STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN DƯƠNG QUỐC ANH1983-08-10 00:00:00271548356B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN HUY ANH3/14/199731097000010B2LT+SH+MP
3HOÀNG THANH BÌNH1979-05-10 00:00:0036079027187B2LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN ĐỨC BÌNH1977-11-01 00:00:00271828656B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN THỊ THANH BÌNH1988-07-25 00:00:0049188000143B2LT+MP+SH+ĐT
6LÊ CÔNG1992-01-29 00:00:00272072336B2LT+MP+SH+ĐT
7TRẦN TUẤN CƯỜNG1984-12-10 00:00:00271627949B2LT+MP+SH+ĐT
8TRẦN THỊ KIM CHI1999-05-10 00:00:00272686196B2LT+MP+SH+ĐT
9PHẠM ĐĂNG CHIẾN1987-10-21 00:00:00271849600B2LT+MP+SH+ĐT
10NGUYỄN KHẮC CHÚC1990-08-20 00:00:0075090002061B2LT+MP+SH+ĐT
11HUỲNH THỊ KIM CHUNG4/17/2001341962684B2LT+SH+MP
12NGUYỄN ĐÌNH BẢO CHƯƠNG1995-05-19 00:00:0077095002586B2LT+MP+SH+ĐT
13VÕ HOÀNG DINH1999-05-01 00:00:0087099011528B2LT+MP+SH+ĐT
14TRẦN DUNG6/19/197425636431B2MP
15NGUYỄN TIẾN DŨNG1965-11-20 00:00:00271228998B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN ĐANG1984-01-28 00:00:00271664535B2LT+MP+SH+ĐT
17PHAN DUY ĐẠT9/20/198225318486B2MP
18NGUYỄN THÁI ĐIỀN1977-06-19 00:00:00225065301B2LT+MP+SH+ĐT
19PHẠM VĂN ĐỨC1990-10-05 00:00:0096090001010B2LT+MP+SH+ĐT
20VŨ VIẾT ĐỨC2000-02-28 00:00:0034200006770B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN VĂN ĐỨC6/23/1990194356244B2LT+SH+MP
22TRẦN XUÂN ĐỨC8/14/2002276017281B2LT+SH+MP
23LÊ ĐẮC HAI1986-07-10 00:00:00271772130B2LT+MP+SH+ĐT
24BÙI XUÂN HẢI1955-01-30 00:00:00270692886B2LT+MP+SH+ĐT
25MAI ĐẠI HẢI1987-05-03 00:00:00172717205B2LT+MP+SH+ĐT
26TRẦN THẾ HẢI7/28/1981276081733B2MP
27LÊ NGUYỄN THANH HÃI1993-10-01 00:00:00272249429B2LT+MP+SH+ĐT
28ĐỖ THỊ THANH HẰNG1993-12-03 00:00:00272332790B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN XUÂN HIỆP1988-11-05 00:00:00271885472B2LT+MP+SH+ĐT
30LÊ THỊ NGỌC HIẾU1983-08-07 00:00:00271545823B2LT+MP+SH+ĐT
31NGUYỄN TRỌNG ĐẠO HIẾU1986-10-11 00:00:0079086012471B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN VĂN HOAN1981-01-10 00:00:0030081011110B2MP
33NGUYỄN LONG HỒ1985-05-29 00:00:0079085006277B2LT+MP+SH+ĐT
34VÕ NHẬT HỘI2001-01-09 00:00:00221526574B2MP
35MAI THỊ HỒNG1987-06-06 00:00:00281390468B2LT+SH+MP
36BÙI TRẦN QUANG HUY1999-07-24 00:00:0075099017434B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN TẤN HUY1993-07-20 00:00:00272320778B2LT+MP+SH+ĐT
38ĐỖ THỊ THANH HUY1994-02-02 00:00:0051194004064B2LT+SH+MP
39VŨ GIA HUY3/20/200379203038980B2LT+SH+MP
40PHẠM MẠNH HƯNG1979-03-16 00:00:00281197634B2LT+MP+SH+ĐT
41TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG1993-01-06 00:00:00272266961B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN ĐOÀN ANH KIỆT1999-01-12 00:00:0074099006448B2LT+MP+SH+ĐT
43HỒ KHẢI12/14/199124786265B2LT+SH+MP
44HỒ NGUYỄN THÁI KHANG1999-09-09 00:00:00272672664B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN HỮU KHANG2003-02-24 00:00:0075203003006B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN THỊ BẢO KHANH1990-12-29 00:00:0079190021441B2LT+MP+SH+ĐT
47LÊ NGUYÊN KHÔI1996-07-20 00:00:0075096022753B2LT+MP+SH+ĐT
48PHAN VŨ KIM KHÔI2003-06-04 00:00:00272866868B2LT+MP+SH+ĐT
49ĐỖ THỊ LAN1983-01-01 00:00:00272895485B2LT+MP+SH+ĐT
50LÊ THỊ LAN1989-09-18 00:00:0075189005898B2LT+MP+SH+ĐT
51TẠ THỊ NGỌC LAN10/31/199279192003427B2MP
52TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LIÊN1991-04-07 00:00:00272259602B2LT+MP+SH+ĐT
53LÝ SỒI LÌN1981-10-26 00:00:00271399948B2LT+MP+SH+ĐT
54HỒ TẤN LINH1970-08-15 00:00:0075070008508B2LT+MP+SH+ĐT
55MAI XUÂN LINH1990-10-05 00:00:0031090010200B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN NGỌC LAM LINH1993-10-22 00:00:0060193005220B2LT+MP+SH+ĐT
57ĐẶNG HỒNG LOAN1972-03-09 00:00:00271267360B2MP
58NGUYỄN PHI LONG2000-08-23 00:00:0079200027887B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN DOÃN LỢI2002-07-13 00:00:0075202009167B2LT+MP+SH+ĐT
60ĐOÀN ĐỖ MINH LUÂN2000-02-10 00:00:0079200001540B2LT+MP+SH+ĐT
61NGUYỄN TẤN LỰC11/13/1998261506115B2LT+SH+MP
62NGUYỄN HÙNG MẠNH1987-06-18 00:00:00183430110B2LT+MP+SH+ĐT
63PHẠM ĐỨC MẠNH1994-09-08 00:00:0079094016361B2LT+MP+SH+ĐT
64LÊ ĐẮC MÃO1988-11-30 00:00:00271772037B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN XUÂN MẬN1974-08-28 00:00:0042074000714B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN THỊ DIỆU MI1993-01-10 00:00:0072193009905B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN VŨ THẾ MINH1984-08-06 00:00:0079084038890B2LT+MP+SH+ĐT
68LÊ HẢI MY2003-08-14 00:00:00276015652B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ HOÀNG NAM1/21/200379203013870B2LT+SH+MP
70VŨ THỊ HẰNG NGA1982-03-24 00:00:0075182020362B2LT+MP+SH+ĐT
71NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM1996-02-12 00:00:00272545666B2LT+MP+SH+ĐT
72THÁI THÀNH NHÂN1988-04-09 00:00:0095088000004B2LT+MP+SH+ĐT
73LÊ ĐỖ MINH NHẬT2003-11-25 00:00:00272993803B2LT+MP+SH+ĐT
74HOÀNG MINH NHẬT4/21/2002272799888B2LT+SH+MP
75TRƯƠNG YẾN NHI10/14/2001272797602B2LT+SH+MP
76LƯ VĂN NHƠN2001-12-08 00:00:0077201004650B2LT+MP+SH+ĐT
77CAO THỊ NHUNG1996-01-12 00:00:00187652637B2LT+MP+SH+ĐT
78VÕ THỊ TUYẾT NHUNG1985-01-14 00:00:00271715197B2LT+MP+SH+ĐT
79VÕ NGỌC PHÁP1990-09-22 00:00:0048090002920B2LT+MP+SH+ĐT
80TRẦN ĐỨC PHÁT1997-09-29 00:00:0075097004387B2LT+MP+SH+ĐT
81HUỲNH NGỌC PHÚ5/23/2000272794130B2LT+SH+MP
82HÀ THIÊN PHÚC1995-10-15 00:00:00272366634B2LT+MP+SH+ĐT
83TRẦN HOÀNG PHÚC2003-10-28 00:00:0075203002221B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN THỊ PHƯỢNG1971-04-20 00:00:0049171007959B2LT+MP+SH+ĐT
85TRƯƠNG HOÀNG HẢI QUANG1993-01-06 00:00:00272173360B2LT+SH+MP
86NGUYỄN VIỆT QUÂN1999-12-05 00:00:0026099009375B2LT+SH+MP
87THÁI HOÀNG QUYÊN1997-12-28 00:00:00264490639B2LT+MP+SH+ĐT
88TRƯƠNG UY QUYỀN1991-03-25 00:00:00271959691B2LT+MP+SH+ĐT
89TẠ QUANG SĨ1997-09-28 00:00:00272619595B2LT+MP+SH+ĐT
90VŨ HỒNG SƠN9/24/199825727479B2LT+SH+MP
91VĂN BÁ SƠN1982-09-09 00:00:00186151572B2LT+SH+MP
92NGUYỄN TRỌNG TÂM1987-10-03 00:00:0077087010473B2LT+MP+SH+ĐT
93VÕ THÀNH TÂN1986-01-12 00:00:0075086018656B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN1999-03-20 00:00:0079199036561B2LT+MP+SH+ĐT
95PHAN THỊ CẨM TIÊN6/19/1999285765058B2MP
96LÊ NGUYỄN MINH TIẾN1993-02-19 00:00:00312138535B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN TRẦN CÔNG TÍN1994-10-10 00:00:0083094001218B2LT+MP+SH+ĐT
98LÊ XUÂN TỈNH1977-03-09 00:00:0034077006431B2LT+MP+SH+ĐT
99ĐỖ THÀNH TÍNH2000-08-25 00:00:0075200015783B2LT+MP+SH+ĐT
100PHẠM TIẾN TUÂN2/16/200238202029675B2MP
101DƯƠNG MINH TUẤN1987-07-30 00:00:00271730869B2LT+MP+SH+ĐT
102PHẠM ĐÌNH TUẤN1975-02-11 00:00:0056075006622B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN THANH TÙNG2003-01-12 00:00:00276048654B2MP
104PHÙ VỊNH TƯỜNG1992-02-23 00:00:0079092014118B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN MẠNH THÁI1986-01-01 00:00:0075086018940B2MP
106HỒ TẤN THANH1981-08-21 00:00:0075081005527B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN THỊ THANH THANH1994-11-06 00:00:0077194000284B2LT+MP+SH+ĐT
108TRẦN HOÀNG THAO1996-04-09 00:00:0040096027860B2LT+MP+SH+ĐT
109HUỲNH THỊ HỒNG THẢO1994-11-28 00:00:0089194023770B2LT+MP+SH+ĐT
110CÙ HUY THẮNG1993-01-21 00:00:00183998267B2LT+MP+SH+ĐT
111LÝ QUYẾT THẮNG1982-12-15 00:00:00271485058B2LT+MP+SH+ĐT
112MAI THỊ THIẾT6/24/1981281360917B2LT+SH+MP
113HOÀNG HƯNG THỊNH2001-12-03 00:00:0075201006144B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN VĂN THỊNH2/28/1990271972291B2LT+SH+MP
115NGUYỄN MẬU THỌ1972-11-06 00:00:00272829771B2LT+SH+MP
116NGUYỄN TRÍ THÔNG9/17/1973280528440B2MP
117LÊ THỊ THỦY1994-04-07 00:00:00261315265B2LT+MP+SH+ĐT
118VŨ THỊ THU THỦY1983-11-10 00:00:0075183020716B2LT+MP+SH+ĐT
119ĐOÀN THỊ THÚY1990-08-10 00:00:00272364979B2MP
120TRẦN VĂN THỨC2002-07-05 00:00:0040202012621B2LT+MP+SH+ĐT
121ĐINH THĂNG THƯỞNG1986-02-05 00:00:0025155548B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN MINH TRÍ1991-03-06 00:00:00272034899B2LT+MP+SH+ĐT
123HUỲNH THỊ TRÚC1978-06-20 00:00:0052178009643B2LT+MP+SH+ĐT
124ĐINH THỦY TRÚC1999-01-01 00:00:00272607185B2LT+SH+MP
125PHẠM BÁ TRUNG1984-11-07 00:00:0034084022360B2LT+MP+SH+ĐT
126TRƯƠNG VĂN TRUNG1970-10-10 00:00:0052070017831B2LT+MP+SH+ĐT
127LÊ THỊ ÚT1988-10-02 00:00:00271815554B2LT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN THẢO UYÊN1992-12-03 00:00:0075192023263B2LT+MP+SH+ĐT
129LÊ PHẠM PHƯƠNG UYÊN10/13/199975199000725B2LT+SH+MP
130NGUYỄN QUANG VINH8/20/1989276012501B2MP
131TRẦN UY THẾ VŨ1978-01-25 00:00:0075078009588B2LT+MP+SH+ĐT
132LÊ VĂN XUÂN1961-02-21 00:00:0079061010513B2LT+MP+SH+ĐT
133PHẠM THỊ XUÂN8/28/1998276097573B2SH+MP
134HỒ THỊ AI1985-05-07 00:00:00230634529B2LT+MP+SH+ĐT
135ĐẶNG HỮU DUY ANH2003-11-13 00:00:0019203007457B2LT+MP+SH+ĐT
136HOÀNG THỊ THỤY ANH1985-05-07 00:00:0075185021879B2LT+MP+SH+ĐT
137TRẦN VÂN ANH1985-07-01 00:00:00271661503B2LT+MP+SH+ĐT
138VŨ TUẤN ANH2001-05-15 00:00:0072201006065B2LT+MP+SH+ĐT
139VŨ NGỌC MINH ANH11/28/2001272831317B2LT+SH+MP
140ĐINH NGỌC THÙY ANH10/14/1984271575544B2MP
141LÊ NGỌC ANH3/15/1993272300799B2MP
142HOÀNG NGỌC ÁNH4/24/1984121541654B2MP
143NGUYỄN HẢI BÁ3/16/1995184165455B2MP
144NGUYỄN LƯƠNG BẰNG1988-05-01 00:00:0034088007916B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN THỊ BÌNH1988-05-15 00:00:00183605870B2LT+MP+SH+ĐT
146LÊ MẠNH CƯỜNG1993-09-03 00:00:00183883204B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN HOÀNG MẠNH CƯỜNG1995-11-24 00:00:00272374723B2LT+MP+SH+ĐT
148LÊ QUỐC CƯỜNG2/28/2001272875899B2LT+SH+MP
149VÕ THỊNH CHUẨN1998-01-16 00:00:0054098000805B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN VĂN CHUNG1989-11-14 00:00:00186812050B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN THANH DANH1980-04-27 00:00:0080080017580B2LT+MP+SH+ĐT
152ĐẶNG THÙY DUNG1988-08-01 00:00:0077188008140B2LT+MP+SH+ĐT
153LÊ THỊ DUNG1983-05-02 00:00:0045183001204B2LT+MP+SH+ĐT
154LÊ THỊ NGỌC DUNG1986-03-12 00:00:0023966597B2MP
155PHẠM THỊ MỸ DUNG9/27/1989271930325B2LT+SH+MP
156TRẦN QUỐC DŨNG1996-01-21 00:00:0075096012829B2LT+MP+SH+ĐT
157ĐINH HOÀNG DŨNG1996-09-09 00:00:00272512041B2MP
158PHẠM LÊ BẢO DUY1990-08-03 00:00:0075090020463B2LT+MP+SH+ĐT
159PHẠM VĂN DƯƠNG1990-09-12 00:00:0051090009705B2LT+MP+SH+ĐT
160ĐẶNG THỊ HỒNG ĐIỆP1988-11-20 00:00:00271746151B2LT+MP+SH+ĐT
161DƯƠNG VĂN ĐỒNG1976-08-23 00:00:0034076012487B2LT+MP+SH+ĐT
162BÙI THANH ĐỨC1996-05-11 00:00:0075096009737B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN HOÀNG ĐỨC1986-05-13 00:00:00271809038B2LT+MP+SH+ĐT
164TRỊNH ĐỨC GIANG1985-03-08 00:00:00272716422B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THANH HÀ1993-02-01 00:00:00183951514B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN MẠNH HẢI1998-08-13 00:00:0075098000427B2LT+MP+SH+ĐT
167HOÀNG THỊ MỸ HẠNH1988-09-27 00:00:00261109246B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN TRÍ HIẾU3/31/199875098011544B2MP
169NGUYỄN THỊ KIỀU HOA1992-02-11 00:00:00212780894B2MP
170LÊ VŨ KHẢI HOÀN1991-01-22 00:00:00271972952B2LT+MP+SH+ĐT
171VÕ THỊ HÒE9/14/1972272794103B2MP
172LÊ VĂN HUY1992-01-20 00:00:00272376026B2LT+MP+SH+ĐT
173NGUYỄN ĐÌNH HUY2000-11-05 00:00:00241744637B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN QUỐC HUY1997-09-02 00:00:00215422922B2LT+MP+SH+ĐT
175TÔN THẤT QUANG HUY2002-07-19 00:00:00276006719B2LT+MP+SH+ĐT
176VƯƠNG ĐOÀN HUY2003-04-03 00:00:0075203003579B2LT+MP+SH+ĐT
177ĐẶNG TRẦN HOÀNG HUY1986-11-11 00:00:0079086011191B2MP
178ĐOÀN VĨNH HƯNG1989-03-24 00:00:0075089001214B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1969-12-01 00:00:0052169013661B2LT+MP+SH+ĐT
180PHẠM THỊ THU HƯƠNG1993-10-27 00:00:0036193018110B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN THỊ HƯƠNG9/30/196740167020528B2MP
182NGUYỄN THỊ HƯỜNG1/17/1983191484806B2LT+SH+MP
183TRẦN VĂN HỮU10/20/1983272748288B2MP
184TRẦN THỊ KIỀU1984-02-01 00:00:0075184011542B2LT+MP+SH+ĐT
185DƯƠNG DẪU KIM3/23/1992272218830B2MP
186TRẦN VŨ DUY KHANG3/23/1979271275598B2MP
187LÊ VĂN KHÁNH1995-04-04 00:00:00184193079B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN VĂN KHÁNH1995-08-28 00:00:00230978591B2LT+MP+SH+ĐT
189TRẦN THỤY BÍCH KHIÊM1982-01-03 00:00:0079182002585B2SH+MP
190CHÂU VĂN KHIẾT1964-04-17 00:00:0051064001485B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN ĐĂNG KHOA1981-10-05 00:00:00351397548B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN KHUÊ1987-04-17 00:00:00271829020B2LT+MP+SH+ĐT
193VŨ THỊ KIM LAN1977-10-20 00:00:00271474833B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN THÙY LAN5/21/197579175006910B2MP
195NGUYỄN QUANG LIÊM11/26/197923160784B2MP
196NGUYỄN THỊ LIÊN1977-07-14 00:00:0046177005331B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN PHƯỚC LỘC1989-12-04 00:00:00272031240B2MP
198LÊ XUÂN MẠNH1979-01-13 00:00:0042079010704B2LT+MP+SH+ĐT
199ĐẶNG TUẤN MẠNH1982-04-12 00:00:0037082006665B2MP
200ĐẶNG NGỌC MINH1983-08-15 00:00:001083007580B2LT+MP+SH+ĐT
201PHẠM THỊ MỸ1985-06-01 00:00:0040185005203B2LT+MP+SH+ĐT
202NGUYỄN VĂN NAM1992-01-01 00:00:00341731458B2LT+MP+SH+ĐT
203PHAN THỊ HẰNG NGA8/19/1982271457931B2MP
204NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI1981-10-08 00:00:0075181017090B2LT+MP+SH+ĐT
205HỒ CHÍ NGHĨA1988-05-10 00:00:00272198949B2LT+MP+SH+ĐT
206LÊ TRỌNG NGHĨA1985-01-21 00:00:0079085014031B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1992-08-30 00:00:00241151006B2LT+MP+SH+ĐT
208TẠ VĂN NGHĨA1997-07-25 00:00:00272663585B2LT+MP+SH+ĐT
209NGUYỄN NHÂN NGHĨA9/13/199779097019322B2MP
210TRẦN THỊ ÁNH NGỌC1998-06-28 00:00:0075198017349B2LT+MP+SH+ĐT
211VI VĂN NGỌC1998-02-12 00:00:00272665005B2MP
212LÊ NGỌC THẢO NHIÊN1991-08-05 00:00:00272109049B2LT+MP+SH+ĐT
213ĐỖ HOÀNG BẢO NHƯ12/28/200275302005101B2SH
214ĐỖ XUÂN PHI1990-08-17 00:00:00241063438B2LT+MP+SH+ĐT
215ĐẶNG CÔNG PHONG1990-02-23 00:00:00273320738B2LT+MP+SH+ĐT
216LÊ HỒNG PHONG1986-02-02 00:00:00271849631B2LT+MP+SH+ĐT
217BÙI NGUYỄN THIÊN PHÚC2000-03-27 00:00:0075200014061B2LT+MP+SH+ĐT
218LÊ QUANG PHƯƠNG1992-11-14 00:00:00191762503B2LT+MP+SH+ĐT
219NGUYỄN VĂN PHƯƠNG3/26/1988351758254B2MP
220LƯU LÂM QUỸ1989-09-05 00:00:00285165012B2MP
221NGUYỄN NGỌC QUYỀN1990-06-24 00:00:0077090003810B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN THỊ SEN1985-11-29 00:00:00183449122B2LT+MP+SH+ĐT
223TRẦN SƠN1961-08-27 00:00:00271529389B2LT+MP+SH+ĐT
224TRƯƠNG CAO SƠN2003-10-21 00:00:00276006035B2LT+MP+SH+ĐT
225ĐÀO VĂN SỸ1997-11-30 00:00:00187509321B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN THỊ NGỌC TẠO1987-02-24 00:00:0074187000205B2LT+MP+SH+ĐT
227NGÔ HOÀNG VĨNH TÂN1985-05-25 00:00:00261011492B2LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN DŨNG TIẾN1993-08-19 00:00:0075093000756B2LT+MP+SH+ĐT
229VŨ NGUYÊN VIỆT TIẾN1993-10-28 00:00:00272333144B2LT+MP+SH+ĐT
230HUỲNH VĂN TÍNH2000-01-07 00:00:00215487717B2LT+MP+SH+ĐT
231NGUYỄN VĂN TÒNG1986-03-15 00:00:0075086009744B2LT+MP+SH+ĐT
232PHAN ANH TUẤN1997-11-12 00:00:00272671513B2LT+MP+SH+ĐT
233TÔN NỮ THANH TUYỀN1992-09-26 00:00:0079192017561B2LT+MP+SH+ĐT
234VŨ THỊ TƯƠI1984-12-10 00:00:0038184022928B2LT+MP+SH+ĐT
235TRẦN THANH THANH1994-06-06 00:00:0075194002231B2LT+MP+SH+ĐT
236HUỲNH NHƯ THẢO1986-09-14 00:00:00271713249B2LT+MP+SH+ĐT
237KHỔNG THỊ THU THẢO1990-06-20 00:00:00272169609B2LT+MP+SH+ĐT
238PHẠM THIÊN THẢO1988-01-17 00:00:00271803011B2LT+MP+SH+ĐT
239NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO12/23/198624555145B2MP
240LÊ THỊ THU THẢO9/15/1980273624991B2MP
241NGUYỄN HỮU THẮNG2002-01-04 00:00:0060202011302B2LT+MP+SH+ĐT
242PHẠM QUYẾT THẮNG1982-09-20 00:00:00194127179B2LT+MP+SH+ĐT
243TRẦN ĐẠI THẮNG12/22/197740077012005B2MP
244TRẦN VĂN THÔNG1982-04-06 00:00:0040082003500B2LT+MP+SH+ĐT
245TỐNG DUY THÔNG5/19/2003276026927B2SH+MP
246TRẦN THỊ THỦY1976-08-24 00:00:0030176011010B2LT+MP+SH+ĐT
247TRỊNH THỊ THANH THỦY1985-08-08 00:00:00172655260B2LT+MP+SH+ĐT
248LÊ THỊ THÚY1991-07-15 00:00:00183704339B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN THỊ THANH THÚY1987-06-10 00:00:00261001801B2LT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN HỒNG THƯƠNG2003-10-28 00:00:00272974470B2LT+MP+SH+ĐT
251KIM THỊ THƯỜNG1988-09-06 00:00:0075188005845B2LT+MP+SH+ĐT
252LÊ HUYỀN TRANG1994-03-18 00:00:0077194003900B2LT+MP+SH+ĐT
253NGÔ THỊ TRANG1985-06-04 00:00:00186310565B2LT+MP+SH+ĐT
254HOÀNG VĂN TRANG4/20/1984162456589B2MP
255LÊ ĐẠI TRIẾT2/14/1984381275433B2MP
256LÊ HOÀNG TUYẾT TRINH2000-10-10 00:00:0026012645B2LT+SH+MP
257NGUYỄN VĂN TRỌNG1979-01-01 00:00:00276106997B2LT+MP+SH+ĐT
258NGUYỄN THANH THỦY TRÚC1992-04-24 00:00:0075192012971B2LT+MP+SH+ĐT
259NGUYỄN VŨ TRÚC8/18/1978271278542B2MP
260NGUYỄN VĂN TRUNG1989-12-07 00:00:00371200779B2LT+MP+SH+ĐT
261LƯ CHÍ TRUNG11/17/196683066016865B2MP
262LÊ VĂN TRUNG12/18/1998212829391B2LT+SH+MP
263DƯƠNG QUỐC VIỆT1984-04-11 00:00:00212722655B2LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN NGỌC VIỆT1992-04-26 00:00:0075092023058B2LT+MP+SH+ĐT
265NGUYỄN QUỐC VIỆT1985-03-03 00:00:0075085013986B2LT+MP+SH+ĐT
266HỒ ANH VIỆT1994-10-01 00:00:00187420266B2LT+MP+SH+ĐT
267ĐINH QUANG VŨ1990-02-28 00:00:0042090020926B2LT+MP+SH+ĐT
268LÊ HOÀNG VŨ2001-10-16 00:00:0038201027837B2LT+MP+SH+ĐT
269NGUYỄN THẠCH VŨ1991-09-27 00:00:00221286971B2LT+MP+SH+ĐT
270LÊ THỊ ÁI XUÂN1993-03-15 00:00:0058193003624B2LT+MP+SH+ĐT
271NGUYỄN THỊ XUÂN1985-03-10 00:00:00272800080B2LT+MP+SH+ĐT
272HUỲNH THỊ KIM XUYẾN1/18/1980272463698B2MP