STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1HÀ ĐỨC ANH1997-10-14 00:00:0079097002553B2LT+MP+SH+ĐT
2VŨ VIỆT ANH1989-02-25 00:00:001089009866B2LT+MP+SH+ĐT
3LƯƠNG ANH BÁ1993-06-13 00:00:00272391516B2LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN THẾ BẰNG1986-01-04 00:00:00321182211B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN TRẦN NGỌC BÍCH1993-08-30 00:00:0075193023510B2LT+MP+SH+ĐT
6BÙI NGUYÊN BÌNH1980-06-07 00:00:0075080001578B2LT+MP+SH+ĐT
7TRẦN XUÂN CẢNH1977-05-06 00:00:00272748229B2LT+MP+SH+ĐT
8LÊ QUỐC CƯỜNG2001-02-28 00:00:00272875899B2LT+MP+SH+ĐT
9VŨ VĂN CƯỜNG1983-02-13 00:00:0035083002294B2LT+MP+SH+ĐT
10DƯƠNG VĂN CHIẾN1978-05-25 00:00:0019078013778B2LT+MP+SH+ĐT
11DƯƠNG TÚ CHINH1990-06-17 00:00:00371444581B2LT+MP+SH+ĐT
12ĐẶNG XUÂN CHÍNH1990-07-25 00:00:00230731166B2LT+MP+SH+ĐT
13PHẠM THẾ DÂN1991-11-23 00:00:00272073749B2LT+MP+SH+ĐT
14HỨA PHƯỚC DŨ1983-05-08 00:00:0080083000997B2LT+MP+SH+ĐT
15PHẠM THỊ MỸ DUNG1989-09-27 00:00:00271930325B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN QUỐC DŨNG1986-06-20 00:00:00271665036B2LT+MP+SH+ĐT
17PHẠM MINH DŨNG1991-05-01 00:00:0075091012470B2LT+MP+SH+ĐT
18HOÀNG NGỌC TIẾN DŨNG2003-09-11 00:00:0075203011099B2LT+MP+SH+ĐT
19HOÀNG VIẾT DŨNG1983-01-15 00:00:00211759847B2LT+MP+SH+ĐT
20DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH DŨNG1994-01-06 00:00:00272321179B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN ĐỨC DUY1987-02-13 00:00:0075087013440B2LT+MP+SH+ĐT
22TRẦN KHÁNH DUY1999-09-01 00:00:00272704951B2LT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN THẾ DỰC1972-10-29 00:00:0034072021068B2LT+MP+SH+ĐT
24TRỊNH NGỌC THÙY DƯƠNG1996-01-07 00:00:00272513143B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN TIẾN ĐA1985-11-07 00:00:00271542944B2LT+MP+SH+ĐT
26TRẦN HỒNG ĐẠI1995-10-09 00:00:00212669994B2LT+MP+SH+ĐT
27HUỲNH ANH ĐÀO1996-11-17 00:00:0079196020713B2LT+MP+SH+ĐT
28NGUYỄN VĂN ĐẠT1992-10-14 00:00:0038092051383B2LT+MP+SH+ĐT
29TRẦN THIỆN ĐẠT1995-04-18 00:00:0079095019890B2LT+MP+SH+ĐT
30HUỲNH SĨ ĐẠT1995-11-16 00:00:00261326524B2LT+MP+SH+ĐT
31MAI THU ĐÔNG1974-09-13 00:00:0015074008521B2LT+MP+SH+ĐT
32LÊ THÀNH ĐỨC2000-01-10 00:00:0052200007380B2LT+MP+SH+ĐT
33LÊ THỊ KIỀU GIANG1978-12-03 00:00:0045178007703B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN HOÀNG GIAO1995-08-24 00:00:0079095007518B2LT+MP+SH+ĐT
35NGUYỄN THỊ THU HÀ1996-05-26 00:00:0075196001521B2LT+MP+SH+ĐT
36VÕ THỊ KIM HÀ1978-11-14 00:00:00225081666B2LT+MP+SH+ĐT
37NGÔ NHỨT HÀNG2001-05-15 00:00:0070201008195B2LT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN LÊ HỒNG HẠNH1994-05-25 00:00:001194007548B2LT+MP+SH+ĐT
39LÊ THỊ MỸ HẠNH1989-07-02 00:00:0075189003499B2LT+MP+SH+ĐT
40LÊ THỊ THÚY HẰNG2001-03-24 00:00:0074301000724B2LT+MP+SH+ĐT
41ĐẶNG THỊ NGỌC HẰNG1994-08-30 00:00:0079194017073B2LT+MP+SH+ĐT
42NGÔ THỊ HẬU1989-07-31 00:00:00271941342B2LT+MP+SH+ĐT
43PHẠM ĐÌNH HIỆP1983-09-04 00:00:0051083011298B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN ĐÌNH HIỂU1996-01-22 00:00:00197348467B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN MINH HIẾU2000-11-13 00:00:0075200019112B2LT+MP+SH+ĐT
46TRẦN CÔNG HIỀN HOÀ1996-05-25 00:00:0075096013070B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN THỊ HÒA1979-02-28 00:00:0042179000949B2LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN VĂN HOÀN1978-11-02 00:00:0040078016038B2LT+MP+SH+ĐT
49LÊ HUY HOÀNG1981-05-05 00:00:0038081016424B2LT+MP+SH+ĐT
50ĐẶNG VĂN HOÀNG1995-06-25 00:00:0068095012256B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN MINH HOÀNG1993-04-13 00:00:0075093002034B2LT+MP+SH+ĐT
52LỤC CÁ HÔN1988-08-07 00:00:0075089015860B2LT+MP+SH+ĐT
53TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN1984-01-29 00:00:0075084013299B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN THỊ HUẾ1984-11-16 00:00:0036184016947B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN BÌNH HÙNG1973-01-10 00:00:0034073031716B2LT+MP+SH+ĐT
56NGÔ VĂN HÙNG1973-12-10 00:00:0040073020366B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN LÂM HUY HÙNG1991-09-08 00:00:0079091011715B2LT+MP+SH+ĐT
58MAI THẾ HUY1997-08-20 00:00:0038097001519B2LT+MP+SH+ĐT
59ĐỖ THỊ THANH HUY1994-02-02 00:00:0051194004064B2LT+MP+SH+ĐT
60PHẠM HUY1993-07-29 00:00:0079093017249B2LT+MP+SH+ĐT
61LÊ VĂN HUY2003-05-30 00:00:00281331200B2LT+MP+SH+ĐT
62PHẠM CẢNH HUY1999-07-31 00:00:0077099000786B2LT+MP+SH+ĐT
63BÙI THỊ THANH HUYỀN1978-02-18 00:00:0040178003498B2LT+MP+SH+ĐT
64PHẠM THỊ THANH HUYỀN1982-12-03 00:00:0036182006579B2LT+MP+SH+ĐT
65VÒNG THẾ HƯNG1994-10-15 00:00:0075094020741B2LT+MP+SH+ĐT
66VÕ THIỆU HƯNG1997-02-07 00:00:00381795201B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN THỊ NGUYỆT HƯỜNG1988-05-26 00:00:0075188003014B2LT+MP+SH+ĐT
68TRẦN TRUNG KIÊN1991-07-11 00:00:008091001091B2LT+MP+SH+ĐT
69PHẠM ĐỨC KIÊN1990-04-08 00:00:0030090022839B2LT+MP+SH+ĐT
70PHẠM QUANG KHẢI1999-02-10 00:00:0075099016937B2LT+MP+SH+ĐT
71PHẠM VU KHANH1992-01-17 00:00:0075092024149B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN HỮU KHOA1994-07-12 00:00:00272499716B2LT+MP+SH+ĐT
73ĐỖ XUÂN LÃM1994-05-05 00:00:0060094006672B2LT+MP+SH+ĐT
74PHẠM THỊ THÚY LAN1988-08-07 00:00:0083188017001B2LT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN TÙNG LÂM1997-08-02 00:00:0038097000773B2LT+MP+SH+ĐT
76BÙI THỊ LIÊN1989-10-10 00:00:0052189016102B2LT+MP+SH+ĐT
77VÕ THỊ MỸ LINH1987-09-04 00:00:00334224918B2LT+MP+SH+ĐT
78NGÔ HỮU LINH1994-07-17 00:00:00241446585B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN PHƯỚC LONG1997-09-09 00:00:0080097007600B2LT+MP+SH+ĐT
80PHẠM VŨ LONG1998-08-19 00:00:0036098000982B2LT+MP+SH+ĐT
81THẬP XUÂN LUÂN1995-04-05 00:00:00264468377B2LT+MP+SH+ĐT
82TRẦN VĂN MẠI1980-07-16 00:00:00271546666B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN TIẾN MẠNH1994-03-09 00:00:0075094008479B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN HỮU MẠNH1987-11-10 00:00:00272759257B2LT+MP+SH+ĐT
85PHẠM VŨ NHẬT MINH1991-01-08 00:00:0075191003236B2LT+MP+SH+ĐT
86HỒ SÁM MINH1992-10-19 00:00:00261273419B2LT+MP+SH+ĐT
87TRẦN THỊ KIM NGÂN1997-11-06 00:00:0075197014801B2LT+MP+SH+ĐT
88ĐẶNG NGỌC THUỲ NGÂN1991-10-01 00:00:0075191017400B2LT+MP+SH+ĐT
89PHAN KIM NGÂN2001-05-11 00:00:0080301010713B2LT+MP+SH+ĐT
90LÊ TẤN NGHĨA1981-08-23 00:00:00271449445B2LT+MP+SH+ĐT
91VƯƠNG HIẾU NGHĨA1989-09-21 00:00:0074089002645B2LT+MP+SH+ĐT
92TRẦN ĐẠI NGHĨA1996-01-13 00:00:0075096015683B2LT+MP+SH+ĐT
93LÊ TRỌNG NGHĨA1996-04-11 00:00:0072096008164B2LT+MP+SH+ĐT
94HUỲNH THANH THẢO NGUYÊN1987-06-19 00:00:0092187002711B2LT+MP+SH+ĐT
95ĐỖ HỮU KHÔI NGUYÊN1995-01-08 00:00:0079095000206B2LT+MP+SH+ĐT
96TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT1992-01-10 00:00:0045192002496B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN THANH NHÀN1986-04-22 00:00:0075186001624B2LT+MP+SH+ĐT
98PHÍ THỊ NGỌC NHÀN1980-09-19 00:00:0075180011213B2LT+MP+SH+ĐT
99NGÔ MINH NHẬT2000-07-12 00:00:00272725233B2LT+MP+SH+ĐT
100PHẠM MINH NHẬT1997-03-05 00:00:00272472335B2LT+MP+SH+ĐT
101LÊ QUỲNH NHƠN1981-06-01 00:00:00272421487B2LT+MP+SH+ĐT
102VÕ THỊ HỒNG NHUNG1996-08-01 00:00:0075196017676B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN THỊ NHUNG1998-05-21 00:00:00261561939B2LT+MP+SH+ĐT
104HOONG CÓNG PHÁT1983-04-14 00:00:0075083025266B2LT+MP+SH+ĐT
105HỒ TẤN PHÁT1996-04-07 00:00:00272534341B2LT+MP+SH+ĐT
106NGÔ VĂN PHI1996-07-16 00:00:0075096003376B2LT+MP+SH+ĐT
107PHẠM HÙNG PHONG1998-12-26 00:00:00272614285B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN ĐÌNH PHÚ1996-12-05 00:00:00221424356B2LT+MP+SH+ĐT
109HUỲNH NGỌC PHÚ2000-05-23 00:00:00272794130B2LT+MP+SH+ĐT
110MAI BÁ TIẾN PHÚC2001-07-26 00:00:0038201028035B2LT+MP+SH+ĐT
111PHAN HOÀI PHÚC2003-04-19 00:00:0046203000134B2LT+MP+SH+ĐT
112LÊ VŨ HOÀNG PHÚC1997-12-25 00:00:0077097000170B2LT+MP+SH+ĐT
113ĐỖ TRĂNG PHÚC1991-04-26 00:00:00272298767B2LT+MP+SH+ĐT
114VÒNG CHI PHÚN1995-11-24 00:00:0075095022076B2LT+MP+SH+ĐT
115TRẦN NGHI PHỤNG2003-04-22 00:00:0075303001879B2LT+MP+SH+ĐT
116HOÀNG KIM PHƯỚC1998-06-08 00:00:00197380972B2LT+MP+SH+ĐT
117TRƯƠNG HOÀNG HẢI QUANG1993-06-01 00:00:00272173360B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN NHẬT MINH QUANG1999-10-12 00:00:00371862725B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN ĐÌNH QUANG1994-10-13 00:00:0075094001020B2LT+MP+SH+ĐT
120NGUYỄN VIỆT QUÂN1999-05-12 00:00:0026099009375B2LT+MP+SH+ĐT
121ĐÀM NGỌC QUÂN1996-04-24 00:00:00272662505B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN VIỆT QUỐC1984-01-01 00:00:00225174100B2LT+MP+SH+ĐT
123NGUYỄN NGỌC QUÝ2002-10-25 00:00:00272913934B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN VĂN QUYỀN1984-03-02 00:00:00186039085B2LT+MP+SH+ĐT
125VŨ VĂN SANG2000-04-04 00:00:0075200023151B2LT+MP+SH+ĐT
126LỤC A SÁNG1981-06-20 00:00:0075081007689B2LT+MP+SH+ĐT
127CHƯƠNG THIÊN SINH1987-12-03 00:00:0079087002378B2LT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN QUỐC SƠN1999-12-22 00:00:0075099018880B2LT+MP+SH+ĐT
129VŨ THÀNH TÀI2002-11-22 00:00:00272883944B2LT+MP+SH+ĐT
130TRẦN DUY TÂN1990-07-10 00:00:00271850518B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN TRỌNG NHẬT TÂN1981-01-01 00:00:0079081011392B2LT+MP+SH+ĐT
132HỒ DUY TÂN1987-08-20 00:00:00212286406B2LT+MP+SH+ĐT
133CAO VĂN TÈO1985-01-01 00:00:00341214351B2LT+MP+SH+ĐT
134LÝ TRUNG TÍN1983-10-04 00:00:0094083004490B2LT+MP+SH+ĐT
135KIỀU CÔNG TOÀN1987-03-22 00:00:00271860743B2LT+MP+SH+ĐT
136VÕ BẢO TOÀN1993-05-10 00:00:0025054278B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN NGỌC TỚI1978-01-01 00:00:00334100620B2LT+MP+SH+ĐT
138TRẦN VĂN TÚ2001-04-12 00:00:00272826483B2LT+MP+SH+ĐT
139TRƯƠNG MINH TUẤN1986-05-25 00:00:00271786893B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN THANH TUẤN1995-10-14 00:00:00272385475B2LT+MP+SH+ĐT
141ĐƯỜNG ANH TUẤN1973-04-07 00:00:001073016002B2LT+MP+SH+ĐT
142ĐẶNG THANH TÙNG1985-03-22 00:00:0087085011828B2LT+MP+SH+ĐT
143PHẠM ANH TÙNG1995-02-15 00:00:00191847203B2LT+MP+SH+ĐT
144CAO BÌNH TUYÊN1992-03-07 00:00:0038092008921B2LT+MP+SH+ĐT
145LÊ THỊ MINH TUYỀN1994-07-24 00:00:0079194035371B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN XUÂN TUYỀN1993-04-04 00:00:0024967691B2LT+MP+SH+ĐT
147TRẦN QUANG TUYẾN1983-09-15 00:00:00271482638B2LT+MP+SH+ĐT
148MAI THỊ ÁNH TUYẾT1985-09-14 00:00:0038185020365B2LT+MP+SH+ĐT
149HUỲNH THỊ KIM TY1986-02-02 00:00:0077186006956B2LT+MP+SH+ĐT
150LÊ TẮC THÁI2003-05-18 00:00:0038203005685B2LT+MP+SH+ĐT
151LÊ MINH THÁI2001-10-08 00:00:0038201021207B2LT+MP+SH+ĐT
152TRƯƠNG MỸ THANH1993-10-01 00:00:0079193017437B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN MINH THÀNH2000-06-24 00:00:0075200014831B2LT+MP+SH+ĐT
154NGÔ MINH THÀNH1984-06-01 00:00:0089084014172B2LT+MP+SH+ĐT
155PHẠM MINH THÀNH2002-08-20 00:00:00272872423B2LT+MP+SH+ĐT
156TRẦN HỮU THÀNH1990-01-01 00:00:00341920722B2LT+MP+SH+ĐT
157PHAN CÔNG THÀNH1995-01-08 00:00:00194594053B2LT+MP+SH+ĐT
158ĐẶNG THỊ MAI THẢO1978-12-06 00:00:0068178007325B2LT+MP+SH+ĐT
159PHAN THỊ THU THẢO1997-03-16 00:00:0075197003448B2LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN MINH THẾ1991-01-28 00:00:0072091013287B2LT+MP+SH+ĐT
161VŨ HOÀNG THIỆN1984-10-27 00:00:0079084003929B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN HUY THỊNH1991-07-02 00:00:0079091034535B2LT+MP+SH+ĐT
163TRỊNH KIM THOA1995-05-22 00:00:00371648551B2LT+MP+SH+ĐT
164PHAN THỊ THY THƠ2003-08-19 00:00:0074303002086B2LT+MP+SH+ĐT
165VÕ THỊ THU1996-05-22 00:00:00272625047B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN BÁ THUẬN2000-03-08 00:00:00225935331B2LT+MP+SH+ĐT
167ĐẶNG THỊ KIM THÙY1998-01-05 00:00:0075198000439B2LT+MP+SH+ĐT
168ĐẶNG THỊ THU THỦY1994-03-09 00:00:0079194003268B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN THỊ THANH THÚY1988-08-22 00:00:00271866272B2LT+MP+SH+ĐT
170PHẠM THỊ THÙY TRANG1998-08-11 00:00:00321730890B2LT+MP+SH+ĐT
171HOÀNG THỊ HUYỀN TRÂM2003-11-07 00:00:0046303000229B2LT+MP+SH+ĐT
172NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM1991-03-10 00:00:0038191028662B2LT+MP+SH+ĐT
173HỒ THỊ NGỌC TRÂN1987-12-10 00:00:0075187003689B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN PHƯƠNG TRINH1995-07-30 00:00:00312270971B2LT+MP+SH+ĐT
175ĐOÀN THỊ BĂNG TRINH2000-02-28 00:00:00272786387B2LT+MP+SH+ĐT
176PHẠM THỊ MỸ TRINH1984-04-01 00:00:00312557268B2LT+MP+SH+ĐT
177LÊ THỊ THANH TRÚC1983-08-03 00:00:001183041853B2LT+MP+SH+ĐT
178VŨ VĂN TRUNG1995-08-28 00:00:00168474778B2LT+MP+SH+ĐT
179ĐÀM HOÀNG TRUNG1995-10-14 00:00:0075095020187B2LT+MP+SH+ĐT
180NGUYỄN ĐÌNH TRUNG1978-10-18 00:00:00211560233B2LT+MP+SH+ĐT
181BÙI VƯƠNG TRUNG1988-03-13 00:00:00331949896B2LT+MP+SH+ĐT
182TĂNG VĂN TRƯỜNG1980-01-25 00:00:0024080011533B2LT+MP+SH+ĐT
183ĐẶNG THỊ VÂN1986-02-08 00:00:00184447750B2LT+MP+SH+ĐT
184PHAN THÀNH VIÊN1999-06-14 00:00:00272828620B2LT+MP+SH+ĐT
185PHAN HỒNG VIỆT1987-07-14 00:00:00271733870B2LT+MP+SH+ĐT
186LÊ QUANG VINH1996-11-26 00:00:00341854947B2LT+MP+SH+ĐT
187TRẦN TUẤN VŨ1982-01-04 00:00:0051082009260B2LT+MP+SH+ĐT
188LÊ VĂN VŨ1988-09-01 00:00:00261038797B2LT+MP+SH+ĐT
189TRƯƠNG THỊ KIM VƯỢNG1990-09-08 00:00:00271965677B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN PHAN TƯỜNG VY1990-10-19 00:00:00271850959B2LT+MP+SH+ĐT
191ĐOÀN THỊ BÍCH VY2000-04-24 00:00:00272828798B2LT+MP+SH+ĐT
192LÊ THỊ HẢI YẾN1985-07-18 00:00:00272299901B2LT+MP+SH+ĐT