STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1HUỲNH THỊ CÚC AN1979-04-2027131****B2LT+SH+ĐT
2TRẦN VĂN ANH1988-07-2017326****B2LT+SH+ĐT
3TRẦN BÁ TUẤN ANH1988-02-0227200****B2LT+SH+ĐT
4VŨ GIA BẢO2001-08-0627283****B2LT+SH+ĐT
5ĐOÀN HẢI BIÊN1998-05-3127259****B2LT+SH+ĐT
6TRẦN RÚP BY1988-07-0927182****B2LT+SH+ĐT
7LÊ THỊ KIM CÚC1988-10-0627187****B2LT+SH+ĐT
8NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO1987-02-2207718700****B2LT+SH+ĐT
9HỨA NGUYỄN ĐẠT1993-01-0136592****B2LT+SH+ĐT
10NGUYỄN VĂN ĐIỆP1989-11-1613200****B2LT+SH+ĐT
11PHAN VĂN DŨNG1987-02-2618657****B2LT+SH+ĐT
12NGUYỄN GIANG DŨNG1980-01-1627143****B2LT+SH+ĐT
13VŨ ANH DŨNG2000-10-0427274****B2LT+SH+ĐT
14NGUYỄN HOÀI DŨNG1963-08-0428544****B2LT+SH+ĐT
15TRẦN KHƯƠNG DUY1992-07-0327220****B2LT+SH+ĐT
16ĐỒNG THỊ HOÀI GHI1987-03-1627170****B2LT+SH+ĐT
17NGUYỄN HƯƠNG GIANG1988-04-0707918800****B2LT+SH+ĐT
18LƯU BÍCH HẰNG1981-01-1827138****B2LT+SH+ĐT
19BÙI KIM HẠNH1982-05-2027148****B2LT+SH+ĐT
20VÕ MỸ HIỀN2001-09-2727288****B2LT+SH+ĐT
21NGUYỄN QUỐC TRUNG HIẾU1987-03-0607908701****B2LT+SH+ĐT
22NGUYỄN THỊ HÒA1992-07-2518719****B2LT+SH+ĐT
23NGUYỄN NGỌC HỒNG1995-06-2027295****B2LT+SH+ĐT
24DƯƠNG THU HUỆ1996-08-0527248****B2LT+SH+ĐT
25ĐÀM THỊ HƯỜNG1992-08-2624113****B2LT+SH+ĐT
26VŨ QUỐC HUY1995-10-0327257****B2LT+SH+ĐT
27HÀ THỊ HUYỀN1986-01-1027283****B2LT+SH+ĐT
28NGUYỄN ANH KHOA2002-01-0627285****B2SH+ĐT
29ĐẶNG NGỌC KHỞI1975-01-1227259****B2LT+SH+ĐT
30NGUYỄN QUỐC LÂM2002-03-01 03020200****B2LT+SH+ĐT
31DƯƠNG THÙY LINH1997-02-15 25101****B2LT+SH+ĐT
32TRẦN THỊ THÙY LINH1989-10-1627211****B2LT+SH+ĐT
33PHẠM THỊ BÍCH LOAN1985-06-0427182****B2LT+SH+ĐT
34NGUYỄN THÀNH LONG1993-10-0927245****B2LT+SH+ĐT
35NGUYỄN THỊ HUYỀN LY1990-05-23 27609****B2LT+SH+ĐT
36NGUYỄN THỊ MAI1980-01-0120588****B2LT+SH+ĐT
37TRẦN ĐỨC MẪN2000-09-0827284****B2LT+SH+ĐT
38NGUYỄN BÌNH MINH2002-03-1127279****B2LT+SH+ĐT
39VŨ TUẤN MINH2001-01-2027281****B2LT+SH+ĐT
40NGUYỄN VĂN MỨC1983-06-1627157****B2LT+SH+ĐT
41NGUYỄN TRUNG NGHĨA2001-12-1803720100****B2LT+SH+ĐT
42PHẠM ĐÌNH NGUYÊN1996-06-1124151****B2LT+SH+ĐT
43TÔ THỊ VIỆT NHÂN1990-06-2527264****B2LT+SH+ĐT
44PHẠM MINH NHẬT1988-12-1227196****B2LT+SH+ĐT
45LÊ THỊ BÍCH NHI1990-02-0223074****B2LT+SH+ĐT
46VÕ VĂN NHƠN1996-12-0324158****B2LT+SH+ĐT
47TRẦN HỒNG QUỲNH NHƯ1995-06-1637168****B2LT+SH+ĐT
48ĐINH QUỐC PHÒNG1987-04-2427177****B2LT+SH+ĐT
49LÊ HỒNG PHÚC1989-02-2633153****B2LT+SH+ĐT
50BÙI ĐÌNH QUẾ1978-07-1327147****B2LT+SH+ĐT
51NGUYỄN LÊ BẢO QUYÊN1992-10-2622552****B2LT+SH+ĐT
52NGUYỄN NGỌC SANG1991-07-2021520****B2LT+SH+ĐT
53LÊ PHƯỚC SANG1996-03-0633487****B2LT+SH+ĐT
54LƯỢNG PHÚ SEN2000-06-1626452****B2LT+SH+ĐT
55ĐẶNG MINH SON1995-10-2536381****B2LT+SH+ĐT
56NGUYỄN THANH SƠN1983-12-1726422****B2LT+SH+ĐT
57NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG1993-03-2107919301****B2LT+SH+ĐT
58NGUYỄN MINH TÂM1991-12-0407709100****B2LT+SH+ĐT
59TRẦN THANH TÂM1986-02-1713145****B2LT+SH+ĐT
60PHẠM THỊ TÂN1985-06-1517224****B2LT+SH+ĐT
61BÙI THỊ THẮM1984-05-1917208****B2LT+SH+ĐT
62NGÔ NGỌC THIỆN1994-06-0522137****B2LT+SH+ĐT
63PHẠM NGỌC THIỆN1998-10-1724172****B2LT+SH+ĐT
64NÔNG THỊ THU1999-09-1124171****B2LT+SH+ĐT
65LÊ THỊ DIỄM THÚY1997-03-2937174****B2LT+SH+ĐT
66PHẠM NGỌC THỦY1997-11-2518774****B2LT+SH+ĐT
67HUỲNH CHÍ TIÊN1987-01-0127172****B2LT+SH+ĐT
68NGUYỄN HỮU TOẠI1975-04-3012129****B2LT+SH+ĐT
69ĐỖ THANH TOẠI1960-12-1527124****B2LT+SH+ĐT
70PHẠM QUỐC TOÀN1985-08-0127162****B2LT+SH+ĐT
71NGUYỄN ĐỨC TRÍ1961-09-1027059****B2LT+SH+ĐT
72LÊ ĐỨC TRỌNG1998-04-1227275****B2LT+SH+ĐT
73NGUYỄN MINH TÚ1998-01-1027262****B2LT+SH+ĐT
74PHẠM VĂN TUYÊN1983-04-2517281****B2LT+SH+ĐT
75HỒ PHƯƠNG UYÊN1994-03-1230157****B2SH+ĐT
76VŨ NGỌC TƯỜNG VY2000-07-0727276****B2LT+SH+ĐT
77NGUYỄN THỊ HẢI YẾN1987-04-1227288****B2LT+SH+ĐT