STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1ĐÀO DUY AN5/4/198821511****SH lại LT + H + Đ
2HOÀNG QUỐC AN24/2/199327217****SH lần đầu
3NHAN THẾ AN16/11/198302373****SH lần đầu
4BÙI HUY TIẾN ANH15/1/199827362****SH lần đầu
5CHÂU THỊ ANH2/12/197927141****SH lại LT + H + Đ
6LÊ ANH13/8/198127261****SH lần đầu
7LÊ NGỌC ANH3/4/199227607****SH lần đầu
8LƯU HOÀNG ĐỨC ANH19/11/199227233****SH lần đầu
9TRẦN NGỌC ÁNH1/9/199326131****SH lần đầu
10HUỲNH NHƯ BÌNH29/10/197022071****SH lần đầu
11PHẠM MẠNH CẢNH10/10/199027196****SH lại H + Đ
12NGUYỄN T. QUANG CHÂU30/10/199108009100****SH lần đầu
13NGUYỄN THIỆN CHÂU14/6/199621537****SH lại LT + H + Đ
14HỒ THỊ KIM CHI31/10/199227215****SH lần đầu
15HUỲNH KIẾN CHÍ11/3/198807908800****SH lần đầu
16NGUYỄN TRẦN MINH CHIẾN4/2/200024189****SH lại H + Đ
17LÊ VĂN CHÚC28/2/198327261****SH lại H + Đ
18PHẠM VĂN CHUNG10/10/199228122****SH lần đầu
19NGUYỄN VĂN CHUỘNG1/1/198338134****SH lần đầu
20NGUYỄN THÀNH CÔNG1/1/198726102****SH lần đầu
21HỒ ĐỨC CÔNG29/5/199427246****SH lần đầu
22NGÔ HỮU CƯỜNG4/4/198921268****SH lại H + Đ
23NGUYỄN VĂN CƯỜNG20/11/198418624****SH lại H + Đ
24TRẦN ĐỨC CƯỜNG10/1/198118238****SH lại H + Đ
25NGUYỄN VĂN ĐẮC30/12/198503708500****SH lần đầu
26PHẠM VĂN ĐẠI12/9/198427276****SH lần đầu
27HOÀNG TIẾN ĐẠT30/5/198804408800****SH lần đầu
28NGUYỄN VĂN DIỆN12/10/19830108302****SH lần đầu
29NGÔ BÁ ĐIỆN13/7/198227146****SH lại LT + H + Đ
30NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH22/12/199227217****SH lần đầu
31TRẦN VĂN ĐỊNH1/1/198238524****SH lần đầu
32NGUYỄN THỊ ĐOÀN14/9/198114198****SH lần đầu
33THÂN VĂN ĐỒNG23/8/198327284****SH lần đầu
34ĐÀO TÀI ĐỨC31/7/199627248****SH lần đầu
35NGUYỄN KHẮC ĐỨC25/6/198921224****SH lại H + Đ
36NGUYỄN VĂN ĐỨC15/9/198527166****SH lần đầu
37PHẠM MỸ ĐỨC10/3/197827199****SH lần đầu
38NGÔ CHÍ DŨNG28/7/198827192****SH lần đầu
39TRẦN QUANG DŨNG3/11/198027294****SH lần đầu
40HỒNG NGÂN ĐÚNG22/11/198707908700****SH lại H + Đ
41ĐẶNG VĂN DUY15/12/199427248****SH lại LT + H + Đ
42ĐỖ THỊ ÁNH DUYÊN5/6/199927266****SH lần đầu
43TỐNG THỊ DUYÊN17/12/198302364****SH lần đầu
44VI THỊ THANH HẢI10/1/200027290****SH lần đầu
45TRẦN THÁI HÂN25/7/199027236****SH lần đầu
46NGUYỄN THỊ THU HẰNG31/7/198527162****SH lần đầu
47TRƯƠNG THÚY HẰNG20/12/198327160****SH lần đầu
48NGÔ TRUNG HẬU13/6/198427156****SH lại H + Đ
49VI NGUYỄN MINH HẬU10/12/199827267****SH lần đầu
50LÂM HỒNG NGỌC HIỀN18/12/200227288****SH lần đầu
51NGÔ THỊ KIM HIỀN18/5/200027273****SH lần đầu
52NGUYỄN DIÊN HIỀN26/6/198320509****SH lần đầu
53NGUYỄN VĂN HIỀN15/2/198827274****SH lại H + Đ
54NGUYỄN GIA HIẾU16/9/199827268****SH lần đầu
55NGUYỄN MẠNH HIẾU28/11/199723100****SH lần đầu
56TRẦN MINH HIẾU22/10/198927183****SH lại H + Đ
57NGUYỄN ĐĂNG HOÀI1/1/198531184****SH lần đầu
58PHẠM XUÂN HOÀI20/11/199127204****SH lần đầu
59BÙI VĂN HOAN1/1/198027278****SH lần đầu
60HUỲNH THỊ MỘNG HOÀNG25/10/198527160****SH lần đầu
61NGUYỄN THÁI HỌC15/8/199328104****SH lần đầu
62NGUYỄN VĂN HỘI8/10/198327165****SH lại H + Đ
63ĐẶNG QUANG HỢP26/6/199103609100****SH lần đầu
64NGUYỄN VĂN HUÂN1/1/198627242****SH lại LT + H + Đ
65ĐINH NGỌC HÙNG21/12/198927188****SH lần đầu
66NGUYỄN ĐÌNH HÙNG3/2/198718658****SH lại LT + H + Đ
67NGUYỄN THANH HÙNG9/1/198034097****SH lần đầu
68NGUYỄN VĂN HÙNG1/7/198427156****SH lại H + Đ
69PHẠM VĂN HÙNG17/10/198727202****SH lại H + Đ
70PHAN VĂN HÙNG26/8/198927606****SH lần đầu
71HUỲNH DUY HƯNG18/8/198227154****SH lần đầu
72NGUYỄN PHÚ HƯNG28/5/198202338****SH lại H + Đ
73VÕ VĂN HƯNG26/2/197627235****SH lại H + Đ
74NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG5/3/197527121****SH lần đầu
75DƯƠNG ĐÌNH HUY16/12/198717287****SH lần đầu
76PHẠM THỊ VI HUYÊN3/11/200027291****SH lần đầu
77LÊ VĂN LUẬN10/1/199723149****SH lại LT + H + Đ
78TRẦN VĂN LỰC10/5/199029092****SH lần đầu
79TRẦN MINH LƯỢNG29/11/199827269****SH lần đầu
80ĐẶNG THỊ MAI16/12/197927249****SH lần đầu
81NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI19/11/198327277****SH lại LT + H + Đ
82NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI5/1/199627239****SH lại LT + H + Đ
83PHẠM PHƯỚC MẪN20/12/197924057****SH lần đầu
84ĐINH VĂN MẠNH7/11/197627234****SH lần đầu
85NGUYỄN ĐỨC MẠNH18/1/199727253****SH lại LT + H + Đ
86LÊ TỰ NAM12/12/197527250****SH lần đầu
87NGUYỄN NHẬT NAM7/1/199627250****SH lại H + Đ
88NGUYỄN THỊ NGA10/6/198127258****SH lần đầu
89VŨ THỊ THANH NGA3/7/199207719200****SH lần đầu
90BÙI VIẾT NGHĨA30/10/199327221****SH lần đầu
91TRƯƠNG ĐÌNH NGHĨA1/8/198227150****SH lần đầu
92LÊ THỊ THÚY NGỌC27/4/199027197****SH lại LT + H + Đ
93VŨ VĂN NGỌC8/11/199527257****SH lần đầu
94BÙI N.H. TRUNG NGUYÊN18/9/199927283****SH lần đầu
95LÊ THỊ THANH NGUYÊN25/11/200128126****SH lần đầu
96LÊ THỊ THÚY NGUYÊN30/8/199031204****SH lần đầu
97TRẦN VĂN NHẠC21/6/198118253****SH lần đầu
98PỐC NHỌC PHẤN15/12/199127208****SH lần đầu
99NGUYỄN LÊ XUÂN PHONG4/3/199327241****SH lần đầu
100CAO VĂN PHÚC18/2/199927278****SH lần đầu
101LÊ ĐẶNG HOÀNG PHÚC8/5/199727251****SH lần đầu
102NGUYỄN PHƯỚC QUẢNG7/6/199827270****SH lần đầu
103BÙI VẠNG QUANG SANG12/4/198227147****SH lần đầu
104NGUYỄN HOÀNG SANG1/5/199927272****SH lần đầu
105TRƯƠNG VĂN TÂN26/5/199318405****SH lần đầu
106NGUYỄN VĂN TẤN20/1/200036621****SH lại LT + H + Đ
107NGUYỄN MINH HOÀNG THẠCH21/5/199327236****SH lại H + Đ
108ĐOÀN THẾ THĂNG8/8/199003809000****SH lại LT + H + Đ
109NGUYỄN VÂN THANH23/4/199007919001****SH lần đầu
110TRẦN DUY THANH17/4/198727170****SH lần đầu
111ĐẶNG TRỌNG THÀNH14/5/197527610****SH lại H + Đ
112LÊ THỊ THANH THẢO11/11/199428104****SH lần đầu
113NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO23/12/199627256****SH lần đầu
114NGUYỄN THỊ THU THẢO22/6/198927204****SH lại H + Đ
115PHẠM NGỌC THIÊN12/6/199527253****SH lần đầu
116ĐẶNG QUANG THIỆP10/2/197304007300****SH lần đầu
117NGUYỄN DUY THIỆP18/5/198427608****SH lần đầu
118BÙI VĂN THÌN22/12/198318345****SH lại H + Đ
119NGUYỄN XUÂN THỊNH1/4/197227141****SH lại LT + H + Đ
120NGUYỄN V. H. THI THƠ19/5/199627249****SH lần đầu
121LÊ VĂN THỌ13/4/199927605****SH lại H + Đ
122NGUYỄN HẢI THỌ1/1/197527244****SH lại LT + H + Đ
123NGUYỄN THỊ THÔNG1/1/198527165****SH lại H + Đ
124NGUYỄN NGỌC ANH THƯ12/11/199927278****SH lại LT + H + Đ
125NGUYỄN THỊ THUẬN21/7/198927187****SH lại LT + H + Đ
126VÕ HUY THỤC30/6/198227309****SH lần đầu
127NGUYỄN MINH THỨC1/6/200027283****SH lần đầu
128LÊ VĂN THỰC3/6/199127208****SH lại H + Đ
129LƯU NGUYỄN PHI THƯƠNG25/1/198725069****SH lần đầu
130ĐỖ THỊ THÚY6/8/199517467****SH lần đầu
131NGUYỄN MINH THÚY16/1/199027600****SH lần đầu
132NGUYỄN THỊ THÚY21/4/198527185****SH lại H + Đ
133TRẦN DANH TUẤN2/11/197527242****SH lần đầu
134TRẦN BÁCH TÙNG3/5/199827261****SH lại H + Đ
135PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT23/10/199227216****SH lại LT + H + Đ
136LỮ VĂN TÝ2/9/198627292****SH lần đầu
137HOÀNG PHƯƠNG UYÊN8/10/200127281****SH lần đầu
138PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN24/4/199927262****SH lần đầu
139LÊ THANH VÂN26/4/199127213****SH lại LT + H + Đ
140NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN10/2/199027196****SH lần đầu
141HỒ VĂN VẸN10/1/199518726****SH lại LT + H + Đ
142PHẠM TRIỆU VĨ26/2/198938143****SH lần đầu
143HỒ QUỐC VIỆT8/6/199127203****SH lần đầu
144NGUYỄN NĂNG VINH10/7/198918642****SH lại H + Đ
145TRẦN QUANG VINH1/8/197627122****SH lại H + Đ
146HỒ ANH VŨ5/8/198727181****SH lần đầu
147NGUYỄN HOÀNG DIỄN VƯƠNG4/8/199127233****SH lần đầu
148LÊ HOÀNG YẾN VY19/10/198602608****SH lại H + Đ
149LÊ THỊ THANH XUÂN7/3/199427246****SH lần đầu
150NGUYỄN VĂN YÊU20/1/198403408400****SH lần đầu