LT+SH+ĐT
37NGUYỄN PHAN THANH LINH30-05-198227145****B2LT+SH+ĐT
38KIỀU KHÁNH LINH01-02-200227288****B2LT+SH+ĐT
39TRẦN THÁI LỘC28-10-199627257****B2LT+SH+ĐT
40LÊ VĂN LỢI10-02-198827196****B2SH+ĐT
41NGUYỄN THANH LONG17-11-199927288****B2LT+SH+ĐT
42DƯƠNG MẠNH LONG01-08-200127282****B2LT+SH+ĐT
43HÀ QUÝ LONG08-06-199325091****B2LT+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ LÝ02-10-198212134****B2LT+SH+ĐT
45PHAN VĂN NAM02-03-198527203****B2LT+SH+ĐT
46NGUYỄN THỊ BẠCH NGÂN16-02-199927367****B2LT+SH+ĐT
47HUỲNH THẾ NGHIỆP02-09-198127147****B2LT+SH+ĐT
48LÊ MINH NGỌC10-07-199108009100****B2LT+SH+ĐT
49PHAN HOÀNG NGUYÊN13-01-199927276****B2LT+SH+ĐT
50ĐẶNG THỊ CAO NGUYÊN01-01-196927081****B2LT+SH+ĐT
51NGUYỄN PHAN TRUNG NGUYÊN27-10-200123332****B2LT+SH+ĐT
52NGUYỄN VĂN NỘI05-11-198227154****B2LT+SH+ĐT
53VÕ QUANG PHÁT19-09-198125047****B2LT+SH+ĐT
54LÊ HOÀNG PHƯỚC06-07-198227142****B2LT+SH+ĐT
55LÊ HỒNG PHƯƠNG10-07-198427195****B2LT+SH+ĐT
56MÌU NGỌC PHƯỢNG06-02-200027277****B2LT+SH+ĐT
57TRẦN PHONG QUÂN14-05-198038108****B2LT+SH+ĐT
58HUỲNH MINH SANG21-06-199427244****B2LT+SH+ĐT
59NGUYỄN VĂN SINH20-12-196502206500****B2LT+SH+ĐT
60TRẦN VĂN SƠN08-06-196627138****B2LT+SH+ĐT
61TRƯƠNG THANH SƠN27-09-199127206****B2LT+SH+ĐT
62NGUYỄN TRỌNG TÂM03-03-197927140****B2LT+SH+ĐT
63TỐNG ĐÌNH VIỆT TÂN03-10-197627122****B2LT+SH+ĐT
64ĐÀO TRỌNG THẮNG21-02-199827284****B2LT+SH+ĐT
65PHAN THỊ THÊM10-06-198527280****B2LT+SH+ĐT
66ĐOÀN KHÁNH THỊNH10-07-198227151****B2LT+SH+ĐT
67NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN13-02-199519730****B2LT+SH+ĐT
68TRẦN THỊ THÙY TRANG02-09-198027239****B2LT+SH+ĐT
69TRẦN VĂN THIỆN TRÍ06-08-197102274****B2LT+SH+ĐT
70PHẠM THỊ TRINH13-07-199024125****B2LT+SH+ĐT
71NGUYỄN THÀNH TRUNG01-10-200127287****B2LT+SH+ĐT
72VŨ ĐÌNH TRƯỜNG28-11-197802522****B2LT+SH+ĐT
73TRẦN THANH TÙNG03-10-199127226****B2LT+SH+ĐT
74PHAN VĂN TƯỜNG10-01-199427240****B2LT+SH+ĐT
75BÙI XUÂN TUYÊN22-05-198327146****B2LT+SH+ĐT
76HOÀNG NGỌC TỴ01-01-198527194****B2LT+SH+ĐT
77PHẠM THỊ CẨM VÂN25-11-198327153****B2LT+SH+ĐT
78PHẠM ĐÌNH VINH25-08-19760107602****B2LT+SH+ĐT
79NGUYỄN NGỌC VŨ30-10-199727256****B2LT+SH+ĐT
80VŨ VĂN VƯƠNG04-10-199418736****B2LT+SH+ĐT
81HOÀNG TIẾN VƯƠNG27-04-198827177****B2LT+SH+ĐT
82ĐOÀN DUY VỸ01-03-199602572****B2LT+SH+ĐT