STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN TRƯỜNG AN27-08-199827266****SH lần đầu
2NGUYỄN THẾ ANH15-05-200127279****SH lần đầu
3NGUYỄN THỊ XUÂN ANH08-02-198827193****SH lần đầu
4TRẦN KIM ANH20-03-199318394****SH lại LT + H + Đ
5ĐẶNG VĂN ANH16-10-197618310****SH lại LT + H + Đ
6PHAN NGỌC ÁNH03-07-196227022****SH lại LT + H + Đ
7NGUYỄN VĂN BÉ BA07-07-196327046****SH lần đầu
8DƯƠNG MINH BẢO16-12-198127234****SH lần đầu
9ĐỖ VŨ THÙY CHÂU31-08-197927136****SH lại H + Đ
10LÊ THỊ KIM CHI10-12-197527128****SH lần đầu
11TRẦN CƯỜNG20-02-197027294****SH lần đầu
12TRỊNH ĐỨC CƯỜNG21-10-198727174****SH lại H + Đ
13NGÔ MINH ĐĂNG01-08-199527250****SH lần đầu
14LÊ HOÀNG ĐẠT31-03-200027276****SH lần đầu
15NGUYỄN TUẤN ĐIỆP02-09-198227227****SH lần đầu
16TRẦN THỤY THU DIỆU18-04-198727185****SH lại H + Đ
17NGUYỄN XUÂN ĐỊNH01-03-198227253****SH lại H + Đ
18NGUYỄN XUÂN DŨNG13-08-198427248****SH lại LT + H + Đ
19NGUYỄN HOÀNG DUY12-10-199922143****SH lần đầu
20ĐINH THỊ THÚY HẰNG28-05-196227185****SH lần đầu
21CHÍ VĨNH HẢO02-12-199127202****SH lần đầu
22PHẠM VĂN HẬU10-05-199018689****SH lần đầu
23ĐINH NGÔ QUANG HẬU13-11-199927272****SH lần đầu
24TRỊNH THỊ THÚY HIỀN18-04-198527177****SH lại LT + H + Đ
25PHAN ĐĂNG HIỂN27-03-199527241****SH lại H + Đ
26NGUYỄN THANH HIẾU23-10-199927273****SH lần đầu
27NGUYỄN TRỌNG HIẾU15-03-198527173****SH lần đầu
28PHAN TRUNG HIẾU21-12-198427269****SH lần đầu
29TRẦN MINH HOÀNG16-05-199922148****SH lần đầu
30TRẦN QUỐC HOÀNG22-07-199218385****SH lần đầu
31THIỀU MINH HÙNG03-07-197828064****SH lại LT + H + Đ
32PHẠM THỊ KIM HƯƠNG19-06-197227096****SH lần đầu
33TRẦN THỊ THÚY HƯƠNG01-11-198427285****SH lần đầu
34BÙI XUÂN HƯƠNG10-02-197627121****SH lần đầu
35TRẦN THỊ HƯƠNG04-08-199104019100****SH lần đầu
36TRẦN NHẬT HUY08-09-200227603****SH lần đầu
37PHÙNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA23-01-200132177****SH lần đầu
38TRẦN VĂN KHOA22-02-198324074****SH lại H + Đ
39TÒNG VĂN KHOAN01-02-199305074****SH lại H + Đ
40TRẦN HOÀNG KIỆT10-07-196927074****SH lần đầu
41LÊ VĂN LÂM12-10-198121213****SH lần đầu
42BÙI THỊ LAN27-05-198527610****SH lần đầu
43LÊ THỊ NGỌC LAN20-07-198127137****SH lần đầu
44NGUYỄN HOÀNG LAN08-01-198927188****SH lần đầu
45NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN18-01-198527164****SH lần đầu
46NGUYỄN ĐỨC LỘC04-09-200227288****SH lần đầu
47PHÙNG NGUYÊN LỘC25-04-198826112****SH lại H + Đ
48THÁI THỊ LỜI07-12-197027089****SH lại H + Đ
49NGUYỄN VIẾT HẢI LONG08-11-199727256****SH lại LT + H + Đ
50DIÊM ĐĂNG LUÂN06-05-199502409500****SH lại H + Đ
51BÙI VĂN MINH21-07-198728560****SH lại LT + H + Đ
52BÙI THỊ NĂM19-05-197627217****SH lần đầu
53LÊ THỊ HẰNG NGA20-01-197927257****SH lần đầu
54NGUYỄN THỊ THANH NGA18-12-199127209****SH lần đầu
55NGÔ THỊ TRIỀU NGÂN01-07-199127224****SH lần đầu
56NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN02-09-198127267****SH lần đầu
57ĐÀM THỊ KIM NGÂN19-01-198327149****SH lại H + Đ
58TRẦN THANH NGHỊ13-10-198127137****SH lần đầu
59ĐINH THANH NGHĨA02-04-199004409000****SH lần đầu
60HOÀNG TRỌNG NGỮ15-10-199627264****SH lần đầu
61LÊ XUÂN NGUYÊN02-03-199727600****SH lần đầu
62BÙI ĐỨC NGUYÊN10-07-197327137****SH lại H + Đ
63BÙI VĂN NHÂN11-11-199327352****SH lần đầu
64NGUYỄN THÀNH NHÂN01-01-197728113****SH lần đầu
65TĂNG VĂN NINH20-09-198723071****SH lần đầu
66NGUYỄN LONG NỮ05-05-198827181****SH lần đầu
67TRẦN THANH PHONG24-12-199227215****SH lần đầu
68NGUYỄN HOÀNG PHÚC01-01-200127272****SH lần đầu
69TRẦN NGỌC PHÚC20-04-199627263****SH lần đầu
70HOÀNG TRỌNG PHƯỚC11-09-199827264****SH lần đầu
71LÊ MINH PHƯỚC20-09-199227224****SH lần đầu
72NGUYỄN VĂN PHƯỚC05-12-199127216****SH lần đầu
73ĐẶNG ĐỨC PHƯƠNG19-10-198327151****SH lần đầu
74NGÔ MINH QUÂN02-03-199327224****SH lần đầu
75NGUYỄN BẢO QUÂN01-01-198827193****SH lần đầu
76NGUYỄN THỊ QUY04-12-198427292****SH lần đầu
77TRẦN HOÀNG MINH SANG28-01-198407908401****SH lần đầu
78ĐINH TẤN SANG09-04-200227284****SH lần đầu
79PHAN THANH SANG21-02-198827174****SH lại H + Đ
80VÕ TRUNG SAU12-06-197927169****SH lần đầu
81TRIỆU THỊ SÁU27-02-197427130****SH lại LT + H + Đ
82TRẦN NGỌC SINH06-17-199727255****SH lại H + Đ
83HỒ ĐẮC SƠN12-10-199027185****SH lần đầu
84NGUYỄN TRƯỜNG SƠN01-01-198930130****SH lần đầu
85PHẠM THANH SƠN19-09-199827259****SH lần đầu
86HỨA THANH THÁI14-07-199327226****SH lần đầu
87NGUYỄN KHẮC THÁM11-12-197127094****SH lần đầu
88TRẦN VĂN TRỰC THĂNG16-10-198730126****SH lần đầu
89DANH CHIẾN THẮNG12-04-200137193****SH lại LT + H + Đ
90ĐÀO THỊ UYÊN THANH12-05-197327110****SH lại LT + H + Đ
91PHẠM VĂN THÀNH03-08-197627239****SH lần đầu
92PHAN VĂN THÀNH27-11-198827181****SH lại LT + H + Đ
93PHẠM THỊ MAI THẢO20-01-198622547****SH lại H + Đ
94NGUYỄN THỊ THƠM20-06-198627237****SH lần đầu
95LÊ ĐỨC THUẬN20-11-198227279****SH lần đầu
96PHẠM THỊ THỦY19-8-198227264****SH lần đầu
97NGUYỄN THU THỦY30-10-199018378****SH lần đầu
98PHAN VĂN TIẾN22-12-198427280****SH lại LT + H + Đ
99NGUYỄN HỮU TÍN16-09-200027284****SH lần đầu
100LÊ TRUNG TÍN20-01-199027197****SH lần đầu
101TỐNG VĂN TOÀN16-11-198517302****SH lại LT + H + Đ
102NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG05-12-198327289****SH lần đầu
103NGUYỄN ĐĂNG HẢI TRIỀU31-07-198927192****SH lần đầu
104LÊ DUY TRÚC07-03-200103820100****SH lần đầu
105ĐỖ HOÀNG TUẤN25-07-199328101****SH lần đầu
106NGUYỄN VĂN TUẤN29-10-199527248****SH lại LT + H + Đ
107NGUYỄN VĂN TÙNG26-10-199027219****SH lần đầu
108TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT29-09-198327174****SH lần đầu
109CAO TÚ UYÊN21-05-199228101****SH lần đầu
110NGUYỄN HOÀNG THẢO UYÊN16-05-199227211****SH lần đầu
111NGUYỄN HOÀNG THU VÂN21-12-198027145****SH lần đầu
112PHẠM THỊ MAI VI31-03-198027135****SH lần đầu
113NGUYỄN QUANG LÂM VŨ6-02-198033135****SH lần đầu
114PHÙNG HOÀNG VŨ14-01-198106008100****SH lại LT + H + Đ
115DƯƠNG MINH VƯƠNG01-01-199027190****SH lần đầu
116BÙI HÙNG VỸ05-08-197427136****SH lại H + Đ
117LÊ THỊ XUYÊN01-09-198927181****SH lần đầu
118NGUYỄN THỊ YẾN20-03-198627243****SH lần đầu
119NGUYỄN ĐÌNH NHU07-10-198727177****SH lần đầu
120TRẦN THỊ THANH PHƯỜNG01-03-199128095****SH lần đầu
121NGUYỄN SỸ QUÂN14-10-199818774****SH lần đầu
122NGUYỄN ĐỨC QUANG28-11-199212213****SH lại H + Đ
123ĐÀO DUY QUỐC13-09-199327222****SH lại H + Đ
124VŨ THỊ HUYỀN QUYÊN13-04-198427154****SH lại H + Đ
125TRẦN THỊ TRÚC QUỲNH08-03-199337154****SH lần đầu
126TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH08-12-198927183****SH lần đầu
127NGUYỄN THỊ SÂM25-03-198327297****SH lại H + Đ
128PHẠM PHÚ SANG01-01-198434116****SH lần đầu
129TRỊNH THỊ THU SANG12-05-199628557****SH lần đầu
130NGUYỄN NGỌC BẢO DUY16-04-198622116****SH lại H + Đ
131ĐOÀN QUANG VĨNH DUY21-06-199627248****SH lại H + Đ
132PHẠM THỊ HẢI GIANG02-02-198228112****SH lần đầu
133TẠ TRƯỜNG GIANG28-08-198938143****SH lần đầu
134TRƯƠNG THANH GIANG11-11-199135206****SH lại LT + H + Đ
135ĐINH HOÀNG MINH NGỌC01-01-199027205****SH lại H + Đ
136NGUYỄN VÕ CAO NGUYÊN27-08-199835250****SH lần đầu
137ĐẶNG KIM NGUYÊN28-09-199927265****SH lại LT + H + Đ
138TÔ VŨ NHÂN10-10-199021511****SH lần đầu
139NGUYỄN MINH NHẪN02-07-199634188****SH lần đầu
140BÙI MINH NHẬT13-05-199327225****SH lần đầu
141HUỲNH THỊ TUYẾT NHI30-11-199522140****SH lần đầu
142PHẠM THỊ NHỊ10-01-199528083****SH lần đầu
143NGUYỄN NGỌC PHÁN12-06-198718343****SH lại H + Đ
144TRẦN TẤN PHÁT30-05-198827176****SH lần đầu
145TRẦN VĂN THÀ01-01-199137138****SH lại H + Đ
146NGUYỄN THỊ NGỌC THANH01-01-199028092****SH lần đầu
147NGUYỄN THỊ THU THANH10-06-199128095****SH lần đầu
148NGUYỄN VĂN THÀNH04-04-199021552****SH lần đầu
149PHẠM VĂN THÀNH22-06-198427219****SH lại LT + H + Đ
150LÊ BÁ THÀNH29-09-198627269****SH lại H + Đ