STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNGNGÀY THI
1NGUYỄN CỬU VIỆT ANH07/11/199419181****SH lần đầu06/06/2022
2TRẦN TUẤN ANH23/10/198227158****SH lần đầu06/06/2022
3NGUYỄN ĐỨC ANH02/09/199018379****SH lần đầu06/06/2022
4ĐÀO VĂN ÁNH14/12/197027086****SH lần đầu06/06/2022
5NGUYỄN THỊ KIM ÁNH08/07/198727188****SH lần đầu06/06/2022
6BẠCH HỒNG ÂN30/10/198627170****SH lần đầu06/06/2022
7PHẠM TRUNG BẮC23/01/199324119****SH lần đầu06/06/2022
8NGUYỄN VĂN BÌNH02/10/197903407900****SH lần đầu06/06/2022
9TRẦN TRỌNG BÌNH02/02/198227141****SH lần đầu06/06/2022
10LÊ VĂN CAO20/09/199027195****SH lần đầu06/06/2022
11TRẦN NHƯ CƯỜNG26/10/198328083****SH lần đầu06/06/2022
12NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU14/02/199127197****SH lần đầu06/06/2022
13MAI HỮU CHINH27/09/196102264****SH lần đầu06/06/2022
14NGÔ MINH BÌNH CHUNG29/10/198728089****SH lần đầu06/06/2022
15NGUYỄN CÔNG DANH08/03/200127291****SH lần đầu06/06/2022
16NGUYỄN THÀNH DANH01/01/198128074****SH lần đầu06/06/2022
17NGUYỄN THỊ DIỄM10/08/199038151****SH lại LT + H + Đ06/06/2022
18NGUYỄN DIỆU27/09/197527244****SH lần đầu06/06/2022
19NGUYỄN MỸ DUNG01/01/198327154****SH lần đầu06/06/2022
20NGUYỄN THỊ KIM DUNG21/12/197527115****SH lần đầu06/06/2022
21NÔNG PHÚC DŨNG26/11/197407063****SH lần đầu06/06/2022
22NGUYỄN ANH DŨNG10/03/197127101****SH lần đầu06/06/2022
23NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN21/04/198922124****SH lần đầu06/06/2022
24TRẦN ĐỖ KỲ DUYÊN02/09/199727253****SH lần đầu06/06/2022
25VÕ THỤY ÁNH DƯƠNG02/01/200027274****SH lần đầu06/06/2022
26LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG10/12/198627278****SH lần đầu06/06/2022
27NGUYỄN MINH ĐẠO13/10/198927213****SH lần đầu06/06/2022
28HUỲNH THÀNH ĐẠT19/05/199927267****SH lần đầu06/06/2022
29NGUYỄN HUỲNH TIẾN ĐẠT24/04/199827261****SH lần đầu06/06/2022
30TRẦN HẢI ĐĂNG15/11/200228132****SH lần đầu06/06/2022
31NGUYỄN THANH ĐIỀN10/11/198932138****SH lần đầu06/06/2022
32TRẦN XUÂN ĐÌNH21/06/199218391****SH lần đầu06/06/2022
33TỪ THỊ ĐỊNH02/02/198227274****SH lần đầu06/06/2022
34LÊ TRỌNG ĐỨC12/10/200022149****SH lần đầu06/06/2022
35NGUYỄN ĐĂNG XUÂN ĐỨC29/06/199627283****SH lần đầu06/06/2022
36TRẦN QUỲNH ĐỨC19/01/200124545****SH lần đầu06/06/2022
37NGUYỄN THANH ĐỨC16/02/198621233****SH lần đầu06/06/2022
38LÊ HÀ GIANG15/04/198402526****SH lần đầu06/06/2022
39NGUYỄN THỊ THU HÀ04/01/198527173****SH lần đầu06/06/2022
40NGUYỄN NAM HẢI20/10/198227611****SH lần đầu06/06/2022
41NGUYỄN DOÃN HẢI08/02/199318399****SH lần đầu06/06/2022
42VÕ XUÂN HẢI12/04/198427291****SH lần đầu06/06/2022
43MAI THỊ HỒNG HẢI03/02/198327261****SH lần đầu06/06/2022
44VÕ HOÀNG HẢI01/07/199422555****SH lần đầu06/06/2022
45BÙI THỊ HẠNH09/04/198527164****SH lần đầu06/06/2022
46HỒ THỊ MỸ HẠNH27/07/198007518000****SH lần đầu06/06/2022
47PHẠM THÚY HẰNG26/08/198527285****SH lần đầu06/06/2022
48TRẦN CÔNG HẬU26/06/198827188****SH lần đầu06/06/2022
49NGUYỄN THỊ THU HIỀN22/01/199628112****SH lần đầu06/06/2022
50ĐỖ THỊ THU HIỀN10/06/198828097****SH lần đầu06/06/2022
51PHẠM VĂN HIẾU30/04/197927154****SH lần đầu06/06/2022
52NGUYỄN TRỌNG HIẾU22/09/199427232****SH lại H + Đ06/06/2022
53NGUYỄN LÊ THANH HOÀNG15/07/198127141****SH lần đầu06/06/2022
54LÊ DŨNG HOÀNG29/10/198227177****SH lần đầu06/06/2022
55NGUYỄN KIM HOÀNG29/07/199824162****SH lần đầu06/06/2022
56VŨ THỊ HUỆ15/10/198727601****SH lần đầu06/06/2022
57VÕ VĂN HÙNG02/05/197627250****SH lần đầu06/06/2022
58NGUYỄN PHẠM THÀNH HUY24/05/200228133****SH lần đầu06/06/2022
59NGUYỄN THẾ ANH HUY17/12/199302493****SH lần đầu06/06/2022
60TRẦN QUỐC HUY16/10/200227288****SH lần đầu06/06/2022
61MAI ĐÌNH HUY12/03/198802435****SH lần đầu06/06/2022
62NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN23/04/198302593****SH lần đầu06/06/2022
63HOÀNG THỊ HUYỀN30/08/198127282****SH lần đầu06/06/2022
64PHẠM THÚY HUỲNH05/08/199927277****SH lần đầu06/06/2022
65LẦU LAI HƯNG14/08/199727256****SH lần đầu06/06/2022
66PHAN THU HƯƠNG04/04/198925078****SH lần đầu06/06/2022
67PHAN THỊ BÍCH HƯỜNG05/08/198807518800****SH lần đầu06/06/2022
68TRẦN TRUNG KIÊN26/08/198302408****SH lần đầu06/06/2022
69TÀNG LỄ KIÊNG27/12/199227219****SH lần đầu06/06/2022
70LÊ HÙNG KHÁNH30/06/199527242****SH lần đầu06/06/2022
71LÊ VŨ ĐĂNG KHOA02/06/199727273****SH lần đầu06/06/2022
72TRẦN THỊ LIÊN25/12/198728115****SH lần đầu06/06/2022
73ĐẶNG HOÀNG LINH21/12/200227297****SH lần đầu06/06/2022
74LỮ NGỌC ÁNH LINH30/04/200027277****SH lần đầu06/06/2022
75PHAN THỊ QUẾ LINH24/04/198807918801****SH lần đầu06/06/2022
76NÔNG THỊ THANH LOAN17/08/198807718800****SH lần đầu06/06/2022
77ĐINH PHI LONG30/08/198003108000****SH lần đầu06/06/2022
78TRẦN THÀNH LONG21/03/200327295****SH lần đầu06/06/2022
79CAO THANH LỘC06/08/199427243****SH lần đầu06/06/2022
80NGUYỄN THỊ TẤN LUẬT12/10/197727120****SH lần đầu06/06/2022
81NGUYỄN CÔNG LƯƠNG06/06/198627168****SH lần đầu06/06/2022
82HUỲNH NGUYỄN LUÂN LƯU09/03/198126088****SH lần đầu06/06/2022
83TRẦN THỊ MY LY19/02/198419156****SH lần đầu06/06/2022
84NGUYỄN THỊ MAI04/07/198727223****SH lần đầu06/06/2022
85LÊ THỊ MAI06/01/199127291****SH lần đầu06/06/2022
86NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI21/05/200127601****SH lần đầu06/06/2022
87TRẦN THỊ MAI18/03/198927604****SH lần đầu06/06/2022
88NGUYỄN TIẾN MẠNH12/05/199218689****SH lại LT + H + Đ06/06/2022
89HÀ QUI MÂN27/08/198828514****SH lần đầu06/06/2022
90NGUYỄN QUANG MINH03/08/199727254****SH lần đầu06/06/2022
91BÙI ĐỨC MINH16/03/198527169****SH lần đầu06/06/2022
92NGUYỄN NGỌC MINH02/01/198327165****SH lần đầu06/06/2022
93ĐẶNG VĂN MINH13/05/199427227****SH lần đầu06/06/2022
94CAO ĐÌNH MÙI06/03/199227601****SH lần đầu06/06/2022
95NGUYỄN THỊ THANH MỸ28/03/200327605****SH lần đầu06/06/2022
96ĐƯỜNG KHẮC NAM13/08/198918365****SH lần đầu06/06/2022
97NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ28/05/197427124****SH lần đầu06/06/2022
98NGUYỄN THỊ THANH NGA27/04/199327242****SH lần đầu06/06/2022
99VÕ THỊ THÚY NGÂN12/09/198527172****SH lần đầu06/06/2022
100NGUYỄN VĂN NGỌ27/11/199122542****SH lần đầu06/06/2022
101BIỆN XUÂN NGỌC10/11/199224130****SH lần đầu06/06/2022
102TRẦN THỊ MINH NGỌC31/07/200127277****SH lần đầu06/06/2022
103LÊ VĂN NHÂN24/12/199227217****SH lần đầu06/06/2022
104NGUYỄN VIẾT HIẾU NHÂN09/08/199827369****SH lần đầu06/06/2022
105LÊ TÀO NHẬT02/12/200121552****SH lần đầu06/06/2022
106ĐẶNG MINH NHẬT07/10/198227145****SH lại LT + H + Đ06/06/2022
107LÊ THỊ CẨM NHUNG04/04/198820153****SH lần đầu06/06/2022
108VÕ THỊ TUYẾT NHUNG07/07/199327224****SH lần đầu06/06/2022
109PHAN THỊ KIM NHỰT29/12/198828138****SH lần đầu06/06/2022
110HOÀNG XUÂN PHÁT25/04/199127208****SH lần đầu06/06/2022
111LÂM THANH PHONG16/02/199528112****SH lần đầu06/06/2022
112NHIÊN QUANG PHONG18/12/198627209****SH lần đầu06/06/2022
113PHAN VŨ PHONG28/10/199327227****SH lần đầu06/06/2022
114ĐINH NGUYỄN HỒNG PHÚC23/05/199827260****SH lần đầu06/06/2022
115NGUYỄN CÔNG PHỤNG01/10/198126093****SH lần đầu06/06/2022
116ĐẶNG THỊ HỒNG PHỤNG14/08/198402564****SH lần đầu06/06/2022
117NGUYỄN TIẾN PHƯỚC09/05/198527176****SH lần đầu06/06/2022
118DƯƠNG NGỌC PHƯỚC07/06/195827602****SH lần đầu06/06/2022
119NGUYỄN THỊ PHƯỚC26/12/198027134****SH lần đầu06/06/2022
120NGUYỄN DUY PHƯƠNG18/05/199027190****SH lần đầu06/06/2022
121NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG04/07/199027185****SH lần đầu06/06/2022
122PHAN THỊ LINH PHƯƠNG14/04/199007919001****SH lần đầu06/06/2022
123ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG20/05/198127141****SH lần đầu06/06/2022
124VŨ THỊ PHƯỢNG10/02/198228501****SH lần đầu06/06/2022
125BÙI TRẦN ANH QUÂN06/06/199227215****SH lần đầu06/06/2022
126TRẦN HOÀNG QUÂN01/04/198428081****SH lần đầu06/06/2022
127PHẠM ĐĂNG QUỐC27/09/198402374****SH lần đầu06/06/2022
128NGUYỄN THỊ NGUYỆT QUỲNH12/02/198727177****SH lần đầu06/06/2022
129HUỲNH ĐẶNG THÁI SƠN01/11/198827281****SH lại H + Đ06/06/2022
130NGUYỄN ĐẶNG TÀI14/04/199123076****SH lần đầu06/06/2022
131NGUYỄN MINH TÀI27/06/200127288****SH lần đầu06/06/2022
132VƯƠNG KHÁNH TÀI06/05/199107909100****SH lần đầu06/06/2022
133HOÀNG VĂN TAM28/03/199427238****SH lần đầu06/06/2022
134MAI THANH TÂN07/05/200135258****SH lần đầu06/06/2022
135ĐOÀN NHẬT TÂN14/05/196602171****SH lần đầu06/06/2022
136TRƯƠNG VĂN TIẾN12/11/198027277****SH lần đầu06/06/2022
137TRẦN THỊ VIỆT TIẾNG30/12/198727288****SH lần đầu06/06/2022
138NGUYỄN TRỌNG TÍN03/08/198802417****SH lần đầu06/06/2022
139NGUYỄN NGỌC TĨNH20/02/197602498****SH lần đầu06/06/2022
140DƯƠNG NGỌC TOÀN23/08/198427156****SH lần đầu06/06/2022
141LÊ MINH TÚ30/03/199827262****SH lần đầu06/06/2022
142NGUYỄN MINH TUÂN06/04/198930130****SH lần đầu06/06/2022
143HUỲNH QUANG TUYẾN22/07/199907909901****SH lần đầu06/06/2022
144PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT08/03/198227142****SH lần đầu06/06/2022
145ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT16/08/199227213****SH lần đầu06/06/2022
146VÕ CHÍ THANH20/08/198628141****SH lần đầu06/06/2022
147HOÀNG BÁ THANH13/03/198718629****SH lần đầu06/06/2022
148BÙI MINH THÀNH26/03/199327240****SH lần đầu06/06/2022
149LÝ KIM THÀNH27/05/196108706100****SH lần đầu06/06/2022
150LÊ MINH THÀNH21/01/199027197****SH lần đầu06/06/2022
151NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO09/09/199002434****SH lần đầu06/06/2022
152TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO06/05/199127214****SH lần đầu06/06/2022
153HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO13/07/198207918200****SH lần đầu06/06/2022
154TRẦN BẢO THẮNG04/01/198427246****SH lần đầu06/06/2022
155LÊ TRUNG THÂN01/05/198221217****SH lần đầu06/06/2022
156NGUYỄN XUÂN THIẾT06/01/197627130****SH lần đầu06/06/2022
157TRẦN THỊ KIM THOA23/08/199327227****SH lần đầu06/06/2022
158NGUYỄN VĂN THU12/06/198417291****SH lần đầu06/06/2022
159NGUYỄN VĂN THUẬN14/08/198227178****SH lần đầu06/06/2022
160VÕ VĂN THUẬN01/01/198926115****SH lần đầu06/06/2022
161NGUYỄN THỊ LAN THỤC27/06/197527154****SH lần đầu06/06/2022
162TÙNG THANH THỦY06/06/198202495****SH lần đầu06/06/2022
163NGUYỄN THỊ THỦY20/11/198224059****SH lần đầu06/06/2022
164NGUYỄN THỊ THÚY26/04/198327170****SH lần đầu06/06/2022
165CAO HÀ NGỌC THÚY12/11/199327243****SH lần đầu06/06/2022
166TRẦN THỊ THÚY15/02/199328530****SH lần đầu06/06/2022
167NGUYỄN VĂN THỨ07/11/198103117****SH lần đầu06/06/2022
168NHIÊN THÙY TRANG14/08/198927209****SH lần đầu06/06/2022
169NGUYỄN TRẦN THÙY TRANG27/09/199027194****SH lần đầu06/06/2022
170TRẦN THỊ MAI TRANG26/11/198927212****SH lần đầu06/06/2022
171PHẠM MINH TRÍ14/03/199327223****SH lần đầu06/06/2022
172NINH QUỐC TRÍ12/07/199427245****SH lần đầu06/06/2022
173PHẠM HOÀNG TRỌNG25/12/199127215****SH lần đầu06/06/2022
174LIÊN THỊ THANH TRÚC24/03/198527175****SH lần đầu06/06/2022
175NGUYỄN THANH TRÚC14/02/198027138****SH lần đầu06/06/2022
176HỒ ĐỨC TRUNG01/07/198427281****SH lần đầu06/06/2022
177NGUYỄN ĐÌNH TRUNG10/03/199923113****SH lần đầu06/06/2022
178NGUYỄN THÀNH TRUNG01/01/198102447****SH lần đầu06/06/2022
179VĨNH TRƯỜNG10/01/198427158****SH lần đầu06/06/2022
180NGUYỄN THỊ THÙY VÂN17/01/200127283****SH lần đầu06/06/2022
181HOÀNG THỊ VÂN14/11/198827611****SH lần đầu06/06/2022
182LÊ THỊ VÂN04/11/198827604****SH lần đầu06/06/2022
183HỒ NGUYÊN VỆ19/06/197826086****SH lần đầu06/06/2022
184LẠI HOÀNG VIỆT26/03/196627146****SH lần đầu06/06/2022
185ĐẶNG GIA VIỆT22/11/198004408000****SH lần đầu06/06/2022
186NGUYỄN HOÀNG VINH01/01/200032171****SH lần đầu06/06/2022
187VŨ XUÂN VINH12/03/199027215****SH lần đầu06/06/2022
188BÙI THẾ VINH22/10/197311121****SH lần đầu06/06/2022
189NGUYỄN HOÀNG THIÊN Ý27/01/199825107****SH lần đầu06/06/2022
190LÊ HOÀNG YẾN20/09/200027273****SH lần đầu06/06/2022
191PHẠM VŨ TRƯỜNG AN26/12/199127203****SH lần đầu07/06/2022
192BÙI NGỌC AN01/01/197027106****SH lần đầu07/06/2022
193HUỲNH DUY ANH23/08/199222132****SH lần đầu07/06/2022
194HOÀNG TUẤN ANH19/03/198427248****SH lần đầu07/06/2022
195LÊ TUẤN ANH17/03/199537179****SH lần đầu07/06/2022
196LÊ THỊ ANH20/04/198902575****SH lần đầu07/06/2022
197TRẦN THỊ KIM ANH28/11/198627181****SH lần đầu07/06/2022
198NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH04/02/200107930102****SH lần đầu07/06/2022
199PHAN HOÀI BẢO09/10/199202511****SH lần đầu07/06/2022
200NGUYỄN TẤN BIỂU29/12/197127095****SH lần đầu07/06/2022
201TRẦN THỊ BÌNH03/04/197927190****SH lần đầu07/06/2022
202NGUYỄN NGỌC LƯU BÌNH29/04/198927181****SH lần đầu07/06/2022
203NGUYỄN THANH BÌNH14/09/199018382****SH lần đầu07/06/2022
204NGUYỄN NGỌC CẢNH21/04/198328581****SH lần đầu07/06/2022
205HOÀNG VĂN CẦN01/01/197427272****SH lần đầu07/06/2022
206HỒ QUANG CẨN20/10/199521270****SH lần đầu07/06/2022
207NGUYỄN NGỌC CƯỜNG02/08/198127271****SH lần đầu07/06/2022
208NGUYỄN THANH CƯỜNG08/06/199221256****SH lần đầu07/06/2022
209PHAN QUỐC CHÍ23/11/199324139****SH lần đầu07/06/2022
210TRƯƠNG THẾ CHÍNH10/05/197527161****SH lần đầu07/06/2022
211NGUYỄN ĐÌNH CHUYỂN06/08/198928518****SH lần đầu07/06/2022
212NGUYỄN HỮU CHƯƠNG01/01/198430109****SH lần đầu07/06/2022
213PHAN THÀNH DANH23/04/199102461****SH lần đầu07/06/2022
214PHAN THỊ NGỌC DIỄM01/10/198027139****SH lần đầu07/06/2022
215TRẦN THỊ HỒNG DIỄN10/07/198227226****SH lần đầu07/06/2022
216NGUYỄN ĐĂNG DOANH15/07/199527244****SH lần đầu07/06/2022
217LÊ VĂN DU16/12/199717474****SH lần đầu07/06/2022
218ĐỖ TRÍ DŨNG26/01/198907908901****SH lần đầu07/06/2022
219HỒ VĨNH DUY22/11/199118706****SH lần đầu07/06/2022
220HUỲNH HOÀNG DUY26/07/199435216****SH lần đầu07/06/2022
221PHẠM ĐỨC DUY03/10/199327227****SH lần đầu07/06/2022
222LÊ VĂN DƯƠNG10/04/199318406****SH lần đầu07/06/2022
223ĐỖ THỊ ĐẢM09/09/198712176****SH lần đầu07/06/2022
224PHÚ THÁI ĐẠT16/06/198727185****SH lần đầu07/06/2022
225NGUYỄN VĂN ĐẦY23/04/199437166****SH lần đầu07/06/2022
226LÊ DUY ĐỨC28/04/199228109****SH lần đầu07/06/2022
227TRẦN BẢO ĐỨC29/01/200235254****SH lần đầu07/06/2022
228LÊ THỊ MINH ĐỨC20/10/199827264****SH lần đầu07/06/2022
229TRẦN THỊ MINH GIANG13/11/198007518000****SH lần đầu07/06/2022
230TRẦN TRỌNG GIANG30/03/197704207700****SH lần đầu07/06/2022
231PHẠM VY NHẬT HẠ27/09/200007230000****SH lần đầu07/06/2022
232NGUYỄN THỊ HẰNG03/03/199718429****SH lần đầu07/06/2022
233CHUNG THỊ ÁNH HẰNG17/07/199727255****SH lần đầu07/06/2022
234PHẠM THỊ THÚY HẰNG28/10/198827185****SH lần đầu07/06/2022
235TRẦN MINH HẬU27/04/198203708200****SH lần đầu07/06/2022
236NGUYỄN THỊ THANH HIỀN16/08/198827297****SH lần đầu07/06/2022
237NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN03/08/198727177****SH lần đầu07/06/2022
238NGUYỄN VĂN HIỂN23/08/198227153****SH lần đầu07/06/2022
239NGUYỄN THỊ HOA01/01/197927134****SH lần đầu07/06/2022
240ĐỖ HOÀNG HÓA01/01/199527241****SH lần đầu07/06/2022
241LẠI HƯỞNG HỢP HOÀNG01/01/199527352****SH lần đầu07/06/2022
242LẠI HƯƠNG HUỆ HOÀNG22/08/199107719100****SH lần đầu07/06/2022
243LẠI HƯỞNG HUY HOÀNG17/05/199607709600****SH lần đầu07/06/2022
244LẠI LỘC THÀNH HOÀNG08/08/198807708800****SH lần đầu07/06/2022
245LẠI NGUYỄN HẰNG HOÀNG21/07/199307719300****SH lần đầu07/06/2022
246HOÀNG THỊ BÍCH HỢP07/08/199527285****SH lần đầu07/06/2022
247LÊ THỊ HUỆ12/04/197727131****SH lần đầu07/06/2022
248NGUYỄN HỮU HÙNG01/08/199527236****SH lần đầu07/06/2022
249NGUYỄN PHAN HOÀNG HUY30/01/200327295****SH lần đầu07/06/2022
250NGUYỄN QUỐC HUY19/02/200125120****SH lần đầu07/06/2022
251HUỲNH KHÁNH HUY14/02/199007909000****SH lần đầu07/06/2022
252LÊ THỊ HUYỀN23/12/198302521****SH lần đầu07/06/2022
253ĐỖ QUANG HUỲNH14/10/199519185****SH lần đầu07/06/2022
254TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG15/12/199025080****SH lần đầu07/06/2022
255CHU THỊ KIỀU27/07/199418441****SH lần đầu07/06/2022
256NÔNG QUỐC KHÁNH15/05/199127205****SH lần đầu07/06/2022
257LÊ ĐỨC KHIÊM18/05/197803707800****SH lần đầu07/06/2022
258MAI NGÔ HOÀNG LAN13/10/199727254****SH lần đầu07/06/2022
259NGUYỄN PHONG LAN18/11/198327149****SH lần đầu07/06/2022
260NGUYỄN HỮU LÂM09/11/198825066****SH lần đầu07/06/2022
261NGUYỄN DUY LÂM11/12/199330145****SH lần đầu07/06/2022
262NGÔ HOÀI LÂM01/01/197927203****SH lần đầu07/06/2022
263U KIM LỆ15/10/198027153****SH lần đầu07/06/2022
264TRƯƠNG QUANG LỊCH10/06/200021246****SH lần đầu07/06/2022
265NGUYỄN THANH LIÊM10/01/199627256****SH lần đầu07/06/2022
266HỒ THỊ LIỀN01/01/199332147****SH lần đầu07/06/2022
267BÙI THỊ THÚY LIỄU20/04/199321530****SH lần đầu07/06/2022
268TRẦN ĐỨC LINH24/04/200026149****SH lần đầu07/06/2022
269NGUYỄN LÊ ĐAN LINH24/07/200104430100****SH lần đầu07/06/2022
270NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG LINH26/12/199407919400****SH lần đầu07/06/2022
271NGUYỄN KIM LOAN01/10/199127204****SH lần đầu07/06/2022
272PHẠM HỒNG LOAN30/08/198427155****SH lần đầu07/06/2022
273NGUYỄN THỊ LOAN23/12/197803817800****SH lần đầu07/06/2022
274ĐẶNG VĂN LONG10/02/200103820100****SH lần đầu07/06/2022
275LÊ THANH LONG25/09/198824114****SH lần đầu07/06/2022
276VŨ VIỆT LONG21/05/198927192****SH lần đầu07/06/2022
277NGUYỄN THÀNH LONG01/07/199027198****SH lần đầu07/06/2022
278NGUYỄN NGỌC KIM LONG02/07/198227125****SH lần đầu07/06/2022
279NGUYỄN THỊ LỘC04/10/198327267****SH lần đầu07/06/2022
280BÙI VĂN LƯỢNG11/01/199403409400****SH lần đầu07/06/2022
281HOÀNG THỊ HỒNG LÝ12/09/198427289****SH lần đầu07/06/2022
282NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI22/09/198407718400****SH lần đầu07/06/2022
283NGUYỄN TRÀ MY11/05/199727277****SH lần đầu07/06/2022
284PHAN VĂN MỸ09/01/196927602****SH lần đầu07/06/2022
285THÁI HỒNG NAM12/04/198827610****SH lần đầu07/06/2022
286PHẠM ĐĂNG PHƯƠNG NAM22/09/198727172****SH lần đầu07/06/2022
287LÊ THÙY MỸ NGÂN31/10/200133186****SH lần đầu07/06/2022
288VŨ VĂN NGHĨA20/10/198915173****SH lần đầu07/06/2022
289ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC19/06/198627163****SH lần đầu07/06/2022
290LÊ VŨ BẢO NGỌC10/10/198507918500****SH lần đầu07/06/2022
291NGUYỄN THỊ NGON22/10/197927260****SH lần đầu07/06/2022
292ĐÀO NGUYỄN THẢO NGUYÊN29/09/199327226****SH lần đầu07/06/2022
293LÝ TỰ NGUYỆN12/03/199507347****SH lần đầu07/06/2022
294PHAN THỊ NGUYỆT01/01/198727174****SH lần đầu07/06/2022
295NGUYỄN THANH NHÃ15/03/199627244****SH lần đầu07/06/2022
296NGUYỄN THÀNH NHÂN08/10/200021551****SH lần đầu07/06/2022
297LÝ MINH NHẬT14/11/200027275****SH lần đầu07/06/2022
298NGUYỄN THỊ THẢO NHI26/10/199127347****SH lần đầu07/06/2022
299PHẠM THỊ HỒNG NHUNG27/07/199616457****SH lần đầu07/06/2022
300TRẦN DŨNG PHI25/11/199227213****SH lần đầu07/06/2022
301TRẦN LẬP PHÍ07/03/199327218****SH lần đầu07/06/2022
302VÕ THỊ PHÚ31/10/197527117****SH lần đầu07/06/2022
303DƯƠNG QUỲNH PHÚ16/05/198125047****SH lần đầu07/06/2022
304NGUYỄN DANH SỸ PHÚ29/07/199127201****SH lần đầu07/06/2022
305PHẠM XUÂN PHƯỚC22/08/199227214****SH lần đầu07/06/2022
306NGUYỄN HỮU PHƯỚC24/09/198727174****SH lần đầu07/06/2022
307LÂM VĂN PHƯƠNG21/10/197927257****SH lần đầu07/06/2022
308PHẠM QUANG PHƯƠNG04/02/198527167****SH lần đầu07/06/2022
309NGUYỄN THANH PHƯƠNG06/09/199322565****SH lần đầu07/06/2022
310TRẦN QUỲNH QUÂN23/10/199621538****SH lần đầu07/06/2022
311TRẦN VĂN QUÍ20/02/199316320****SH lần đầu07/06/2022
312HỒ BẢO QUỐC02/02/199030139****SH lần đầu07/06/2022
313NGUYỄN DUY QUỐC02/09/198503808501****SH lần đầu07/06/2022
314NGUYỄN VIẾT QUYẾT07/09/199818759****SH lần đầu07/06/2022
315BÙI THỊ NGUYỆT SA04/01/198727182****SH lần đầu07/06/2022
316PHẠM VĂN SANG28/11/199218711****SH lần đầu07/06/2022
317VÕ THANH SANG22/12/199407909400****SH lần đầu07/06/2022
318LÊ THỊ YẾN SANG15/10/198908318900****SH lần đầu07/06/2022
319NGUYỄN MINH SANG12/07/199037122****SH lần đầu07/06/2022
320MÔ PHÁT SINH01/01/197427112****SH lần đầu07/06/2022
321NGUYỄN HOÀNG SƠN20/04/196527094****SH lần đầu07/06/2022
322ĐOÀN THANH SƠN29/07/199427228****SH lần đầu07/06/2022
323NGUYỄN TRẦN THẢO SƯƠNG01/06/199324137****SH lần đầu07/06/2022
324PHAN CHÍ TÂM03/10/199027609****SH lần đầu07/06/2022
325NGUYỄN NHẬT TÂN09/03/199938189****SH lần đầu07/06/2022
326VÕ VĂN TẤN01/04/200027276****SH lần đầu07/06/2022
327DƯƠNG CHÁNH TÂY18/07/199833185****SH lần đầu07/06/2022
328NGUYỄN THỊ THÙY TIÊN26/01/198527158****SH lần đầu07/06/2022
329PHẠM HỮU TIẾN05/02/199124110****SH lần đầu07/06/2022
330LÊ VĂN TIẾN28/06/199422138****SH lần đầu07/06/2022
331TRẦN QUỐC TIẾN05/07/198227145****SH lần đầu07/06/2022
332VƯƠNG TRUNG TÍN22/04/199425100****SH lần đầu07/06/2022
333VŨ THẬT TINH14/08/199027343****SH lần đầu07/06/2022
334NGUYỄN XUÂN TOÀN02/04/198118242****SH lần đầu07/06/2022
335NINH VĂN TỐ04/11/199327241****SH lần đầu07/06/2022
336NGUYỄN XUÂN TÚ09/02/200227290****SH lần đầu07/06/2022
337NGUYỄN MINH TUẤN24/08/198318337****SH lần đầu07/06/2022
338BÙI NGỌC ANH TUẤN09/02/199827257****SH lần đầu07/06/2022
339TRẦN MẠNH TUẤN04/10/197127147****SH lần đầu07/06/2022
340NGUYỄN SỸ TUẤN19/04/199018380****SH lần đầu07/06/2022
341NGUYỄN THANH TÙNG13/06/199721538****SH lần đầu07/06/2022
342VŨ HỒNG THÁI25/10/198627166****SH lần đầu07/06/2022
343HÀ THỊ THANH05/02/198427277****SH lần đầu07/06/2022
344TRẦN ĐÌNH THÀNH20/10/197227605****SH lần đầu07/06/2022
345NGÔ THỊ NGỌC THẢO16/02/198727177****SH lần đầu07/06/2022
346KIM THỊ PHƯƠNG THẢO02/09/198627170****SH lần đầu07/06/2022
347TRƯƠNG HỒNG THẮM10/10/199033158****SH lần đầu07/06/2022
348HUỲNH HỮU THẮNG09/04/197227099****SH lần đầu07/06/2022
349LÊ QUANG THẮNG09/10/200204420200****SH lần đầu07/06/2022
350TRẦN VĂN THẮNG25/05/199127292****SH lần đầu07/06/2022
351NGUYỄN THANH THẾ10/02/199221226****SH lần đầu07/06/2022
352HOÀNG THỊ THÊM08/08/198203618200****SH lần đầu07/06/2022
353LÊ NHƯ THIỆN21/11/198407908400****SH lần đầu07/06/2022
354NGUYỄN CƯỜNG THỊNH27/05/199625099****SH lần đầu07/06/2022
355VŨ ĐỨC THỊNH06/03/199316326****SH lần đầu07/06/2022
356BÙI VĂN THỌ21/06/199327268****SH lần đầu07/06/2022
357PHAN VĂN THỜI16/03/199321522****SH lần đầu07/06/2022
358NGUYỄN THỊ MỘNG THU01/01/198307718300****SH lần đầu07/06/2022
359NGUYỄN BÀNG THUẤN11/12/199227207****SH lần đầu07/06/2022
360NGUYỄN ĐỨC THUẬN11/05/199027193****SH lần đầu07/06/2022
361ĐỖ THỊ THU THUỶ22/01/197527128****SH lần đầu07/06/2022
362ĐẶNG THỊ THANH THÚY29/07/198627178****SH lần đầu07/06/2022
363TRẦN THỊ THÚY28/10/198427271****SH lần đầu07/06/2022
364BÙI NGỌC MINH THY02/10/199127214****SH lần đầu07/06/2022
365TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG TRANG01/06/198327145****SH lần đầu07/06/2022
366VŨ THỊ MINH TRANG22/04/197827316****SH lần đầu07/06/2022
367NGUYỄN HOÀNG TRÍ16/02/199327220****SH lần đầu07/06/2022
368LÊ QUANG TRIỂN20/11/199618736****SH lần đầu07/06/2022
369BẾ NGỌC MAI TRINH20/11/199927263****SH lần đầu07/06/2022
370ĐẶNG THỊ TRÚC29/09/197927267****SH lần đầu07/06/2022
371MAI NGỌC TRUNG20/03/198921261****SH lần đầu07/06/2022
372NGUYỄN THANH TRUYỀN20/10/199722144****SH lần đầu07/06/2022
373ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN01/07/199602544****SH lần đầu07/06/2022
374PHẠM THỊ HỒNG VÂN1998-05-02 00:00:0038186****SH lại LT + H + Đ07/06/2022
375PHẠM HOÀNG VŨ08/07/198827178****SH lần đầu07/06/2022
376NGUYỄN ANH VŨ02/01/199727260****SH lần đầu07/06/2022
377DƯƠNG HOÀI VŨ08/03/197527128****SH lần đầu07/06/2022
378NGUYỄN XUÂN VƯƠNG10/07/198117323****SH lần đầu07/06/2022
379ĐẶNG HOÀNG KIM XUÂN01/09/199227214****SH lần đầu07/06/2022
380PHAN THỊ YẾN04/02/198427173****SH lần đầu07/06/2022