STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNGNGÀY THI
1LÊ NGUYỄN TRƯỜNG AN23/04/199627256****SH lần đầu23/05/2022
2NGUYỄN AN29/10/199627245****SH lần đầu23/05/2022
3NGUYỄN ĐỨC ANH01/07/198027138****SH lần đầu23/05/2022
4LƯU ĐỨC ANH01/11/197500107500****SH lần đầu23/05/2022
5NGUYỄN NGỌC ANH26/12/199829119****SH lần đầu23/05/2022
6NGUYỄN THÔNG HOÀNG ANH22/12/199927280****SH lần đầu23/05/2022
7NGUYỄN DUY ÂN25/08/199527235****SH lần đầu23/05/2022
8LÊ DUY ẨN12/06/200026154****SH lần đầu23/05/2022
9NGUYỄN XUÂN BẢO10/09/199327239****SH lần đầu23/05/2022
10NGUYỄN VĂN BIỂN02/08/198915171****SH lần đầu23/05/2022
11NGUYỄN THÁI BÌNH09/04/198721502****SH lần đầu23/05/2022
12PHAN VĂN BÌNH01/07/198920536****SH lần đầu23/05/2022
13ĐẶNG THÁI BÌNH20/03/198427286****SH lần đầu23/05/2022
14NGUYỄN HỮU GIANG BÌNH16/10/199725110****SH lần đầu23/05/2022
15TRẦN MẠNH CƯỜNG16/02/199324147****SH lần đầu23/05/2022
16LÊ HÀ MINH CHÂU22/01/200318782****SH lần đầu23/05/2022
17NGUYỄN MỸ MINH CHÂU30/06/199227237****SH lần đầu23/05/2022
18NGUYỄN THỊ KIM CHI24/10/198227269****SH lần đầu23/05/2022
19VŨ NGUYỄN TRÚC CHI28/12/198727194****SH lần đầu23/05/2022
20PHAN ĐÌNH CHƯƠNG01/10/200107220100****SH lần đầu23/05/2022
21LÊ QUANG DUẨN24/12/199525095****SH lần đầu23/05/2022
22NGUYỄN ANH DŨNG04/02/198627183****SH lần đầu23/05/2022
23PHAN HUY DŨNG14/05/198504008500****SH lần đầu23/05/2022
24TRẦN ANH DŨNG20/09/198927190****SH lần đầu23/05/2022
25TRẦN VĂN DŨNG08/10/199127193****SH lần đầu23/05/2022
26TRẦN VĂN DŨNG13/07/198627193****SH lần đầu23/05/2022
27TRẦN VĂN DŨNG10/06/198127193****SH lần đầu23/05/2022
28NGUYỄN THANH DUY13/03/199231210****SH lần đầu23/05/2022
29NGUYỄN VĂN TUẤN DƯƠNG16/07/198937128****SH lần đầu23/05/2022
30ĐÀM QUỐC ĐẠC26/08/198922124****SH lần đầu23/05/2022
31NGUYỄN THỊ ĐÀO18/01/198527163****SH lần đầu23/05/2022
32NGUYỄN TUẤN ĐẠT01/11/200224185****SH lần đầu23/05/2022
33NGUYỄN VĂN ĐẠT02/09/199627357****SH lần đầu23/05/2022
34CHU HỒNG HẢI ĐĂNG25/03/199324521****SH lần đầu23/05/2022
35ĐƯỜNG XUÂN ĐỀ20/06/196327602****SH lần đầu23/05/2022
36HUỲNH TẤN ĐỨC08/04/198507908500****SH lần đầu23/05/2022
37LÊ THỊ BÉ EM01/01/198627237****SH lần đầu23/05/2022
38TRẦN THỊ HÀ GIANG02/11/199424142****SH lần đầu23/05/2022
39NGUYỄN THỊ THU GIANG12/04/198527163****SH lần đầu23/05/2022
40VƯƠNG PHẠM HƯƠNG GIANG04/07/198402418400****SH lần đầu23/05/2022
41HUỲNH ANH HẢI22/02/198922124****SH lần đầu23/05/2022
42NGUYỄN MINH HẢI02/07/198927199****SH lần đầu23/05/2022
43NGUYỄN NGỌC HẢI12/11/199521533****SH lần đầu23/05/2022
44HOÀNG ĐỨC HẠNH28/03/199627248****SH lần đầu23/05/2022
45NGUYỄN VÕ HỒNG HẠNH10/02/199206019200****SH lần đầu23/05/2022
46ĐỒNG THỊ BÍCH HẰNG03/08/200127282****SH lần đầu23/05/2022
47NGUYỄN THỊ THU HẰNG15/08/198728508****SH lần đầu23/05/2022
48PHÙNG THANH HẬU23/05/199807209800****SH lần đầu23/05/2022
49LÊ ĐÌNH HIỆP16/05/199918779****SH lần đầu23/05/2022
50NGUYỄN CHÍ HIẾU30/06/198327151****SH lần đầu23/05/2022
51NGUYỄN MINH HIẾU31/01/200027276****SH lần đầu23/05/2022
52TRẦN MINH HIẾU07/10/200002601****SH lần đầu23/05/2022
53TRẦN LÊ QUANG HIẾU25/05/200227289****SH lần đầu23/05/2022
54PHẠM QUỐC HIẾU02/10/199527244****SH lần đầu23/05/2022
55NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI26/05/200222569****SH lần đầu23/05/2022
56PHẠM THANH HOÀI04/10/200003630000****SH lần đầu23/05/2022
57ĐẶNG LÊ HUY HOÀNG03/01/199302485****SH lần đầu23/05/2022
58NINH VĂN HOÀNG29/07/199716345****SH lần đầu23/05/2022
59NGUYỄN VŨ HUY HOÀNG23/01/199127204****SH lần đầu23/05/2022
60TRẦN HỮU HOÀNG18/06/200127295****SH lần đầu23/05/2022
61NGUYỄN HOÀNG25/11/197827135****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
62PHẠM MẠNH HÙNG28/01/199518724****SH lần đầu23/05/2022
63TRẦN HÙNG28/09/198807708800****SH lần đầu23/05/2022
64TRẦN HỮU ĐAN HUY04/02/199734191****SH lần đầu23/05/2022
65NGUYỄN QUANG HUY18/02/199908009900****SH lần đầu23/05/2022
66TRẦN KHẮC HUY01/01/197327107****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
67HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN30/08/199427235****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
68HUỲNH NỮ MINH KHAI03/03/199222548****SH lần đầu23/05/2022
69NGUYỄN VĂN KHÁNH25/04/198717289****SH lần đầu23/05/2022
70KSOR KHOAN27/07/198523066****SH lần đầu23/05/2022
71CHÂU ÂN LAI28/03/199521536****SH lần đầu23/05/2022
72NGUYỄN TRẦN THANH LAM25/12/198727180****SH lần đầu23/05/2022
73NGÔ VĂN LẮM15/11/197327113****SH lần đầu23/05/2022
74NGUYỄN THỊ LÂM06/10/197627139****SH lần đầu23/05/2022
75HOÀNG NGỌC LÂM01/01/199826146****SH lần đầu23/05/2022
76VŨ THỊ LIÊN22/12/198927193****SH lần đầu23/05/2022
77LÊ NGỌC LINH19/06/199117350****SH lần đầu23/05/2022
78NGUYỄN THỊ MỸ LINH17/05/199827276****SH lần đầu23/05/2022
79NGUYỄN THỊ THÚY LINH25/05/198104218100****SH lần đầu23/05/2022
80TRẦN THỊ TRÚC LINH04/02/199907219900****SH lần đầu23/05/2022
81HÀ MỸ LINH03/01/199107519100****SH lại H + Đ23/05/2022
82ĐÀO TRỌNG LONG10/02/198802408****SH lần đầu23/05/2022
83PHẠM TRUNG LỘC20/10/198727180****SH lần đầu23/05/2022
84LÂM VĂN LỘC17/08/198527291****SH lần đầu23/05/2022
85TỐNG PHƯỚC LỘC09/09/199727261****SH lần đầu23/05/2022
86NGUYỄN VĂN LUÂN01/06/198727295****SH lần đầu23/05/2022
87VÕ THANH LUYỆN09/03/199719736****SH lần đầu23/05/2022
88HỒ MINH LỰC01/01/199135212****SH lần đầu23/05/2022
89TRẦN THỊ NGỌC MAI13/12/198127249****SH lần đầu23/05/2022
90ĐÀO VĂN MẠNH21/11/198727181****SH lần đầu23/05/2022
91VÕ THÀNH MINH10/11/199027192****SH lần đầu23/05/2022
92NGUYỄN DUY NAM04/06/199819212****SH lần đầu23/05/2022
93NGUYỄN THỊ NAM16/08/199027294****SH lần đầu23/05/2022
94HỒ BẢO NAM18/02/199828570****SH lần đầu23/05/2022
95VŨ THỊ THANH NGA02/05/199527250****SH lần đầu23/05/2022
96NGUYỄN THỊ THÚY NGA13/09/197627115****SH lần đầu23/05/2022
97NGUYỄN THỊ THANH NGỌC23/11/199107919100****SH lần đầu23/05/2022
98NGUYỄN HOÀNG HỒNG NGỌC01/03/200207530201****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
99VÕ KHÔI NGUYÊN10/02/200208620200****SH lần đầu23/05/2022
100LÊ NGUYỄN YẾN NHI12/09/199428107****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
101LÊ THỊ PHƯƠNG OANH22/11/199128140****SH lần đầu23/05/2022
102NGUYỄN THIỆN PHÁT16/02/199431235****SH lần đầu23/05/2022
103BÙI NAM PHONG01/11/199927268****SH lần đầu23/05/2022
104VŨ HUY PHONG11/10/199927269****SH lần đầu23/05/2022
105NGUYỄN TRẦN PHONG10/11/199127207****SH lần đầu23/05/2022
106NGUYỄN THANH PHONG20/08/200127290****SH lần đầu23/05/2022
107BÙI VĂN PHÚ10/10/197827282****SH lần đầu23/05/2022
108NGUYỄN THỊ PHÚC16/09/199621533****SH lần đầu23/05/2022
109NGUYỄN HOÀNG PHÚC15/11/200225123****SH lần đầu23/05/2022
110TRẦN THỊ PHƯƠNG01/05/199018373****SH lần đầu23/05/2022
111NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG08/03/199525096****SH lần đầu23/05/2022
112LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG09/06/198827281****SH lần đầu23/05/2022
113NGUYỄN VĂN QUÂN12/09/199027265****SH lần đầu23/05/2022
114NGUYỄN THỊ THANH QUÝ26/03/199827255****SH lần đầu23/05/2022
115VÕ THỊ LỆ QUYÊN21/10/199221527****SH lần đầu23/05/2022
116ĐỖ THỊ TỐ QUYÊN09/11/199424138****SH lần đầu23/05/2022
117PHAN VĂN QUỲNH22/09/198727610****SH lần đầu23/05/2022
118LÊ HÀ VĨNH SANG02/02/197227193****SH lần đầu23/05/2022
119PHÙNG VĂN SANG07/10/200235266****SH lần đầu23/05/2022
120NGUYỄN VĂN SANG08/07/199518741****SH lần đầu23/05/2022
121VŨ HỮU SÁNG23/09/198515150****SH lần đầu23/05/2022
122ĐẶNG KIM SANH10/08/199722143****SH lần đầu23/05/2022
123NGUYỄN LONG SƠN27/11/199322135****SH lần đầu23/05/2022
124ĐẶNG BẢO SƠN20/10/196927181****SH lần đầu23/05/2022
125PHẠM ĐỨC TÀI07/08/199127208****SH lần đầu23/05/2022
126NGUYỄN VĂN TÀI14/04/200318787****SH lần đầu23/05/2022
127TRƯƠNG QUỐC TÀI20/04/199818426****SH lần đầu23/05/2022
128NGÔ MINH TÀI25/11/199627248****SH lại H + Đ23/05/2022
129NGUYỄN CHÍ TÂM02/01/198822121****SH lần đầu23/05/2022
130NGUYỄN TRỌNG TÂM20/04/198827195****SH lần đầu23/05/2022
131NGUYỄN MINH TÂM24/10/200207220200****SH lần đầu23/05/2022
132NGUYỄN PHƯƠNG TÂN03/03/198822121****SH lần đầu23/05/2022
133NGUYỄN DUY TÂN03/09/200127278****SH lần đầu23/05/2022
134HỒ HỮU TẤN18/09/198918684****SH lần đầu23/05/2022
135NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN22/08/199027220****SH lần đầu23/05/2022
136BÙI LÊ THỦY TIÊN23/09/199127204****SH lần đầu23/05/2022
137NGUYỄN MINH TIẾN24/11/199127210****SH lần đầu23/05/2022
138NGUYỄN NGỌC TÚ29/10/199127268****SH lần đầu23/05/2022
139PHẠM MINH TÚ26/10/200027282****SH lần đầu23/05/2022
140NGUYỄN ANH TUẤN15/11/199427230****SH lần đầu23/05/2022
141NGUYỄN VĂN TUẤN08/08/199620595****SH lần đầu23/05/2022
142VŨ ANH TUẤN31/10/199816344****SH lần đầu23/05/2022
143ĐỒNG ANH TUẤN25/05/199027190****SH lần đầu23/05/2022
144MAI VĂN TUẤN16/04/199035204****SH lần đầu23/05/2022
145VÕ THANH TUẤN02/10/199025127****SH lần đầu23/05/2022
146TRỊNH MINH TUẤN05/10/199027215****SH lần đầu23/05/2022
147PHẠM VĂN TUẤN10/11/198718662****SH lần đầu23/05/2022
148NGUYỄN MINH TÙNG21/11/200028126****SH lần đầu23/05/2022
149PHẠM VĂN TÙNG07/07/198925070****SH lần đầu23/05/2022
150NGUYỄN THỊ MỸ TUYỀN10/06/199422137****SH lần đầu23/05/2022
151PHẠM BÁ TỶ07/04/199027187****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
152NGÔ VĂN THÁI02/01/199527236****SH lần đầu23/05/2022
153PHẠM TRANG THANH12/03/200133187****SH lần đầu23/05/2022
154BÙI ĐỨC THANH21/02/199935249****SH lần đầu23/05/2022
155HUỲNH THANH09/07/198327268****SH lần đầu23/05/2022
156NGUYỄN VĂN THÀNH24/12/198928517****SH lần đầu23/05/2022
157NGUYỄN THÁI THẮNG01/08/199221518****SH lần đầu23/05/2022
158QUẢNG ĐẠI THẮNG10/05/199826449****SH lần đầu23/05/2022
159NGUYỄN VĂN THỂ06/06/199018362****SH lần đầu23/05/2022
160NGUYỄN THỊ MAI THI09/10/199127195****SH lần đầu23/05/2022
161NGUYỄN VĂN THỊNH10/03/200127370****SH lần đầu23/05/2022
162ĐINH TRỌNG THÔNG19/09/200118777****SH lần đầu23/05/2022
163HỒ SĨ THƠ01/01/199324133****SH lần đầu23/05/2022
164PHẠM THỊ BÍCH THU17/05/198716824****SH lần đầu23/05/2022
165TỐNG TRƯỜNG THUẬN14/03/199727264****SH lần đầu23/05/2022
166NGUYỄN MINH THUẬN19/04/199827261****SH lần đầu23/05/2022
167NGUYỄN THỊ KIM THỦY21/03/197902564****SH lần đầu23/05/2022
168LÊ THỊ THỦY15/05/198627257****SH lần đầu23/05/2022
169BÙI XUÂN THUYÊN16/06/197727274****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
170VÕ THỊ ANH THƯ16/02/199835241****SH lần đầu23/05/2022
171ĐINH HÀ UYÊN THƯ26/09/198727180****SH lần đầu23/05/2022
172NGUYỄN THỊ ANH THƯ27/07/200227285****SH lần đầu23/05/2022
173ĐẶNG VĂN THỨC10/05/197615124****SH lần đầu23/05/2022
174PHẠM THỊ BÍCH TRÂM28/11/199427236****SH lần đầu23/05/2022
175LÊ THỊ HUYỀN TRÂN29/11/198527172****SH lần đầu23/05/2022
176ĐẶNG HOÀNG MINH TRIẾT05/05/199907509900****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
177NGUYỄN CẨM TRINH28/04/199427239****SH lần đầu23/05/2022
178TRẦN HỮU TRỌNG21/08/200028574****SH lần đầu23/05/2022
179LÊ MINH TRỌNG16/03/200027275****SH lần đầu23/05/2022
180NGUYỄN VĂN TRÚC17/10/198803408800****SH lần đầu23/05/2022
181NGUYỄN THỊ MỸ VÂN01/01/198627364****SH lần đầu23/05/2022
182TRẦN VĂN VIỆT26/02/199921284****SH lần đầu23/05/2022
183LÊ TỪ BẢO VINH17/11/198827211****SH lần đầu23/05/2022
184TRẦN ĐỨC VINH21/11/198821507****SH lần đầu23/05/2022
185NGUYỄN QUANG VINH28/08/199407509400****SH lần đầu23/05/2022
186VÕ XUÂN VINH03/01/199824167****SH lần đầu23/05/2022
187NGUYỄN VĂN VINH07/08/199203809200****SH lần đầu23/05/2022
188PHẠM QUỐC VƯƠNG12/08/200003820003****SH lại LT + H + Đ23/05/2022
189NGUYỄN THỊ VẠN Ý15/04/199027294****SH lần đầu23/05/2022
190TRƯƠNG THỊ BẢO YẾN10/07/198928129****SH lần đầu23/05/2022
3NGUYỄN THỊ KIỀU ANH16/02/199218394****SH lần đầu24/05/2022
4NGUYỄN THỊ VIỆT ANH08/05/200026156****SH lần đầu24/05/2022
5NGUYỄN THỊ NGỌC ANH15/08/199027195****SH lại H + Đ24/05/2022
6NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH02/11/198227265****SH lần đầu24/05/2022
7TRẦN NGỌC BẰNG14/07/198727179****SH lần đầu24/05/2022
8LƯƠNG AN BÌNH13/12/199527246****SH lần đầu24/05/2022
9PHẠM ĐÌNH CƯỜNG20/06/199103809101****SH lần đầu24/05/2022
10TRẦN MẠNH CƯỜNG20/02/199824147****SH lần đầu24/05/2022
11HUỲNH THỊ CẨM CHÂU23/06/197827129****SH lần đầu24/05/2022
12MAI HỮU CHIẾN02/11/198127233****SH lần đầu24/05/2022
13NGUYỄN QUỐC CHIẾN13/08/199027191****SH lần đầu24/05/2022
14TRẦN HOÀNG DIỆU15/11/198436550****SH lần đầu24/05/2022
15NGUYỄN TIẾN DŨNG01/06/199127216****SH lần đầu24/05/2022
16TRỊNH NGUYỄN TIẾN DŨNG23/06/200027270****SH lần đầu24/05/2022
17ĐẶNG PHẠM DUY28/08/199127197****SH lần đầu24/05/2022
18NGUYỄN ANH DUY16/02/200138192****SH lần đầu24/05/2022
19CAO BÁ DƯƠNG03/02/198127259****SH lần đầu24/05/2022
20NGUYỄN VĂN ĐẠO31/10/198627287****SH lần đầu24/05/2022
21LÊ NGỌC ĐẠT11/03/199327226****SH lần đầu24/05/2022
22HOÀNG TIẾN ĐẠT02/07/198825077****SH lần đầu24/05/2022
23NGUYỄN DUY ĐẠT11/04/199727262****SH lần đầu24/05/2022
24TRẦN TẤN ĐẠT18/06/199132140****SH lần đầu24/05/2022
25ĐẶNG ANH ĐĂNG16/09/197407907400****SH lần đầu24/05/2022
26HỒ ĐĂNG ĐÔNG30/09/198327602****SH lần đầu24/05/2022
27LY XUÂN ĐỒNG10/10/198307323****SH lần đầu24/05/2022
28PHẠM MINH ĐỨC03/11/198127152****SH lần đầu24/05/2022
29NGUYỄN HIẾU ĐỨC05/12/200127284****SH lần đầu24/05/2022
30NGỌ VĂN GIANG18/04/198027177****SH lần đầu24/05/2022
31TRƯƠNG THỊ NHẤT GIANG12/03/197927135****SH lần đầu24/05/2022
32ĐẶNG VIỆT HÀ20/08/198714235****SH lần đầu24/05/2022
33KHỔNG THỊ HÀ22/04/199824537****SH lần đầu24/05/2022
34NGUYỄN THỊ HÀ27/01/199427226****SH lần đầu24/05/2022
35VÕ THANH HẢI28/01/199427232****SH lần đầu24/05/2022
36PHẠM THỊ HẰNG10/01/198627276****SH lần đầu24/05/2022
37HOÀNG VŨ THANH HẬN12/02/198527170****SH lần đầu24/05/2022
38NGUYỄN THỊ THANH HẬU25/05/198722531****SH lần đầu24/05/2022
39TRẦN QUỐC HIỀN19/08/196604006600****SH lần đầu24/05/2022
40HỒ THỊ HIỀN02/09/198427266****SH lần đầu24/05/2022
41PHAN HỮU HIỀN23/02/199734182****SH lần đầu24/05/2022
42NGUYỄN CÔNG HIỆP01/02/200128582****SH lần đầu24/05/2022
43TRẦN TRUNG HIẾU14/01/199427227****SH lần đầu24/05/2022
44VŨ QUỐC HIỆU28/06/198427246****SH lần đầu24/05/2022
45LÊ VĂN HÒA11/06/197827137****SH lần đầu24/05/2022
46NGUYỄN TRẦN TRUNG HÒA06/06/200227285****SH lần đầu24/05/2022
47VÕ ĐÌNH HÓA05/09/197918326****SH lần đầu24/05/2022
48NGUYỄN THUẬN HUY HOÀNG06/08/199727263****SH lần đầu24/05/2022
49PHẠM THỊ ÁNH HỒNG01/10/198427168****SH lần đầu24/05/2022
50NGUYỄN THỊ THU HỒNG19/05/198027137****SH lần đầu24/05/2022
51TRƯƠNG THỊ HỒNG02/10/198627169****SH lại H + Đ24/05/2022
52VŨ HỮU HUỆ26/05/198503808501****SH lần đầu24/05/2022
53LÊ THANH HÙNG18/12/199227612****SH lần đầu24/05/2022
54PHẠM ĐẠI HÙNG25/02/199925110****SH lần đầu24/05/2022
55NGUYỄN MẠNH HÙNG22/04/198622114****SH lần đầu24/05/2022
56ĐẶNG NGỌC HUY26/11/200227601****SH lần đầu24/05/2022
57TRƯƠNG HOÀNG HƯNG05/07/199127223****SH lần đầu24/05/2022
58NGUYỄN QUỐC HƯNG19/12/199827280****SH lần đầu24/05/2022
59TRẦN THỊ HƯƠNG12/05/198527272****SH lần đầu24/05/2022
60NGUYỄN VĂN HỰU26/07/197518233****SH lần đầu24/05/2022
61HÀ THANH KIẾM01/01/197627127****SH lần đầu24/05/2022
62PHẠM KIỆN01/01/198927181****SH lần đầu24/05/2022
63TRẦN MINH KHANG03/06/199926146****SH lần đầu24/05/2022
64NGUYỄN TRỌNG HOÀNG KHANG03/09/199327231****SH lần đầu24/05/2022
65NGUYỄN PHI KHANH10/12/198527240****SH lần đầu24/05/2022
66NGUYỄN PHI KHANH17/05/199327240****SH lần đầu24/05/2022
67TRẦN HUỲNH KHÔI18/08/200027276****SH lần đầu24/05/2022
68NGUYỄN ĐĂNG KHÔI11/09/199938577****SH lần đầu24/05/2022
69NGUYỄN TRẦN DUY KHƯƠNG02/12/199427240****SH lần đầu24/05/2022
70PHẠM THỊ LÀNH26/03/198102358****SH lần đầu24/05/2022
71ĐẶNG THÙY LINH30/09/199024110****SH lần đầu24/05/2022
72NGUYỄN THỊ TỐ LINH17/05/198103618100****SH lại H + Đ24/05/2022
73TRIỆU THỊ THANH LOAN12/01/198727182****SH lần đầu24/05/2022
74NGÔ ĐỨC LỘC24/08/199318407****SH lần đầu24/05/2022
75NGUYỄN TẤN LỘC3031733414****SH lại H + Đ24/05/2022
76PHAN THỊ NGỌC LUYẾN24/02/197827127****SH lần đầu24/05/2022
77TRẦN THỊ LUYẾN15/10/198627185****SH lần đầu24/05/2022
78TRẦN VĂN LƯƠNG25/11/198927276****SH lần đầu24/05/2022
79LÊ ĐẶNG LƯỢNG01/01/198134189****SH lần đầu24/05/2022
80PHẠM CÔNG LÝ09/03/198727169****SH lần đầu24/05/2022
81TRẦN THỊ NGỌC LÝ28/12/198029063****SH lần đầu24/05/2022
82VŨ THỊ MAI13/07/198227269****SH lần đầu24/05/2022
83VÕ THỊ MAI02/09/198127271****SH lần đầu24/05/2022
84LÊ QUỐC MẠNH24/08/198918681****SH lần đầu24/05/2022
85TRƯƠNG VĂN MẠNH14/10/198203708200****SH lại H + Đ24/05/2022
86TRẦN LÊ MINH MẪN22/09/199927265****SH lần đầu24/05/2022
87NGUYỄN THẾ MINH10/10/199518759****SH lần đầu24/05/2022
88ĐẶNG TRÍ MINH23/12/199633182****SH lần đầu24/05/2022
89TRƯƠNG VĂN MINH24/01/197427238****SH lần đầu24/05/2022
90KIM HƯƠNG NAM12/05/200108320100****SH lần đầu24/05/2022
91NGUYỄN HẢI NAM29/03/199616859****SH lần đầu24/05/2022
92NGUYỄN THỊ VÂN NY24/01/198707518700****SH lần đầu24/05/2022
93ĐỖ THỊ NGA3126318434****SH lần đầu24/05/2022
94LÊ THỊ ĐÔNG NGHI17/11/198227146****SH lần đầu24/05/2022
95DIỆP THANH NGHI02/12/199538171****SH lần đầu24/05/2022
96NGUYỄN XUÂN NGHĨA01/12/200008720001****SH lại H + Đ24/05/2022
97PHẠM THANH NGỌC16/07/198217262****SH lần đầu24/05/2022
98NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC01/05/200207430200****SH lại H + Đ24/05/2022
99NGUYỄN TRẦN MINH NHẬT02/11/199727254****SH lần đầu24/05/2022
100NGUYỄN XUÂN NHẬT21/10/199622581****SH lần đầu24/05/2022
101ĐOÀN THỊ YẾN NHI25/06/199927270****SH lần đầu24/05/2022
102NGUYỄN VĂN NHÌ01/01/200227292****SH lần đầu24/05/2022
103NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG08/03/199527256****SH lần đầu24/05/2022
104PHẠM ĐẶNG HOÀNG OANH26/11/198821509****SH lần đầu24/05/2022
105MAI TẤN PHÁT06/03/199134153****SH lần đầu24/05/2022
106PHAN VĂN PHẨM01/01/197127101****SH lại H + Đ24/05/2022
107PHẠM THANH PHONG23/07/198202595****SH lần đầu24/05/2022
108VÕ HỒNG PHONG17/11/198307508300****SH lại H + Đ24/05/2022
109TRẦN VĂN PHỐ14/09/199821547****SH lại H + Đ24/05/2022
110NGUYỄN THANH PHÚ3085227163****SH lần đầu24/05/2022
111LĂNG HẤM PHÚC20/11/198827271****SH lần đầu24/05/2022
112TRẦN BẢO PHỤNG20/05/198327262****SH lần đầu24/05/2022
113LÊ XUÂN PHƯƠNG02/01/198727177****SH lần đầu24/05/2022
114ĐOÀN MINH PHƯƠNG10/06/199407909401****SH lần đầu24/05/2022
115NGUYỄN DUY PHƯƠNG17/06/199627267****SH lần đầu24/05/2022
116TRẦN THẾ PHƯƠNG12/05/198527170****SH lần đầu24/05/2022
117LÊ MINH QUANG27/02/200228582****SH lần đầu24/05/2022
118NGUYỄN ĐĂNG QUANG30/05/197827142****SH lần đầu24/05/2022
119DƯƠNG VĂN QUẢNG15/07/199128523****SH lần đầu24/05/2022
120VŨ NGỌC QUÂN15/08/199007009000****SH lần đầu24/05/2022
121TĂNG LÊ QUÂN05/01/198027224****SH lần đầu24/05/2022
122NGÔ ĐÌNH QUỐC22/10/198227147****SH lần đầu24/05/2022
123PHẠM PHÚ QUỐC02/04/200021548****SH lần đầu24/05/2022
124NGUYỄN VĂN QUÝ17/01/200135259****SH lần đầu24/05/2022
125TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH10/04/199520168****SH lần đầu24/05/2022
126ĐỖ THANH SANG08/04/199122128****SH lần đầu24/05/2022
127VÕ BÉ SÁU18/08/196238004****SH lại LT + H + Đ24/05/2022
128CHỐNG VỄNH SỒI07/02/197827127****SH lần đầu24/05/2022
129TRẦN DUY SƠN26/10/198203508200****SH lần đầu24/05/2022
130VŨ VĂN SƠN16/04/200127287****SH lần đầu24/05/2022
131ĐỖ DUY TÀI12/06/198327154****SH lần đầu24/05/2022
132MAI VĂN TÂM02/09/198403808401****SH lần đầu24/05/2022
133PHẠM HÙNG TÂN27/01/199227227****SH lần đầu24/05/2022
134NGUYỄN CAO THỦY TIÊN21/10/199527239****SH lần đầu24/05/2022
135NGUYỄN THỦY TIÊN01/04/199627242****SH lần đầu24/05/2022
136TRẦN MINH TIẾN06/05/199702561****SH lần đầu24/05/2022
137ĐINH THỊ TOAN20/04/198727264****SH lần đầu24/05/2022
138NGUYỄN THỊ CẨM TÚ26/12/199227227****SH lần đầu24/05/2022
139LÊ ĐỨC TUẤN02/08/200027274****SH lần đầu24/05/2022
140LƯƠNG MẠNH TUẤN06/12/199427241****SH lần đầu24/05/2022
141TRẦN MINH TUẤN01/01/198321170****SH lần đầu24/05/2022
142HOÀNG VĂN TUẤN02/06/199027212****SH lần đầu24/05/2022
143NGUYỄN MINH TUẤN09/07/199227224****SH lần đầu24/05/2022
144TRẦN MINH TUẤN03/09/198221170****SH lần đầu24/05/2022
145TRẦN NGỌC TUẤN12/05/199521529****SH lại H + Đ24/05/2022
146NGUYỄN KIM TUYỀN16/03/200027271****SH lần đầu24/05/2022
147NGUYỄN XUÂN TUYỀN23/07/199227228****SH lần đầu24/05/2022
148NGÔ TRUNG TUYẾN17/02/199127213****SH lần đầu24/05/2022
149NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT04/10/198127140****SH lần đầu24/05/2022
150LÊ THỊ HỒNG THANH24/06/197702309****SH lần đầu24/05/2022
151TRƯƠNG NGỌC THÀNH29/03/198704408700****SH lần đầu24/05/2022
152NGUYỄN MẬU THẢO01/01/199926146****SH lần đầu24/05/2022
153NGUYỄN TIẾN THẮNG05/03/199827266****SH lần đầu24/05/2022
154PHẠM ĐẠI THẮNG30/04/199725107****SH lần đầu24/05/2022
155ĐẶNG CHIẾN THẮNG3547438178****SH lần đầu24/05/2022
156NGUYỄN VĂN THÂN04/07/198617248****SH lần đầu24/05/2022
157NGUYỄN HỮU THỐNG06/07/198904408900****SH lần đầu24/05/2022
158PHẠM VĂN THÍCH16/08/197627260****SH lần đầu24/05/2022
159NGUYỄN MINH THIỆN25/07/199827256****SH lần đầu24/05/2022
160PHAN HOÀNG THIỆN10/07/199127194****SH lần đầu24/05/2022
161ĐỖ THỊ THU20/09/199127198****SH lần đầu24/05/2022
162MÔNG THẾ THUẦN12/02/198528520****SH lần đầu24/05/2022
163PHẠM VĂN THUẬN26/11/199927276****SH lần đầu24/05/2022
164TRẦN THỊ THANH THỦY05/03/199927271****SH lần đầu24/05/2022
165HỒ THỊ NGỌC THÚY12/09/198227144****SH lần đầu24/05/2022
166NGUYỄN NGỌC THÚY18/05/198327169****SH lần đầu24/05/2022
167NGUYỄN THỊ THƯ18/04/198403818401****SH lần đầu24/05/2022
168VÕ THỊ TRANG13/08/198427159****SH lần đầu24/05/2022
169BÙI NGỌC TRANG21/02/198527174****SH lần đầu24/05/2022
170ĐỖ THỊ PHƯƠNG TRANG10/02/198427159****SH lần đầu24/05/2022
171LẠI VĂN TRÀO17/12/198727188****SH lần đầu24/05/2022
172NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM28/01/199927267****SH lần đầu24/05/2022
173ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂM05/07/198707518700****SH lần đầu24/05/2022
174NGUYỄN PHAN BẢO TRÂM03/05/198427173****SH lần đầu24/05/2022
175ĐẶNG TRỌNG TRÍ26/07/197921168****SH lần đầu24/05/2022
176NGUYỄN THỊ KIM TRINH19/12/199008319000****SH lại H + Đ24/05/2022
177NGÔ CAO TRÌNH3457227252****SH lần đầu24/05/2022
178ĐỖ BẢO TRUNG18/03/198628086****SH lần đầu24/05/2022
179NGUYỄN THÀNH TRUNG25/10/199327218****SH lần đầu24/05/2022
180PHẠM TRUNG TRỰC01/01/197827151****SH lần đầu24/05/2022
181HỒ THỊ HÀ UYÊN09/08/199127187****SH lần đầu24/05/2022
182BÙI VĂN VĂN30/01/196725084****SH lần đầu24/05/2022
183NGUYỄN THỊ CẨM VÂN19/11/199308319300****SH lần đầu24/05/2022
184NGUYỄN THỊ VÂN10/12/199918430****SH lần đầu24/05/2022
185TRƯƠNG VĂN VỊ15/06/200207354****SH lần đầu24/05/2022
186ĐINH HOÀNG VIỆT04/02/199927274****SH lần đầu24/05/2022
187LÊ CÔNG VINH16/06/199227237****SH lần đầu24/05/2022
188LÊ VĂN VINH01/04/199317407****SH lần đầu24/05/2022
189NGUYỄN QUỐC VĨNH24/05/198019143****SH lần đầu24/05/2022
190LÊ THỊ VUI02/07/199128131****SH lần đầu24/05/2022