STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNGNGÀY THI
1LÊ THÙY AN18/11/199300119300****SH lần đầu25/05/2022
2NGUYỄN TUẤN ANH29/07/198727175****SH lần đầu25/05/2022
3NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH26/09/198907518900****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
4NGUYỄN VĂN BẢO04/08/198623132****SH lần đầu25/05/2022
5ĐẶNG THỊ XUÂN BÍCH12/11/199727264****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
6NGUYỄN LÊ CẦM10/11/198927206****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
7NGUYỄN LÊ CÔNG11/03/198918661****SH lần đầu25/05/2022
8LÊ THỊ NGỌC CÚC23/09/198727173****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
9MAI VĂN CƯỜNG10/01/199727260****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
10PHẠM VĂN CƯỜNG01/01/199134152****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
11ĐÀO QUỐC CƯỜNG13/06/199107509100****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
12CHÍ SAU CHÁNH02/06/199227212****SH lần đầu25/05/2022
13NGUYỄN THỊ TÔ CHÂU20/02/198407218400****SH lần đầu25/05/2022
14NGUYỄN THỊ HÀ CHI06/03/199707519700****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
15TRẦN TRUNG CHÍN10/07/198228129****SH lần đầu25/05/2022
16HUỲNH NHẬT TRƯỜNG CHINH24/12/199424141****SH lại H + Đ25/05/2022
17NGÔ THỊ HOÀNG DUNG01/01/199037151****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
18NGUYỄN TIẾN DŨNG01/04/198327145****SH lần đầu25/05/2022
19PHẠM ĐÌNH DŨNG03/03/199017308****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
20NGÔ TÙNG DŨNG27/12/197621151****SH lại H + Đ25/05/2022
21ĐỖ ĐÌNH DUY27/02/198827184****SH lần đầu25/05/2022
22NGUYỄN HỮU DUY05/08/198227150****SH lần đầu25/05/2022
23NGUYỄN THÀNH DUY10/06/200027269****SH lại H + Đ25/05/2022
24NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN25/04/199027206****SH lần đầu25/05/2022
25ĐỖ TIẾN DƯƠNG04/09/198703108701****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
26NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG27/03/198707518700****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
27NGUYỄN THẾ ĐÀI08/08/198403808400****SH lần đầu25/05/2022
28LÊ VĂN ĐẠI30/11/198519437****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
29LÊ QUANG ĐẠT05/11/199820631****SH lần đầu25/05/2022
30NGUYỄN TẤN ĐẠT29/09/199421270****SH lần đầu25/05/2022
31NGUYỄN VĂN ĐÔNG13/07/199622142****SH lần đầu25/05/2022
32NGUYỄN THẾ ĐỒNG06/04/198303808301****SH lần đầu25/05/2022
33DƯƠNG ĐÌNH ĐỨC10/05/198727610****SH lần đầu25/05/2022
34NGUYỄN HỮU ĐỨC26/12/199227253****SH lần đầu25/05/2022
35TRẦN VĂN ĐỨC12/02/196327164****SH lần đầu25/05/2022
36ĐỖ HOÀNG GIANG12/03/198627181****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
37LÊ QUANG GIAO11/10/198427172****SH lần đầu25/05/2022
38PHẠM VĂN GIỎI24/04/199238556****SH lần đầu25/05/2022
39LƯỜNG THỊ THU HÀ20/08/199127225****SH lần đầu25/05/2022
40TRỊNH BÁ HÀ27/08/199703809700****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
41ĐINH QUANG HẢI13/09/198907508901****SH lại H + Đ25/05/2022
42NGUYỄN BẠCH HẢI14/03/196905106900****SH lại H + Đ25/05/2022
43NGUYỄN VĂN HÀO20/07/198418376****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
44NGUYỄN VĂN HẬU06/06/199524166****SH lần đầu25/05/2022
45NGUYỄN QUỐC HẬU13/08/199305109300****SH lại H + Đ25/05/2022
46TRẦN THỊ BÍCH HIỆP27/12/197501180****SH lần đầu25/05/2022
47TRẦN BÁ HIẾU13/06/199519452****SH lần đầu25/05/2022
48ĐẶNG CHÍ HIẾU27/08/200207720200****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
49LÊ NGỌC HIẾU06/07/199627245****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
50NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG HIẾU23/03/198007508000****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
51LÊ TẤN HINH07/12/197927238****SH lại H + Đ25/05/2022
52ĐINH THỊ HOA22/05/198527299****SH lần đầu25/05/2022
53TRẦN QUỐC HÒA30/10/197727126****SH lần đầu25/05/2022
54LÊ PHƯỚC HÒA28/03/199326438****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
55MAI THANH HOÀI21/03/198907708900****SH lại H + Đ25/05/2022
56ĐÀO MINH HOÀNG01/01/197927137****SH lần đầu25/05/2022
57ĐINH THIÊN HOÀNG01/10/199427242****SH lần đầu25/05/2022
58NGUYỄN MINH HOÀNG04/01/199127197****SH lần đầu25/05/2022
59NGUYỄN THANH HOÀNG12/05/198827602****SH lần đầu25/05/2022
60VŨ ĐÌNH HOÀNG30/01/198727254****SH lần đầu25/05/2022
61NGUYỄN VĂN HOÀNG22/09/198527160****SH lại H + Đ25/05/2022
62NGUYỄN VĂN HUY26/07/198224070****SH lần đầu25/05/2022
63TRẦN QUỐC HUY13/02/198320511****SH lần đầu25/05/2022
64THÂN TIẾN HUYÊN11/08/198127139****SH lần đầu25/05/2022
65LÊ THỊ HUYỀN16/10/198427272****SH lần đầu25/05/2022
66NGUYỄN LÂM HUỲNH08/12/198327232****SH lần đầu25/05/2022
67NGUYỄN HỒNG HƯNG08/11/199316324****SH lần đầu25/05/2022
68NGUYỄN QUỐC HƯNG10/02/199527239****SH lần đầu25/05/2022
69NGUYỄN ĐÌNH HƯNG06/09/198004008001****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
70ĐINH THỊ NHƯ HƯƠNG06/02/198027272****SH lần đầu25/05/2022
71VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG10/09/198227140****SH lần đầu25/05/2022
72DƯƠNG LAN HƯƠNG19/08/199527237****SH lần đầu25/05/2022
73NGUYỄN THỊ HƯƠNG30/04/198502533****SH lần đầu25/05/2022
74NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG10/03/198427166****SH lần đầu25/05/2022
75TRẦN MINH HƯỚNG26/06/197904607901****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
76NGUYỄN THÀNH KIÊN02/09/200127281****SH lại H + Đ25/05/2022
77TRẦN BẢO KHA09/01/199327226****SH lần đầu25/05/2022
78NGUYỄN HẠNH KHIÊM30/05/196525019****SH lại H + Đ25/05/2022
79BÙI NGUYỄN ĐĂNG KHOA28/03/199927283****SH lại H + Đ25/05/2022
80LÊ VÕ THANH LÂM24/12/198427159****SH lần đầu25/05/2022
81TRẦN VŨ MINH LÂM01/11/199327224****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
82LÊ NHẬT LINH10/03/199327224****SH lần đầu25/05/2022
83NGUYỄN THÁI LINH10/09/199227212****SH lần đầu25/05/2022
84VŨ NGỌC LINH12/12/199327222****SH lần đầu25/05/2022
85TRẦN VĂN LONG10/10/198704408700****SH lần đầu25/05/2022
86TRỊNH VĂN LONG05/07/198816429****SH lần đầu25/05/2022
87HỒ BẢO LONG25/11/199306609300****SH lần đầu25/05/2022
88NGUYỄN VĂN LONG14/11/198821506****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
89PHÙ TƯỜNG MINH LONG06/03/198727184****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
90BÙI ĐỨC LONG28/01/197103707100****SH lại H + Đ25/05/2022
91VŨ THÀNH LỘC19/10/199127214****SH lần đầu25/05/2022
92HOÀNG PHƯỚC LỘC21/03/199625108****SH lại H + Đ25/05/2022
93NGUYỄN THỊ LUYẾN01/01/198003418000****SH lại H + Đ25/05/2022
94ĐẶNG TẤN LỰC22/01/199736388****SH lần đầu25/05/2022
95NGUYỄN BÁ LƯỢNG23/11/198807508802****SH lại H + Đ25/05/2022
96NGÔ THỊ LY12/08/198627605****SH lần đầu25/05/2022
97HOÀNG VĂN MẠNH06/06/198827610****SH lần đầu25/05/2022
98HUỲNH THỊ DIỂM MI22/06/199009419000****SH lần đầu25/05/2022
99VŨ QUANG MINH14/05/197927133****SH lần đầu25/05/2022
100HUỲNH CÔNG MINH20/02/199627244****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
101NGUYỄN CÔNG MINH10/04/199427227****SH lại H + Đ25/05/2022
102NGUYỄN THIỆN MINH19/04/199307509302****SH lại H + Đ25/05/2022
103Y JUIN MLÔ23/02/199906609901****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
104HOÀNG THỊ PHƯƠNG NAM21/10/199127203****SH lần đầu25/05/2022
105NGUYỄN THÀNH NAM15/05/199018370****SH lần đầu25/05/2022
106NGUYỄN HOÀNG NAM20/10/199728112****SH lần đầu25/05/2022
107TRẦN VĂN NAM06/06/198204008203****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
108LÊ HOÀI NAM14/02/198807408800****SH lại H + Đ25/05/2022
109TRƯƠNG THỊ DIỆU NI10/11/199327240****SH lần đầu25/05/2022
110PHAN THỊ HỒNG NGA25/02/198318341****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
111ĐỖ VĂN NGÀ15/12/199421236****SH lần đầu25/05/2022
112LƯU NGỌC KIM NGÂN02/12/198927203****SH lại H + Đ25/05/2022
113DƯƠNG HUỲNH NGHĨA1988-06-11 00:00:0022533****SH lại H + Đ25/05/2022
114NGUYỄN LỆ BÍCH NGỌC09/01/198727175****SH lần đầu25/05/2022
115NGUYỄN THỊ KIM NGỌC19/09/199436371****SH lần đầu25/05/2022
116HÀ KIM NGỌC26/09/199227212****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
117NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN20/12/198228114****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
118TRƯƠNG VĨ NGUYÊN20/07/199007909000****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
119TRẦN NAM NHÂN14/02/199328526****SH lần đầu25/05/2022
120NGUYỄN HOÀNG Ý NHI10/07/199527247****SH lần đầu25/05/2022
121LƯƠNG THỊ THÙY NHU19/09/198902612****SH lại H + Đ25/05/2022
122HỒ TRẦN TẤN PHÁT21/07/199307909300****SH lại H + Đ25/05/2022
123NGUYỄN HOÀNG PHI09/01/199727261****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
124NGUYỄN DUY PHONG06/12/198927296****SH lần đầu25/05/2022
125TRẦN QUỐC PHONG17/04/198527166****SH lần đầu25/05/2022
126VŨ NGỤY NHƯ PHONG24/07/198227156****SH lần đầu25/05/2022
127PHẠM THẾ PHONG15/06/198527165****SH lần đầu25/05/2022
128NGÔ THANH PHONG08/07/199527238****SH lần đầu25/05/2022
129NGUYỄN DUY PHONG12/11/199427234****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
130TRƯƠNG THANH PHONG24/01/200027287****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
131LÂM VĨNH PHƯƠNG12/12/198027138****SH lần đầu25/05/2022
132LÊ THỊ PHƯƠNG08/09/197627254****SH lần đầu25/05/2022
133VŨ ĐỨC QUẢNG15/10/198303708300****SH lần đầu25/05/2022
134PHẠM ĐỨC QUÂN17/09/199127606****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
135NGUYỄN VIỆT QUỐC01/10/199127219****SH lần đầu25/05/2022
136CAO VĂN QUÝ10/03/200127600****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
137TRẦN VĂN QUYỀN20/08/198803608800****SH lần đầu25/05/2022
138NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH16/05/199727266****SH lần đầu25/05/2022
139NGUYỄN KHẮC SINH27/09/199122129****SH lại H + Đ25/05/2022
140NGUYỄN THANH SƠN17/12/198326422****SH lại H + Đ25/05/2022
141TRƯƠNG THANH TÀI03/10/196727242****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
142NGÔ ĐĂNG TĂNG16/11/198604208600****SH lại H + Đ25/05/2022
143LẠI QUỐC TẶNG15/02/197927128****SH lần đầu25/05/2022
144LÊ CHÍ TÂM01/01/198631193****SH lại H + Đ25/05/2022
145TRẦN DUY TIẾN20/01/198927194****SH lần đầu25/05/2022
146VŨ VĂN TIẾN06/08/198416255****SH lần đầu25/05/2022
147NGUYỄN HOÀNG TIẾN10/03/199135195****SH lần đầu25/05/2022
148NGUYỄN QUỐC TIẾN15/03/197727294****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
149NGUYỄN VĂN TÍN06/06/199420578****SH lần đầu25/05/2022
150NGÔ XUÂN TOÀN12/05/198521500****SH lần đầu25/05/2022
151NGUYỄN THANH TUẤN28/10/198828140****SH lần đầu25/05/2022
152NGUYỄN VĂN TUẤN10/06/198819428****SH lần đầu25/05/2022
153NGUYỄN NGỌC TÙNG09/02/197227157****SH lần đầu25/05/2022
154NGUYỄN THANH TÙNG16/01/199022536****SH lần đầu25/05/2022
155ĐẶNG ĐỨC TUYÊN15/09/198807508800****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
156NGUYỄN QUANG TUYẾN05/05/198922536****SH lần đầu25/05/2022
157NGUYỄN THỊ THANH TUYẾN25/06/198726102****SH lần đầu25/05/2022
158HOÀNG VĂN TƯƠI10/10/199128541****SH lần đầu25/05/2022
159NGUYỄN TRẦN THANH TƯỜNG22/10/200107920102****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
160PHAN VĂN TƯỜNG10/01/199427240****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
161LA VĂN THÀNH10/12/198527164****SH lại H + Đ25/05/2022
162NGUYỄN VĂN THIỆN01/01/198227152****SH lần đầu25/05/2022
163CAO PHÚC THỊNH29/03/199127196****SH lần đầu25/05/2022
164NGUYỄN THỊ THANH THOẢNG01/01/198527179****SH lại H + Đ25/05/2022
165ĐỖ THỊ THƠM20/10/198003618001****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
166NGUYỄN MINH THUẬN10/10/199226128****SH lại H + Đ25/05/2022
167LÊ CÔNG THỦY01/01/199121514****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
168NGUYỄN THỊ THANH THỦY23/02/198927602****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
169NGUYỄN THỊ KIM THÚY10/08/198527172****SH lần đầu25/05/2022
170NGÔ THỊ THÙY THƯƠNG15/01/199527253****SH lần đầu25/05/2022
171NGUYỄN PHẠM BÍCH VÂN THY08/01/198007918000****SH lần đầu25/05/2022
172TRẦN THỊ THÙY TRANG17/03/199122129****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
173HUỲNH LỆ TRÂN03/03/198102330****SH lại H + Đ25/05/2022
174LÊ MINH TRÍ27/03/200227283****SH lần đầu25/05/2022
175NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH26/04/199307519301****SH lại H + Đ25/05/2022
176BÙI VĂN TRỊNH04/07/198803408800****SH lại H + Đ25/05/2022
177TRẦN THỊ TRỌNG08/04/198227261****SH lần đầu25/05/2022
178NGÔ VĂN ĐỨC TRỌNG25/07/199427234****SH lại H + Đ25/05/2022
179ĐẶNG LÊ TRUNG04/12/199528106****SH lại H + Đ25/05/2022
180TRẦN CÔNG TRỰC19/04/199202479****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
181NGUYỄN THU UYÊN05/07/199220567****SH lần đầu25/05/2022
182NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN27/04/198707518701****SH lại H + Đ25/05/2022
183HOÀNG VĂN ƯỚC07/08/198918673****SH lần đầu25/05/2022
184ĐỖ PHẠM UYÊN VÂN22/02/198807918801****SH lần đầu25/05/2022
185BÙI THỊ THU VÂN21/09/198227145****SH lần đầu25/05/2022
186HOÀNG THẾ VINH02/02/198427289****SH lần đầu25/05/2022
187LĂNG THIỆN VÕ09/01/197727130****SH lại LT + H + Đ25/05/2022
188NGUYỄN ANH VŨ08/03/198627289****SH lần đầu25/05/2022
189BÙI KIM NGỌC XUÂN30/05/199327223****SH lại H + Đ25/05/2022
190ĐẶNG THỊ YẾN10/05/199327224****SH lần đầu25/05/2022
1LÊ HOÀI ANH19/09/198627161****SH lần đầu26/05/2022
2NGUYỄN THỊ NGỌC ANH29/04/199922568****SH lần đầu26/05/2022
3PHẠM LÊ HOÀNG ANH27/01/199137149****SH lại H + Đ26/05/2022
4TRẦN PHI ANH21/08/199327231****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
5NGUYỄN THỊ VÂN ANH08/03/198427156****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
6LÊ VĂN BA22/03/199627237****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
7VÕ TRỌNG BAN27/04/198204208201****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
8NGUYỄN VŨ BẢO05/08/199204509200****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
9PHẠM THỊ CẨM BÍCH10/03/199726149****SH lại H + Đ26/05/2022
10PHẠM THẾ CÔNG01/01/198327287****SH lần đầu26/05/2022
11PHAN ĐÌNH CƯƠNG13/12/198427607****SH lần đầu26/05/2022
12LÊ QUỐC CƯỜNG26/11/197827130****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
13NGUYỄN VĂN CƯỜNG15/05/198627295****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
14VÒNG CHÍ CƯỜNG11/08/200207520201****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
15TRẦN VĂN CHÍ04/01/197227095****SH lần đầu26/05/2022
16LÊ ĐĂNG CHUNG10/01/198426119****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
17NGUYỄN THỌ CHUNG15/12/199207909200****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
18BÙI VĂN CHUYẾN02/05/198727263****SH lần đầu26/05/2022
19PHẠM CÔNG DANH13/06/199926145****SH lần đầu26/05/2022
20LÊ THỊ DUNG28/10/199322554****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
21PHẠM DŨNG20/07/197227107****SH lần đầu26/05/2022
22NGUYỄN VĂN DŨNG16/07/199017330****SH lần đầu26/05/2022
23NGUYỄN MẠNH DŨNG28/01/198927197****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
24DƯƠNG HỮU DUY02/09/199220162****SH lần đầu26/05/2022
25NGUYỄN MẬU DUY03/10/198025045****SH lần đầu26/05/2022
26LÝ NGỌC ANH DUY16/05/198707908702****SH lại H + Đ26/05/2022
27DƯƠNG THANH DƯỢC20/02/197427117****SH lại H + Đ26/05/2022
28NGUYỄN VĂN DƯƠNG07/10/200207720200****SH lần đầu26/05/2022
29NGUYỄN THÙY DƯƠNG18/07/197926095****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
30TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG21/10/199707019700****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
31TRẦN VŨ ĐẠI15/06/200128574****SH lần đầu26/05/2022
32LÊ MINH ĐẢO29/08/198027164****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
33LÊ THÔNG ĐẠT02/02/200327295****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
34NGUYỄN THỊ ĐIỂM05/11/198227253****SH lần đầu26/05/2022
35ĐỖ VĂN ĐÍNH18/12/198627182****SH lần đầu26/05/2022
36VÕ THỤY THỤC ĐOAN27/07/198127146****SH lần đầu26/05/2022
37PHẠM VĂN ĐỒNG12/10/199627270****SH lần đầu26/05/2022
38NGUYỄN XUÂN GIANG20/09/198927198****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
39TRẦN THỊ QUỲNH GIAO10/10/198927195****SH lại H + Đ26/05/2022
40NGUYỄN PHƯƠNG HẢI22/06/199827272****SH lần đầu26/05/2022
41NGUYỄN THANH HẢI19/05/197118306****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
42TRẦN TRUNG HẠNG20/08/197932105****SH lại H + Đ26/05/2022
43PHẠM HỮU HẠNH09/05/198327149****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
44HUỲNH VĂN HÀO20/02/199422138****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
45BÙI THỊ HẢO17/10/197827127****SH lần đầu26/05/2022
46PHẠM THỊ MỸ HẢO22/05/198209218200****SH lần đầu26/05/2022
47ĐÀM XUÂN HẰNG29/01/198302603****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
48ĐOÀN BÁ HẬU07/04/198827609****SH lần đầu26/05/2022
49NGÔ ĐÌNH HIẾU14/06/198227292****SH lần đầu26/05/2022
50TRẦN VĂN HIẾU17/06/198927189****SH lần đầu26/05/2022
51HOÀNG NGỌC HIẾU15/11/198327265****SH lần đầu26/05/2022
52HUỲNH THỊ HOA09/09/197527125****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
53PHAN XUÂN HOÀNG22/06/198523306****SH lần đầu26/05/2022
54NGUYỄN VĂN HOÀNG13/10/199327218****SH lần đầu26/05/2022
55PHAN TRỌNG HOÀNG23/06/199024164****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
56ĐẶNG NGỌC ÁNH HỒNG3161427180****SH lần đầu26/05/2022
57BÙI THỊ HỒNG14/04/198622117****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
58PHẠM THỊ HUỆ19/07/198327211****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
59NGUYỄN VIẾT HÙNG14/02/198727279****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
60LÊ THÀNH HUY04/02/200003820000****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
61TRẦN ANH HUY01/01/197527189****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
62LÊ THỊ THANH HUYỀN01/02/199527249****SH lần đầu26/05/2022
63NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN06/04/198527283****SH lần đầu26/05/2022
64BÙI ĐẠI HUYNH07/10/199227215****SH lần đầu26/05/2022
65DƯƠNG THỊ THÙY HƯƠNG19/09/199807519800****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
66HÀ THỊ QUỲNH HƯƠNG25/07/199327296****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
67TRỊNH ĐÌNH KIÊN15/03/198617243****SH lần đầu26/05/2022
68TRƯƠNG THỊ KIỀU09/04/200127283****SH lần đầu26/05/2022
69TRẦN VIẾT KỲ02/09/198518341****SH lần đầu26/05/2022
70NGUYỄN TRỌNG KHÁNH2881727134****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
71NGUYỄN ĐĂNG KHOA21/12/200127291****SH lần đầu26/05/2022
72TRẦN HOÀNG KHOA02/01/198607508601****SH lại H + Đ26/05/2022
73TRẦN VŨ ANH KHOA18/04/199407909401****SH lại H + Đ26/05/2022
74TẠ ÁNH KHƯƠNG15/07/197209207200****SH lại H + Đ26/05/2022
75LÊ SỈ LIÊM09/04/199630156****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
76LÂM CHÍ LINH14/06/198237092****SH lần đầu26/05/2022
77TẠ THỊ THÙY LINH10/10/199528107****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
78PHẠM VĂN LỤC13/07/196627295****SH lần đầu26/05/2022
79DƯƠNG CÔNG LŨY15/02/198203408201****SH lần đầu26/05/2022
80TRẦN VĂN LƯƠNG02/04/200227606****SH lần đầu26/05/2022
81NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ23/12/197727301****SH lần đầu26/05/2022
82TRƯƠNG VĂN LÝ20/11/197827284****SH lại H + Đ26/05/2022
83LÊ THỊ HỒNG MAI3314827222****SH lần đầu26/05/2022
84NGUYỄN THỊ TRÀ MI04/10/199821546****SH lần đầu26/05/2022
85NGUYỄN THỊ MỊ06/05/199427357****SH lần đầu26/05/2022
86PHẠM THỊ TRÀ MY28/02/198527602****SH lần đầu26/05/2022
87BÙI THỊ DIỄM MY18/01/198927205****SH lần đầu26/05/2022
88LÂM DUY CHÍ MỸ20/11/199527240****SH lần đầu26/05/2022
89TRẦN PHƯƠNG NAM17/02/199527237****SH lần đầu26/05/2022
90TRẦN QUỐC NAM16/09/200227286****SH lần đầu26/05/2022
91HUỲNH NGỌC HOÀI NAM09/08/199226437****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
92TRẦN THỊ KIM NGÀ08/06/197927140****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
93NGUYỄN THANH NGHỊ30/05/198303808301****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
94LÊ ĐẠI NGHĨA28/12/198327271****SH lần đầu26/05/2022
95NGUYỄN XUÂN NGỌC20/08/198112138****SH lần đầu26/05/2022
96TRƯƠNG VĂN NGỌC28/10/199418712****SH lần đầu26/05/2022
97NGÔ THỊ NGỌC30/10/197807517800****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
98TRƯƠNG CÔNG NHÂN05/08/198503808500****SH lại H + Đ26/05/2022
99NGUYỄN HOÀNG NHÂN10/08/199130139****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
100HỒ SỸ NHẬT28/11/199627294****SH lần đầu26/05/2022
101NGUYỄN THỊ YẾN NHI30/06/199724169****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
102NGUYỄN QUANG NHUẬN10/01/198535155****SH lần đầu26/05/2022
103HUỲNH THỊ CẨM NHUNG30/04/199127234****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
104TRẦN LÊ HƯƠNG TÚ NHƯ25/01/199927269****SH lần đầu26/05/2022
105VŨ VĂN OANH19/09/195927013****SH lại H + Đ26/05/2022
106NGUYỄN TẤN PHÁT13/01/200109220100****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
107CHÍ XUÂN PHI18/03/198627180****SH lần đầu26/05/2022
108NGUYỄN TIẾN PHONG01/01/198327152****SH lần đầu26/05/2022
109PHAN HOÀNG PHONG28/02/200128574****SH lần đầu26/05/2022
110NGUYỄN TIẾN PHONG3223527178****SH lần đầu26/05/2022
111TRẦN NGỌC PHÚC20/04/199627263****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
112ĐỖ HỮU PHƯỚC16/12/199728564****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
113PHAN THỊ MINH PHƯƠNG15/02/198127140****SH lần đầu26/05/2022
114LÊ TRẦN DIỄM PHƯƠNG25/08/199430152****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
115PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG13/09/197027087****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
116NGUYỄN VĂN QUANG05/11/198000108002****SH lần đầu26/05/2022
117PHẠM HỒNG QUANG08/01/200127278****SH lần đầu26/05/2022
118ĐỐNG VĂN QUÍ05/07/197527129****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
119NGUYỄN NGỌC SANG06/07/199927269****SH lần đầu26/05/2022
120TRẦN NGỌC SANG2841007907700****SH lần đầu26/05/2022
121NGUYỄN VĂN SƠN01/01/199127197****SH lần đầu26/05/2022
122TRỊNH HÙNG SƠN13/10/197503152****SH lần đầu26/05/2022
123PHAN THANH THIÊN SƠN22/09/199802564****SH lần đầu26/05/2022
124HOÀNG ĐỨC TÀI14/02/199027222****SH lần đầu26/05/2022
125TRẦN ĐÌNH TÀI04/06/197603807603****SH lại H + Đ26/05/2022
126ĐOÀN THỊ THANH TÂM24/07/199727272****SH lần đầu26/05/2022
127DƯƠNG NGỌC TÂM3034227244****SH lần đầu26/05/2022
128NGUYỄN VĂN TÂM22/05/196407506400****SH lại H + Đ26/05/2022
129NGUYỄN VIỆT TÂN02/09/200127280****SH lần đầu26/05/2022
130TRẦN QUỐC TÂN21/07/199221521****SH lần đầu26/05/2022
131PHAN THỦY TIÊN05/10/198527161****SH lại H + Đ26/05/2022
132ĐỖ THỊ KIM TIẾN18/09/198127138****SH lần đầu26/05/2022
133TRỊNH KIM TIẾN03/03/198628139****SH lại H + Đ26/05/2022
134PHÚ VĂN TOÀN10/10/199327227****SH lần đầu26/05/2022
135PHAN THẾ TOTTI21/01/200227284****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
136LÊ PHƯƠNG TUẤN19/07/198827189****SH lần đầu26/05/2022
137LÝ GIA TUỆ28/03/199627261****SH lần đầu26/05/2022
138NGUYỄN VĂN TÙNG01/04/198227277****SH lần đầu26/05/2022
139LÊ THỊ MỘNG TUYỀN13/01/197226124****SH lần đầu26/05/2022
140NGUYỄN THỊ THIÊN THANH14/08/198027152****SH lần đầu26/05/2022
141NGUYỄN VĂN THANH10/07/199134162****SH lần đầu26/05/2022
142VŨ MINH THANH14/04/198727170****SH lần đầu26/05/2022
143TRẦN THỊ BÍCH THANH30/05/198205618200****SH lại H + Đ26/05/2022
144VŨ THANH THANH15/05/197727146****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
145NGUYỄN THỊ THANH THẢO13/04/198727169****SH lần đầu26/05/2022
146NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO27/08/199827259****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
147TRỊNH THỊ THANH THẢO02/11/199427236****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
148ĐỖ THỊ THẢO24/10/198327222****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
149TRẦN TRỌNG PHÚ THẮNG29/09/199127205****SH lần đầu26/05/2022
150TRẦN NGỌC THẮNG2992527148****SH lần đầu26/05/2022
151CAO MINH THẮNG05/06/198924106****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
152VÕ QUÝ THIỆN15/02/198719717****SH lần đầu26/05/2022
153HOÀNG ANH THIỆN3192707708700****SH lần đầu26/05/2022
154PHAN PHÚC THIỆN18/08/198027245****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
155PHẠM HOÀNG THÔNG27/05/199727264****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
156TRẦN ANH THƠ07/10/197528410****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
157PHẠM THỊ THU26/03/198421179****SH lần đầu26/05/2022
158TRẦN THỊ THU24/08/198627274****SH lại H + Đ26/05/2022
159NGUYỄN NGỌC THUẦN26/09/198721503****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
160PHAN HỒNG THUẬN01/06/197821165****SH lại H + Đ26/05/2022
161NGUYỄN THỊ MINH THUÝ06/07/199607919600****SH lần đầu26/05/2022
162PHẠM VĂN THUYẾT29/03/198703008700****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
163HUỲNH KIM THƯ11/10/197927138****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
164NGUYỄN BẠCH LAN THY10/10/199527249****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
165NGUYỄN THỊ THÙY TRANG24/03/199627246****SH lần đầu26/05/2022
166ĐINH NỮ QUỲNH TRANG12/07/199127226****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
167TRẦN THỊ THÙY TRANG21/11/199627273****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
168TRẦN THỊ THÙY TRÂM24/06/199027196****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
169LÝ THỊ BẢO TRÂN11/09/198827198****SH lần đầu26/05/2022
170LÊ MINH TRÍ13/05/197507907501****SH lần đầu26/05/2022
171VÕ THỦY TRIỀU25/10/198232108****SH lại H + Đ26/05/2022
172PHAN THÀNH TRUNG17/04/198932126****SH lần đầu26/05/2022
173VÕ VĂN TRUNG05/02/198108308100****SH lần đầu26/05/2022
174NGUYỄN VĂN TRUNG23/10/198512155****SH lại H + Đ26/05/2022
175VÕ THÀNH TRUNG09/09/198307908301****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
176VŨ ĐÌNH TRƯỜNG03/02/198327254****SH lần đầu26/05/2022
177ĐỖ QUỐC TRƯỜNG11/01/199803109800****SH lần đầu26/05/2022
178NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG16/04/200300120302****SH lần đầu26/05/2022
179TRỊNH THỊ UYÊN12/12/198026453****SH lần đầu26/05/2022
180NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG UYÊN07/08/200027273****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
181TRƯƠNG VĂN VANG01/01/195603605601****SH lại H + Đ26/05/2022
182TRẦN CAO VÂN16/07/197927136****SH lần đầu26/05/2022
183NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN23/12/198307518300****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
184TRẦN QUỐC VIỆT04/05/198227276****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
185VÕ HỮU VINH09/09/200109620101****SH lại H + Đ26/05/2022
186ĐẶNG VĂN VŨ12/09/199204209200****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
187NGUYỄN ANH VŨ03/04/199702554****SH lại LT + H + Đ26/05/2022
188TRẦN ĐỨC VƯƠNG22/12/199912581****SH lần đầu26/05/2022
189NGUYỄN NGỌC HÀ VY27/01/200127284****SH lần đầu26/05/2022
190PHẠM THỊ XUÂN02/08/199514276****SH lại LT + H + Đ26/05/2022