STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGNGÀY THI
1ĐẶNG TRÚC AN26/07/199427235****SH lần đầu16/05/2022
2VÕ NGỌC PHƯƠNG ANH29/10/199302535****SH lần đầu16/05/2022
3ĐINH VŨ VÂN ANH05/09/199227218****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
4DƯƠNG THỊ BẢO ÂN21/02/198802408****SH lần đầu16/05/2022
5NGÔ THÀNH ÂN23/05/199824172****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
6LÊ THANH BẢO03/10/199222551****SH lần đầu16/05/2022
7TRƯƠNG MINH BÌNH13/11/199926153****SH lần đầu16/05/2022
8NGUYỄN THANH BÌNH22/06/198407508400****SH lần đầu16/05/2022
9TRẦN THANH CẢNH10/12/198126115****SH lần đầu16/05/2022
10TRẦN BÁ CẨN30/11/198027602****SH lần đầu16/05/2022
11TRẦN THỊ HỒNG CÚC25/01/197627122****SH lần đầu16/05/2022
12NGUYỄN ANH CƯỜNG23/02/199927269****SH lần đầu16/05/2022
13NGUYỄN PHÚ CƯỜNG01/01/198137138****SH lần đầu16/05/2022
14NGUYỄN HOÀNG MAI CHI30/05/199402502****SH lần đầu16/05/2022
15NGUYỄN MẠNH CHIẾN10/01/199827261****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
16MÃ LƯƠNG CHUNG20/11/199017324****SH lần đầu16/05/2022
17PHAN VĂN DANH26/04/199627245****SH lần đầu16/05/2022
18LÊ THÚY DIỄM22/07/198927606****SH lần đầu16/05/2022
19NGUYỄN TRUNG DU16/05/198627168****SH lần đầu16/05/2022
20HOÀNG THỊ DUNG09/10/198603818600****SH lần đầu16/05/2022
21LÊ NHẬT DUY12/11/200024185****SH lần đầu16/05/2022
22NGUYỄN QUỐC DƯƠNG22/03/199118391****SH lần đầu16/05/2022
23NGUYỄN VĂN ĐẠO16/06/196127095****SH lần đầu16/05/2022
24NGUYỄN VÕ ĐẠT23/03/200021258****SH lần đầu16/05/2022
25VŨ VĂN ĐẤU10/08/199628560****SH lần đầu16/05/2022
26NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG20/06/198927298****SH lần đầu16/05/2022
27TRẦN VĂN GIÁP12/01/199419211****SH lần đầu16/05/2022
28NGUYỄN HOÀNG HẢI04/01/199022128****SH lần đầu16/05/2022
29ĐÀO XUÂN HẢI28/08/197427263****SH lần đầu16/05/2022
30NGUYỄN THANH HẢI12/04/199019436****SH lần đầu16/05/2022
31PHẠM MỸ HẠNH18/08/199807519801****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
32TRẦN VĂN HÀO08/03/199027210****SH lần đầu16/05/2022
33BÙI THỊ HẰNG03/02/198203818200****SH lần đầu16/05/2022
34MAI VĂN HẬU17/07/197507907501****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
35LƯU THANH HIỀN01/01/197538572****SH lần đầu16/05/2022
36NGUYỄN CHÍ HIẾU08/01/199724529****SH lần đầu16/05/2022
37NGUYỄN VĂN HÒA01/05/196527178****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
38NGHIÊM MINH HOÀNG20/02/199002436****SH lần đầu16/05/2022
39NGUYỄN TRUNG HOÀNG27/08/199127217****SH lần đầu16/05/2022
40HUỲNH HUY HOÀNG10/08/199427236****SH lần đầu16/05/2022
41NGUYỄN THANH HOÀNG13/04/200227291****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
42PHẠM TIẾN HỎI26/08/197127201****SH lần đầu16/05/2022
43TRỊNH THỊ HỒNG12/08/197927244****SH lần đầu16/05/2022
44HOÀNG XUÂN HỒNG26/01/200127279****SH lần đầu16/05/2022
45LÊ QUANG HUY12/02/200025119****SH lần đầu16/05/2022
46TRẦN MINH HUY08/03/199933185****SH lần đầu16/05/2022
47BÙI XUÂN HUY17/02/198227171****SH lần đầu16/05/2022
48NGUYỄN QUANG HUY16/08/199624154****SH lần đầu16/05/2022
49LÊ MINH HUY27/08/200127294****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
50ĐẶNG THỊ KIM HUYỀN07/06/198527167****SH lần đầu16/05/2022
51NGUYỄN KHÁNH HƯNG07/08/200127287****SH lần đầu16/05/2022
52BÀN THỊ HƯƠNG07/05/200028123****SH lần đầu16/05/2022
53MAI NGỌC HƯƠNG26/06/197927140****SH lần đầu16/05/2022
54NGUYỄN THỊ HƯƠNG05/04/198627170****SH lần đầu16/05/2022
55NGUYỄN THỊ HƯỜNG15/03/198927271****SH lần đầu16/05/2022
56NGUYỄN VĂN KIÊN10/11/198404008403****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
57TÔ PHI KIỆT06/07/197927137****SH lần đầu16/05/2022
58NGUYỄN VĂN KHANH12/01/199203709200****SH lần đầu16/05/2022
59NGUYỄN SĨ KHIÊM10/02/199027192****SH lần đầu16/05/2022
60VƯƠNG TẤN KHOA26/04/199229100****SH lần đầu16/05/2022
61NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA03/01/20000420002****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
62NGUYỄN VĂN KHU15/10/198835194****SH lần đầu16/05/2022
63NGUYỄN VĂN LAI15/03/198427164****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
64TRẦN THỊ PHONG LAN16/06/197727128****SH lần đầu16/05/2022
65HOÀNG THỊ KIM LAN21/04/197803117800****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
66NGUYỄN QUỲNH LÊ04/08/199418730****SH lần đầu16/05/2022
67LÊ THỊ LIÊN21/11/198918692****SH lần đầu16/05/2022
68NGUYỄN THÙY LIÊN14/04/199402511****SH lần đầu16/05/2022
69NGUYỄN THỊ KIM LIÊN10/03/197027159****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
70NGUYỄN HỮU LONG05/08/198818696****SH lần đầu16/05/2022
71NGUYỄN KIM LONG31/01/197427132****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
72VŨ THANH MAI LỘC19/01/200028121****SH lần đầu16/05/2022
73LÊ THÀNH LỘC13/04/197927131****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
74DƯƠNG KIM LỢI01/01/196427207****SH lần đầu16/05/2022
75NGUYỄN DUY LUÂN10/12/199227297****SH lần đầu16/05/2022
76NGUYỄN HỮU HOÀI LUÂN12/05/198527180****SH lần đầu16/05/2022
77NGUYỄN CÔNG LỰC20/01/199007709000****SH lần đầu16/05/2022
78NGUYỄN THÀNH MAI10/02/198307708300****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
79NGUYỄN VĂN MẠNH20/01/200127284****SH lần đầu16/05/2022
80BÙI NGỌC MẠNH22/11/198428122****SH lần đầu16/05/2022
81NGUYỄN VĂN MẠNH16/03/198107408100****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
82BÙI VĂN MINH20/10/197927141****SH lần đầu16/05/2022
83NGUYỄN VĂN MINH24/09/198224073****SH lần đầu16/05/2022
84PHU LÝ MINH03/09/199927275****SH lần đầu16/05/2022
85VŨ THANH MINH04/04/198427169****SH lần đầu16/05/2022
86ĐINH VĂN MINH02/02/199102609100****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
87CAO XUÂN MỚI01/01/199138169****SH lần đầu16/05/2022
88CHƯỚNG NHẬT MÚI27/04/198527161****SH lần đầu16/05/2022
89SÀN LỘC MÚI09/02/198927194****SH lần đầu16/05/2022
90HOÀNG TRỌNG MỸ01/01/198527170****SH lần đầu16/05/2022
91TRẦN VĂN NAM05/09/198727603****SH lần đầu16/05/2022
92NGUYỄN THỊ NĂM15/03/198527285****SH lần đầu16/05/2022
93LÊ ĐÌNH NỘI23/09/199117362****SH lần đầu16/05/2022
94LÊ THỊ NGA21/02/198327605****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
95LÊ THỊ THU NGÀ30/10/197627243****SH lần đầu16/05/2022
96LÊ THANH NGHỊ01/12/199722590****SH lần đầu16/05/2022
97HOÀNG LƯU YẾN NGỌC08/04/199127227****SH lần đầu16/05/2022
98VÕ BÌNH NGUYÊN02/09/199607209600****SH lần đầu16/05/2022
99NGUYỄN TRỌNG THANH NGUYÊN16/12/200124539****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
100TRẦN THỊ NHÀN05/11/199618763****SH lần đầu16/05/2022
101VÕ THÀNH NHÂN20/07/198327279****SH lần đầu16/05/2022
102PHAN THẾ NHẬT08/06/200227288****SH lần đầu16/05/2022
103NGUYỄN MINH HOÀNG NHẬT29/07/199927268****SH lần đầu16/05/2022
104ĐẬU VĂN NHẬT30/12/198827600****SH lần đầu16/05/2022
105TRƯƠNG THỊ NHUNG10/12/198627177****SH lần đầu16/05/2022
106NGUYỄN THỊ KIỀU OANH05/08/198727185****SH lần đầu16/05/2022
107NGUYỄN PHẠM ĐỨC PHÁT28/04/200127285****SH lần đầu16/05/2022
108NGUYỄN THỊ PHẤN24/07/198727605****SH lần đầu16/05/2022
109NGUYỄN TRUNG PHONG10/10/199718761****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
110NGUYỄN HOÀNG PHÚ19/02/199227209****SH lần đầu16/05/2022
111NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC23/03/199904409900****SH lần đầu16/05/2022
112LÊ THỊ LAN PHƯƠNG08/04/198927203****SH lần đầu16/05/2022
113TRƯƠNG THỊ KIM PHƯƠNG17/03/199334161****SH lần đầu16/05/2022
114HUỲNH THỊ QUANG01/01/197127112****SH lần đầu16/05/2022
115NGUYỄN HỮU V. MINH QUANG21/09/199021510****SH lần đầu16/05/2022
116NGUYỄN PHƯƠNG QUANG29/11/198927186****SH lần đầu16/05/2022
117NGUYỄN CÔNG QUẢNG25/02/198918686****SH lần đầu16/05/2022
118NGUYỄN HỒNG QUÂN20/10/196227603****SH lần đầu16/05/2022
119VY THỊ LỆ QUÂN07/09/199427230****SH lần đầu16/05/2022
120LÊ BÁ QUÂN17/12/197627211****SH lần đầu16/05/2022
121NGUYỄN ĐĂNG QUỐC16/10/199327235****SH lần đầu16/05/2022
122NGUYỄN XUÂN QUÝ28/06/199527240****SH lần đầu16/05/2022
123ĐỖ QUANG SANG28/06/199619195****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
124TRIỆU Ô SI01/01/199736609****SH lần đầu16/05/2022
125VÕ HOÀNG SƠN01/02/199932170****SH lần đầu16/05/2022
126NGUYỄN VĂN SỸ14/04/199523318****SH lần đầu16/05/2022
127NGUYỄN CHÂU TÀI10/06/199321525****SH lần đầu16/05/2022
128NGUYỄN THỊ THANH TÂM28/02/198827177****SH lần đầu16/05/2022
129ĐỖ THỊ THANH TÂM20/10/198927219****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
130ĐINH HỮU TỊNH20/02/198718669****SH lần đầu16/05/2022
131NGUYỄN QUỐC TỊNH03/02/199026436****SH lần đầu16/05/2022
132TÔ CHÍ TOÀN01/01/198337102****SH lần đầu16/05/2022
133PHẠM TIẾN THIỆN TOÀN02/01/199027238****SH lần đầu16/05/2022
134TRẦN QUỐC TÚ09/10/198822121****SH lần đầu16/05/2022
135NGUYỄN TUẤN TÚ28/06/198727187****SH lần đầu16/05/2022
136HỒ LÊ TUÂN04/11/197125029****SH lần đầu16/05/2022
137TRẦN QUỐC TUẤN23/05/197027082****SH lần đầu16/05/2022
138NGUYỄN NGỌC TUẤN18/12/198327151****SH lần đầu16/05/2022
139ĐINH HOÀNG TUẤN18/04/199227215****SH lần đầu16/05/2022
140VÕ VIẾT THANH20/03/197127148****SH lần đầu16/05/2022
141LÊ THỊ HỒNG THANH16/07/198907518902****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
142NGUYỄN TẤT THÀNH20/06/199828570****SH lần đầu16/05/2022
143NGUYỄN QUỐC THÀNH09/07/198420513****SH lần đầu16/05/2022
144MAI THỊ MỸ THẲM07/06/199933497****SH lần đầu16/05/2022
145LÊ NGỌC THẮNG20/09/199603809600****SH lần đầu16/05/2022
146VÕ DANH THẮNG30/12/198627181****SH lần đầu16/05/2022
147LÊ LỆNH THẮNG20/08/199627258****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
148NGUYỄN VĂN THẮNG16/06/198127148****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
149NGUYỄN NGỌC THẬT16/03/198903808900****SH lần đầu16/05/2022
150TRẦN THUẬN THIÊN09/08/199127200****SH lần đầu16/05/2022
151TRẦN THỊ KIM THOA20/07/198727261****SH lần đầu16/05/2022
152HOÀNG THỊ THU02/05/198427163****SH lần đầu16/05/2022
153PHẠM THỊ THU18/02/198627172****SH lần đầu16/05/2022
154LƯƠNG ĐỨC THUẬN21/09/198824106****SH lần đầu16/05/2022
155NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY04/06/199027202****SH lần đầu16/05/2022
156ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY28/11/199031206****SH lần đầu16/05/2022
157PHÙNG THỊ THỦY19/08/198824509****SH lần đầu16/05/2022
158NGÔ VĂN THỦY01/01/197607507601****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
159ĐỖ THỊ THANH THÚY22/10/199027204****SH lần đầu16/05/2022
160VŨ VĂN THỰC08/12/198517223****SH lần đầu16/05/2022
161LÊ CAO THƯỢNG10/09/198807508800****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
162TRẦN THỊ QUỲNH TRANG05/01/199204419200****SH lần đầu16/05/2022
163LÊ MAI TRANG10/11/198227161****SH lần đầu16/05/2022
164VÕ HUỲNH BẢO TRANG12/01/199502561****SH lần đầu16/05/2022
165NGUYỄN THỊ THÙY TRANG02/05/198307518301****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
166TRẦN THỤY THÙY TRÂM01/07/198502383****SH lần đầu16/05/2022
167HOÀNG VƯƠNG QUẾ TRÂM12/11/198827177****SH lần đầu16/05/2022
168ĐỖ THỊ QUỲNH TRÂN13/03/200024172****SH lần đầu16/05/2022
169SỲ NGỌC TRÂN13/01/199527245****SH lần đầu16/05/2022
170ĐỖ CAO TRÍ12/11/199727255****SH lần đầu16/05/2022
171HUỲNH MINH TRÍ08/02/199427241****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
172NGUYỄN ĐÌNH TRIẾT18/03/198502386****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
173NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH31/07/198627174****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
174HUỲNH THANH KIM TRÚC01/01/199607719600****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
175PHÙNG QUANG TRUNG20/09/199627253****SH lần đầu16/05/2022
176TRƯƠNG MINH ÚY08/01/199826451****SH lần đầu16/05/2022
177NGUYỄN THỤY PHƯƠNG UYÊN23/01/200327299****SH lần đầu16/05/2022
178NGUYỄN THỊ THÚY VÂN05/04/198627186****SH lần đầu16/05/2022
179PHẠM THỊ TƯỜNG VI11/09/199127217****SH lần đầu16/05/2022
180NGUYỄN HOÀNG VINH26/04/199327224****SH lần đầu16/05/2022
181TRẦN LÊ LONG VINH10/02/198727180****SH lần đầu16/05/2022
182NGUYỄN TUẤN VŨ21/01/199427232****SH lần đầu16/05/2022
183VÕ HOÀNG NGUYÊN VŨ26/05/198427173****SH lần đầu16/05/2022
184ĐỖ ĐÌNH VƯƠNG26/05/199121265****SH lần đầu16/05/2022
185NGÔ VĂN VƯƠNG20/11/1978090391****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
186NGUYỄN HUỲNH THẢO VY25/12/199727254****SH lần đầu16/05/2022
187TRẦN THỊ XOAN24/10/199218717****SH lần đầu16/05/2022
188NGUYỄN THỊ XUÂN10/04/197404217400****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
189PHẠM THỊ XUÂN05/02/198127143****SH lại LT + H + Đ16/05/2022
190LÊ THỊ YẾN08/05/197627143****SH lần đầu16/05/2022
191MAI QUỐC HẬU24/04/199327213****SH lần đầu17/05/2022
192NGUYỄN NHƯ KÍNH07/02/198827183****SH lần đầu17/05/2022
193ĐINH THỊ THU AN02/04/200027269****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
194PHẠM THỊ LAN ANH15/07/198227160****SH lần đầu17/05/2022
195TRẦN NGUYỄN TRÚC ANH26/11/199602577****SH lần đầu17/05/2022
196CAO THỊ HẢI ANH19/10/199406819400****SH lần đầu17/05/2022
197LÊ THỊ HOÀNG ANH28/05/199105219100****SH lần đầu17/05/2022
198NGÔ NGUYỄN LAN ANH11/04/199827273****SH lần đầu17/05/2022
199LÊ TUẤN ANH11/01/199223313****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
200VŨ GIA BẢO20/05/199727250****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
201PHẠM VĂN BÌNH30/08/196327203****SH lần đầu17/05/2022
202MAI VĂN BỘ05/05/198903808901****SH lại H + Đ17/05/2022
203LẠI THỊ THU CÚC05/08/198007518000****SH lại H + Đ17/05/2022
204NGUYỄN THỊ KIM CÚC21/09/196427008****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
205TRẦN NGỌC CƯỜNG14/03/198727171****SH lần đầu17/05/2022
206TRẦN QUỐC CƯỜNG03/02/199518721****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
207PHAN HUY CƯỜNG16/10/198627271****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
208VÕ THỊ KIM CHÂU10/05/199207519202****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
209LÊ THỊ KIM CHI03/07/198827192****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
210TẰNG MẰN CHI08/11/199007709000****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
211ĐẶNG VĂN CHIẾN15/08/198327172****SH lần đầu17/05/2022
212PHẠM THÙY KIM DANH24/09/199807519800****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
213TRẦN VĂN DÂN09/11/199527246****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
214PHÙNG THỊ DUNG10/10/198202518201****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
215VŨ THỊ DUNG24/04/199127202****SH lại H + Đ17/05/2022
216TRẦN NHƯ DŨNG20/08/196927077****SH lại H + Đ17/05/2022
217NGUYỄN QUỐC DUY01/11/198827607****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
218NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN24/08/198723067****SH lần đầu17/05/2022
219VŨ VĂN DƯƠNG23/05/198713128****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
220TRẦN ĐẠO03/04/199207509200****SH lại H + Đ17/05/2022
221NGUYỄN TUẤN ĐẠT07/02/198830134****SH lần đầu17/05/2022
222TRẦN TRUNG ĐOÀN05/09/198527612****SH lần đầu17/05/2022
223NGUYỄN ĐỨC09/09/197634081****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
224TRƯƠNG VĂN TRỌNG EM11/12/199135195****SH lại H + Đ17/05/2022
225LÊ THỊ THU HÀ21/09/199218719****SH lần đầu17/05/2022
226HUỲNH THỊ HÀ12/06/197805117800****SH lại H + Đ17/05/2022
227HOÀNG TRỌNG HÀ23/04/197503807502****SH lần đầu17/05/2022
228NGUYỄN HUỲNH DIỆU HẠNH26/08/198702402****SH lần đầu17/05/2022
229ĐỖ THỊ THU HẠNH23/10/198327168****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
230NGUYỄN VINH HẢO20/07/199118703****SH lần đầu17/05/2022
231NGÔ THỊ HẰNG20/05/198127261****SH lần đầu17/05/2022
232LƯƠNG TRUNG HẬU29/01/199227213****SH lần đầu17/05/2022
233HUỲNH PHƯỚC HẬU17/04/198927211****SH lần đầu17/05/2022
234TRƯƠNG CÔNG HẬU01/01/198335159****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
235NGUYỄN THỊ HIỀN27/06/199124117****SH lần đầu17/05/2022
236NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN17/09/199827258****SH lần đầu17/05/2022
237LÊ THỊ HIỀN13/07/198803018801****SH lại H + Đ17/05/2022
238PHAN THÁI HIỀN07/08/199108219100****SH lại H + Đ17/05/2022
239LÊ THỊ HIỀN08/10/198727174****SH lần đầu17/05/2022
240NGUYỄN THỊ HIỀN12/08/198204018200****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
241PHẠM QUANG HIỂN02/11/199327239****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
242TRẦN QUANG HIỆP15/01/199327215****SH lần đầu17/05/2022
243NGUYỄN VĂN HIỆP16/01/200002720001****SH lại H + Đ17/05/2022
244NGUYỄN HOÀNG HIỆP04/06/198128075****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
245TRẦN PHAN MINH HIẾU27/11/199327232****SH lần đầu17/05/2022
246NGUYỄN DANH HIẾU11/05/198403808401****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
247HỒ THỊ HOA20/04/198327284****SH lần đầu17/05/2022
248TRẦN THÁI HÒA27/01/198223304****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
249NGÔ THỊ HÒA30/04/197827127****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
250NGUYỄN VĂN HOÀNG01/02/199019167****SH lần đầu17/05/2022
251VŨ VĂN HOÀNG26/02/199103809100****SH lần đầu17/05/2022
252NGUYỄN NHƯ HOÀNG04/04/197924054****SH lần đầu17/05/2022
253NGUYỄN DANH HOÀNH08/05/198312511****SH lần đầu17/05/2022
254NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG09/02/198227260****SH lần đầu17/05/2022
255NGÔ THỊ THÙY HUỆ03/10/199107519100****SH lại H + Đ17/05/2022
256TRẦN VĨ KHÁNH HÙNG26/04/199322569****SH lần đầu17/05/2022
257HOÀNG HÙNG03/01/197727272****SH lại H + Đ17/05/2022
258ĐỖ QUÝ HUY14/10/198227210****SH lần đầu17/05/2022
259NGUYỄN MINH HUY04/05/199130187****SH lần đầu17/05/2022
260LÝ NGỌC THẢO HUYỀN03/06/198727181****SH lần đầu17/05/2022
261NGUYỄN THỊ HUYỀN01/10/198627167****SH lại H + Đ17/05/2022
262NGUYỄN THỊ HUYỀN10/10/197904217900****SH lại H + Đ17/05/2022
263NGUYỄN HẢI HƯNG23/03/198704408700****SH lần đầu17/05/2022
264NGÔ ĐÌNH HƯNG26/05/200006820000****SH lại H + Đ17/05/2022
265NGUYỄN THỊ HƯƠNG06/05/199227296****SH lại H + Đ17/05/2022
266DƯƠNG THỊ SONG HƯƠNG25/09/197227183****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
267PHẠM QUỲNH HƯƠNG02/11/199727250****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
268TRẦN KIỀU THANH KIỆT10/09/199605609600****SH lần đầu17/05/2022
269TRẦN PHÚC KHANG30/07/200227603****SH lần đầu17/05/2022
270ĐÀO TIẾN KHOA19/07/199201909200****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
271NGUYỄN ĐĂNG KHOA01/01/198707508701****SH lại H + Đ17/05/2022
272VÕ THỊ LAN20/05/197604017601****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
273LÊ THỊ LAN10/09/198827246****SH lại H + Đ17/05/2022
274LÝ A LAN13/05/198207518200****SH lại H + Đ17/05/2022
275NGUYỄN THỊ THANH LAN01/01/198307718300****SH lại H + Đ17/05/2022
276PHẠM VĂN LẬP02/09/199517458****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
277VI THỊ LIÊM29/08/198027265****SH lại H + Đ17/05/2022
278BÙI THỊ ÁNH LOAN16/02/197227107****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
279MÃ VĂN LONG14/04/199527244****SH lần đầu17/05/2022
280NGUYỄN VĂN LỘC18/04/198527179****SH lại H + Đ17/05/2022
281LÊ VĂN LỢI10/02/198807508801****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
282TRẦN CÔNG LÝ18/02/199427234****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
283TRẦN THỊ TUYẾT MAI30/12/199507519500****SH lại H + Đ17/05/2022
284NGUYỄN THỊ NGỌC MAI17/10/199502548****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
285NGUYỄN QUỐC LONG MẪN15/07/199827255****SH lần đầu17/05/2022
286LÊ MINH MẪN31/03/200207720200****SH lại H + Đ17/05/2022
287TỐNG GIA MINH01/04/199023081****SH lần đầu17/05/2022
288BÙI VĂN MINH15/10/197304507300****SH lại H + Đ17/05/2022
289LÊ DIỆU MY11/12/199608019600****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
290VŨ TRƯỜNG NAM21/06/197902317****SH lại H + Đ17/05/2022
291LÊ VĂN NAM14/04/197802607801****SH lại H + Đ17/05/2022
292NGUYỄN VĂN NAM16/05/199825127****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
293LÂM THỊ THANH NGÂN28/12/200027273****SH lần đầu17/05/2022
294NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC08/09/198427165****SH lần đầu17/05/2022
295BÙI XUÂN NGỌC23/02/199213207****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
296NGUYỄN VĂN NGÔN03/07/199318388****SH lại H + Đ17/05/2022
297NGUYỄN LÊ BÌNH NGUYÊN29/06/200107020100****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
298NGUYỄN HOÀNG NGUYỆT10/05/198827179****SH lần đầu17/05/2022
299HOÀNG THỊ THANH NHÀN30/05/199519729****SH lại H + Đ17/05/2022
300TRẦN THỊ KIM NHÀN06/04/199836615****SH lại H + Đ17/05/2022
301LÊ MINH NHÍ01/01/199238560****SH lại H + Đ17/05/2022
302TRẦN THỊ THÙY NHIÊN20/08/199727256****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
303TRẦN THỊ HỒNG NHUNG22/06/199427227****SH lại H + Đ17/05/2022
304NGUYỄN TẤN PHÁT03/06/199227224****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
305TRẦN NGUYÊN PHÁT25/04/199727255****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
306NGUYỄN ĐỨC PHONG10/12/199318406****SH lần đầu17/05/2022
307PHAN HỮU PHÙNG08/12/197127111****SH lần đầu17/05/2022
308NGUYỄN BÌNH PHƯỚC12/06/199621247****SH lần đầu17/05/2022
309LÊ DUY PHƯƠNG15/06/198608708601****SH lại H + Đ17/05/2022
310NGUYỄN THÁI HÀ PHƯƠNG25/10/199807719800****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
311PHẠM THỊ PHƯỢNG05/10/199237163****SH lại H + Đ17/05/2022
312LÀY GIA QUÂN20/07/199027200****SH lại H + Đ17/05/2022
313LÊ THỊ QUÝ10/12/198327272****SH lại H + Đ17/05/2022
314NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN16/09/200127287****SH lần đầu17/05/2022
315TRẦN THỊ KIM QUYÊN13/05/198607518600****SH lại H + Đ17/05/2022
316BÙI VĂN QUYỂN12/12/198427278****SH lần đầu17/05/2022
317NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH28/04/199627253****SH lại H + Đ17/05/2022
318TRẦN NGỌC QUỲNH27/10/200227289****SH lại H + Đ17/05/2022
319NGUYỄN NGỌC SANG18/06/199427233****SH lần đầu17/05/2022
320VŨ HOÀNG SANG05/05/200107520100****SH lại H + Đ17/05/2022
321MAI THANH SỬ14/09/199227606****SH lại H + Đ17/05/2022
322LÊ THỊ SƯƠNG14/03/198427259****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
323NGUYỄN VĂN SỸ29/04/199918776****SH lần đầu17/05/2022
324PHẠM THANH TÀI03/04/199421529****SH lần đầu17/05/2022
325LẠC KIM TÀI28/05/197607907600****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
326PHẠM NGỌC TÀI03/09/198527170****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
327HUỲNH THỊ THANH TÂM11/12/198907518901****SH lại H + Đ17/05/2022
328NGUYỄN MINH TÂN23/11/197932094****SH lần đầu17/05/2022
329NGUYỄN VĂN TIÊN06/06/198527173****SH lần đầu17/05/2022
330NGUYỄN VĂN TIẾN18/02/200227287****SH lần đầu17/05/2022
331HOÀNG NGỌC TIẾN14/05/197517281****SH lại H + Đ17/05/2022
332NGUYỄN VĂN TIẾN14/08/199118394****SH lại H + Đ17/05/2022
333NGUYỄN LÝ TÍN24/02/199104909101****SH lại H + Đ17/05/2022
334VÕ TRUNG TÍNH06/11/197727249****SH lần đầu17/05/2022
335TRẦN THANH TOÀN05/05/198435169****SH lần đầu17/05/2022
336VŨ NGỌC TOÀN30/05/197802327****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
337NGUYỄN VĂN TÚ20/12/199521282****SH lần đầu17/05/2022
338VĂN NGỌC TÚ18/07/200227287****SH lần đầu17/05/2022
339NGUYỄN VĂN TUẤN10/06/197227180****SH lần đầu17/05/2022
340ĐINH TRỌNG TUẤN10/10/199707009700****SH lại H + Đ17/05/2022
341HOÀNG TRỌNG TUẤN27/06/199627251****SH lại H + Đ17/05/2022
342LÂM VĂN TUẤN09/07/198127602****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
343NGUYỄN THANH TÙNG23/01/198927194****SH lần đầu17/05/2022
344HOÀNG VĂN TÙNG11/08/199517462****SH lại H + Đ17/05/2022
345VŨ VĂN TUYÊN19/02/198502606****SH lần đầu17/05/2022
346NGUYỄN MINH KIM TUYỀN02/10/199127204****SH lần đầu17/05/2022
347NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN27/05/197527144****SH lại H + Đ17/05/2022
348LƯỜNG THỊ TUYẾN25/11/198127283****SH lần đầu17/05/2022
349NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN29/11/197507517500****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
350NGUYỄN TƯỜNG18/10/198302571****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
351NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI03/04/198218326****SH lần đầu17/05/2022
352MAI THỊ NGỌC THANH01/01/198227308****SH lần đầu17/05/2022
353PHẠM XUÂN THANH16/10/198227358****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
354NGUYỄN THỊ THANH28/08/198327151****SH lại H + Đ17/05/2022
355BÙI TUẤN THÀNH12/06/199227204****SH lần đầu17/05/2022
356VÒNG HỒ NGỌC THÀNH10/05/198027135****SH lại H + Đ17/05/2022
357PHẠM VĂN THẠNH01/01/198037131****SH lại H + Đ17/05/2022
358PHẠM THỊ THAO02/12/198925076****SH lần đầu17/05/2022
359TRẦN TRỌNG THẮNG28/08/200007020000****SH lại H + Đ17/05/2022
360TRẦN VĂN THỌ08/02/198527296****SH lại H + Đ17/05/2022
361PHẠM THỊ THU20/09/198504218500****SH lại H + Đ17/05/2022
362NGUYỄN ĐỨC THUẬN03/06/197528116****SH lại H + Đ17/05/2022
363TRƯƠNG THỊ THANH THÚY31/10/197927348****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
364NGUYỄN THANH THƯ16/05/199527241****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
365TRƯƠNG THỊ TRANG10/02/199518414****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
366HUỲNH THỊ THÙY TRÂM01/09/199007519000****SH lại H + Đ17/05/2022
367MAI VĂN TRÍ11/04/198233140****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
368NGUYỄN ÂN TRỌNG11/06/199702209700****SH lần đầu17/05/2022
369PHAN VĂN TRỌNG31/08/196126123****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
370HOÀNG NAM TRUNG07/09/198703608700****SH lần đầu17/05/2022
371LÊ VĂN TRƯỜNG26/03/200127276****SH lần đầu17/05/2022
372NGUYỄN HỮU VĂN15/09/196227163****SH lần đầu17/05/2022
373PHẠM THỊ BÍCH VÂN01/10/198727174****SH lại H + Đ17/05/2022
374NGUYỄN THIÊN VĨ10/09/198627183****SH lần đầu17/05/2022
375THÂN VĂN VŨ05/10/199427228****SH lần đầu17/05/2022
376TRANG MINH VƯƠNG10/02/198525058****SH lại LT + H + Đ17/05/2022
377LÊ THỊ XUÂN30/07/198827281****SH lần đầu17/05/2022
378PHAN THỊ XUÂN10/05/200204030200****SH lần đầu17/05/2022
379VŨ THỊ HOÀNG YẾN01/01/199727256****SH lần đầu17/05/2022
380NGUYỄN THỊ YẾN05/09/198128124****SH lại LT + H + Đ17/05/2022