STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1TRẦN BÌNH AN21/08/200027272****SH lần đầu
2NGUYỄN NGỌC BẢO ÂN21/11/200127281****SH lần đầu
3TRẦN HOÀNG ÂN04/04/199638569****SH lần đầu
4NGUYỄN NHỰT ANH10/04/199827259****SH lần đầu
5ĐÀO THỊ KIM ANH09/09/199927276****SH lần đầu
6TRẦN HÙNG ANH26/06/198927194****SH lần đầu
7VŨ VĂN BẰNG26/12/198727287****SH lần đầu
8NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO07/01/199827273****SH lần đầu
9TRẦN THỊ KIỀU BÍCH02/09/198827299****SH lại LT + H + Đ
10NGUYỄN VĂN BÌNH19/05/197327184****SH lần đầu
11TRƯƠNG BÁ CHẤT16/02/198318332****SH lần đầu
12NGUYỄN MINH CHÂU30/01/199126436****SH lần đầu
13ĐỖ XUÂN CHIẾN02/09/199203809201****SH lần đầu
14NGÔ QUỐC CƯỜNG24/02/19890DA05****SH lần đầu
15NGUYỄN NGỌC CƯỜNG05/08/199027190****SH lần đầu
16TỪ ĐỨC CƯỜNG29/09/199918776****SH lần đầu
17LÊ SỸ CƯỜNG01/03/196327211****SH lần đầu
18NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG18/09/198627165****SH lần đầu
19NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG16/10/198927195****SH lần đầu
20VŨ HẢI ĐĂNG03/04/199827260****SH lần đầu
21NGUYỄN THÀNH ĐẶNG19/04/200038190****SH lần đầu
22TRỊNH TRỌNG DANH05/02/198815198****SH lần đầu
23NGUYỄN QUỐC ĐẠT19/09/199427249****SH lần đầu
24PHẠM PHAN THÀNH ĐẠT19/05/199627244****SH lần đầu
25NGUYỄN VĂN ĐỊNH10/06/199027287****SH lần đầu
26DƯƠNG VĂN ĐÔ19/12/200133497****SH lần đầu
27LÊ VĂN ĐOÀN20/01/198931189****SH lần đầu
28NGUYỄN THẾ GIANG ĐÔNG06/08/199527238****SH lại LT + H + Đ
29NGUYỄN VĂN ĐỨC06/02/199303809301****SH lần đầu
30NGUYỄN HOÀNG ĐỨC13/06/198827183****SH lần đầu
31VŨ QUANG ĐỨC01/01/199427248****SH lần đầu
32PHẠM MINH DŨNG24/08/198327149****SH lần đầu
33NGUYỄN ĐỨC HÙNG DŨNG10/01/198827363****SH lần đầu
34VŨ VĂN DƯƠNG23/05/198713128****SH lần đầu
35NGUYỄN THẾ DƯƠNG24/12/200127284****SH lần đầu
36NGUYỄN XUÂN DUY15/11/199527241****SH lần đầu
37NGUYỄN HOÀNG DUY25/02/199227215****SH lần đầu
38NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN24/04/199727271****SH lần đầu
39PHAN THỊ DUYÊN19/06/199628555****SH lần đầu
40VÕ TRƯỜNG GIANG09/12/199528105****SH lần đầu
41BÙI VĂN HÀ10/09/199603809600****SH lần đầu
42HOÀNG NGỌC HẢI25/01/198503808501****SH lần đầu
43TRẦN HẢI26/12/196527068****SH lần đầu
44TRẦN MINH HẢI01/07/198527168****SH lại LT + H + Đ
45NGUYỄN NGỌC HÂN01/03/199627241****SH lần đầu
46LƯƠNG THỊ THU HẰNG03/02/199316326****SH lần đầu
47VÕ THANH HẰNG06/06/198628085****SH lần đầu
48VŨ THỊ HẰNG29/01/198627258****SH lần đầu
49NGUYỄN THỊ HẰNG05/05/197827237****SH lại LT + H + Đ
50ĐINH VĂN HANH02/10/197802547****SH lần đầu
51HUỲNH THỊ MỸ HẠNH08/02/198807518800****SH lần đầu
52VÕ THỊ BÍCH HẠNH20/07/199526442****SH lần đầu
53VŨ THỊ MỸ HẠNH01/07/198427312****SH lần đầu
54NGUYỄN VĂN HIẾN28/06/198203408200****SH lại H + Đ
55TRẦN VĂN HIỀN02/01/199721246****SH lần đầu
56NGUYỄN THỊ THU HIỀN04/06/197927299****SH lần đầu
57NGÔ XUÂN HIỆP20/10/198427607****SH lại H + Đ
58PHẠM DUY HIẾU16/06/198427160****SH lần đầu
59THẠCH TRUNG HIẾU28/01/199127199****SH lại LT + H + Đ
60LÊ PHƯƠNG HÒA01/01/198730127****SH lần đầu
61LÊ NGỌC HÒA26/11/199928119****SH lần đầu
62MAI XUÂN HÒA10/08/198927211****SH lại LT + H + Đ
63NGÔ XUÂN HỢP25/04/200119213****SH lần đầu
64AI HUÂN02/04/199424154****SH lần đầu
65NGUYỄN KHẮC HUẤN19/01/199728110****SH lần đầu
66ĐÀO CÔNG HÙNG10/03/198327296****SH lần đầu
67NGUYỄN VĂN HÙNG06/11/196127101****SH lần đầu
68TRẦN THANH HÙNG10/08/199520581****SH lần đầu
69ĐINH TẤN HÙNG19/01/197135119****SH lại LT + H + Đ
70TẠ QUỐC HÙNG03/01/199316450****SH lại LT + H + Đ
71TRÌNH NAM HƯNG24/01/199322128****SH lần đầu
72ĐẶNG XUÂN HƯNG06/05/198127610****SH lần đầu
73NGÔ QUỐC HƯNG16/03/199827264****SH lần đầu
74BÙI QUANG HUY05/11/198927208****SH lần đầu
75LÊ XUÂN HUY10/06/198327185****SH lần đầu
76PHAN TRẦN QUỐC HUY03/04/199027208****SH lại LT + H + Đ
77NGUYỄN MINH KHA25/08/198136376****SH lần đầu
78NGUYỄN PHƯƠNG KHANH03/02/199727253****SH lần đầu
79NGUYỄN LÊ DUY KHANH29/07/199327233****SH lần đầu
80TRẦN VŨ NGUYÊN KHÔI08/11/200127280****SH lần đầu
81NGÔ TRUNG KIỆT06/10/199624158****SH lần đầu
82HÀ ĐÌNH LÂM10/09/199717473****SH lần đầu
83LÊ VĂN LÃM02/02/198421184****SH lần đầu
84LÊ THỊ LAN28/02/198127358****SH lần đầu
85VÕ ĐÌNH LÀNH22/05/199327213****SH lần đầu
86NGUYỄN THANH LIÊM01/01/198933191****SH lần đầu
87NGUYỄN PHẠM HỒNG LIÊN31/05/199527237****SH lần đầu
88LƯƠNG GIANG LINH06/05/199319180****SH lần đầu
89NGUYỄN DUY LINH19/12/199124519****SH lần đầu
90VŨ THỤY UYÊN LINH06/01/198927189****SH lần đầu
91ĐINH VĂN LINH05/06/199029095****SH lại LT + H + Đ
92LÊ THỊ LĨNH20/02/198527256****SH lần đầu
93KIM THỊ BÍCH LOAN16/06/198727176****SH lần đầu
94VÕ VĂN LỘC30/08/197627292****SH lần đầu
95PHẠM VĂN LỢI19/05/197817175****SH lại LT + H + Đ
96NGÔ VĂN LONG27/06/198627246****SH lần đầu
97TRẦN HOÀNG LUẬT07/06/199827259****SH lần đầu
98HOÀNG VĂN LƯỢNG03/02/198617230****SH lần đầu
99MAI NGỌC MAY15/04/199415214****SH lần đầu
100ĐẶNG XUÂN MINH30/01/199927269****SH lần đầu
101NGUYỄN KHỔNG TƯỜNG MINH16/11/198807918800****SH lần đầu
102THÂN HOÀNG MINH16/04/198927181****SH lần đầu
103LÊ HOÀNG MINH22/12/197427116****SH lại H + Đ
104NGUYỄN VŨ HOÀNG MINH25/03/199827264****SH lại LT + H + Đ
105PHẠM THỊ MÙI03/02/197927256****SH lần đầu
106LÊ THỊ MY05/09/199628112****SH lại LT + H + Đ
107VŨ THỊ NA20/09/198328099****SH lần đầu
108BÙI PHƯƠNG NAM29/01/200027276****SH lần đầu
109HỒ SỸ NAM01/11/199827276****SH lần đầu
110NGUYỄN HỮU NAM17/01/198127142****SH lần đầu
111VY THỊ THÚY NGA22/02/198327146****SH lần đầu
112TRẦN THỊ KIM NGÂN18/01/198327194****SH lại LT + H + Đ
113THIỀU QUANG NGHĨA05/06/199727256****SH lần đầu
114NGUYỄN KHẮC NGHĨA24/05/199927261****SH lần đầu
115NGUYỄN TRUNG NGHĨA08/03/198926118****SH lần đầu
116NGUYỄN THANH NGOAN30/09/199434170****SH lần đầu
117LÊ KHẮC NGỌC10/10/198318320****SH lần đầu
118HUỲNH THỊ HỒNG NGỌC28/08/199529110****SH lần đầu
119NGUYỄN THỊ KIM NGỌC22/06/199727257****SH lần đầu
120HOÀNG VIỄN NGUYÊN02/06/200227290****SH lần đầu
121LÊ THỊ MỸ NHÀN23/06/199627254****SH lần đầu
122NGUYỄN HỒ TRỌNG NHÂN15/05/198902439****SH lần đầu
123NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI25/05/200127296****SH lần đầu
124NGUYỄN BẢO NHI27/05/199927280****SH lần đầu
125TRẦN THỊ KIM NHUNG10/07/199828123****SH lại LT + H + Đ
126VŨ PHÁT08/01/198510114****SH lần đầu
127NGUYỄN THANH PHONG14/06/198431177****SH lần đầu
128NGUYỄN THANH PHONG16/10/199427244****SH lại H + Đ
129LẦM SỀNH PHU31/12/199627249****SH lại LT + H + Đ
130NGUYỄN ĐÌNH PHÚ27/04/198822535****SH lần đầu
131NGUYỄN HOÀNG PHÚC01/01/198227269****SH lần đầu
132PHẠM QUÝ PHÚC25/12/199527247****SH lần đầu
133NGUYỄN HỒNG PHÚC16/08/199727268****SH lại LT + H + Đ
134ĐẶNG THÀNH PHỤNG22/07/198427165****SH lần đầu
135ĐINH THIÊN PHƯỚC17/05/200227287****SH lần đầu
136TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG15/02/197927138****SH lần đầu
137LƯƠNG THỊ PHƯỢNG30/08/198827279****SH lần đầu
138NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG18/07/199836250****SH lại H + Đ
139MA VĂN QUÂN24/01/199512220****SH lần đầu
140NGUYỄN HỒNG QUANG11/11/199027208****SH lần đầu
141DIỆP XUÂN QUANG12/12/198827196****SH lần đầu
142NGUYỄN THÀNH QUANG18/01/198027156****SH lần đầu
143PHAN VĂN QUỐC01/09/198404208400****SH lần đầu
144HỒNG QUÝ28/05/199007909001****SH lần đầu
145NGUYỄN VĂN QUÝ11/09/196327196****SH lần đầu
146TRẦN THẾ SANG10/09/197102211****SH lần đầu
147NGUYỄN VĂN SANG12/10/197927134****SH lần đầu
148PHẠM VĂN SÁNG22/12/198916292****SH lần đầu
149TRẦN ÁNH SÁNG12/09/198227257****SH lần đầu
150VÒNG A SÁNG05/07/197827131****SH lần đầu
151PHẠM ĐÌNH SƠN26/03/199225079****SH lần đầu
152TRẦN HIẾU SƠN07/05/199227208****SH lần đầu
153BÙI VĂN SƠN05/05/198527179****SH lần đầu
154NGUYỄN TUYẾT SƠN29/04/198227256****SH lần đầu
155LÝ HỌC SÙNH27/04/198827184****SH lần đầu
156PHẠM VĂN TẤN26/02/198217220****SH lần đầu
157NGUYỄN MINH TÁNH06/10/199427249****SH lần đầu
158NGUYỄN ĐỨC THẮNG09/06/199218708****SH lại LT + H + Đ
159TRẦN VĂN THANH11/01/198924101****SH lần đầu
160TRẦN MINH THÀNH08/06/197727125****SH lần đầu
161TRƯƠNG THỊ THAY10/08/198903418900****SH lần đầu
162TRẦN THỊ THÊU15/03/200127604****SH lần đầu
163NGUYỄN THỊ DƯƠNG THI20/09/199124113****SH lần đầu
164NGUYỄN HỮU THIỆN03/06/198527205****SH lần đầu
165NGUYỄN TRUNG THIỆN04/05/199527232****SH lần đầu
166ĐINH THỊ HẢI THÌN15/08/197627169****SH lại LT + H + Đ
167TRẦN NGUYỄN ĐỨC THỊNH25/01/200027271****SH lần đầu
168LƯƠNG THANH THOẠI08/03/199922585****SH lần đầu
169NGUYỄN THỊ THU05/06/198327285****SH lần đầu
170NGUYỄN NGUYÊN THƯ31/08/198402373****SH lần đầu
171PHẠM VĂN THƯ05/05/198703808701****SH lần đầu
172HUỲNH MINH THUẬN18/09/198727189****SH lại LT + H + Đ
173PHẠM THỊ THANH THÚY17/12/199226124****SH lần đầu
174HỒ THỊ THỦY22/05/198827609****SH lại LT + H + Đ
175THÂN THỊ THỦY04/06/198127259****SH lại LT + H + Đ
176NGUYỄN VĂN TIẾN04/01/199931237****SH lần đầu
177PHẠM VĂN TIẾN01/12/198517246****SH lại LT + H + Đ
178TRẦN ĐÌNH TIN12/04/198827299****SH lần đầu
179TRẦN ĐÌNH QUỐC TOÀN13/12/199928568****SH lần đầu
180TRẦN QUỐC TOẢN16/09/199636608****SH lần đầu
181NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂN20/02/198232111****SH lần đầu
182NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG01/12/199127604****SH lần đầu
183TRẦN THỊ THU TRANG08/08/198427266****SH lần đầu
184NGUYỄN MINH TRÍ10/06/198322521****SH lần đầu
185TRẦN MINH TRÍ24/03/199527251****SH lại LT + H + Đ
186NGUYỄN HỮU TRỌNG20/12/199727257****SH lần đầu
187VÕ HỮU TRỌNG06/10/199618417****SH lần đầu
188NGUYỄN HUỲNH THANH TRÚC31/10/198627181****SH lần đầu
189PHẠM LÊ TẤN TRƯỜNG20/10/200127284****SH lần đầu
190ĐỖ XUÂN TRƯỜNG02/11/199003609000****SH lần đầu
191ĐỖ THANH TRUYỀN27/07/199028094****SH lần đầu
192NGUYỄN NGỌC TÚ12/11/199727259****SH lần đầu
193PHAN VĂN TÙNG01/01/199036622****SH lại LT + H + Đ
194VŨ THỊ CÁT TƯỜNG03/03/198927209****SH lần đầu
195LÊ ĐĂNG ƯỚC17/05/198527285****SH lần đầu
196TRỊNH THỤY PHƯỢNG UYÊN01/12/198527162****SH lần đầu
197BÙI THỊ TƯỜNG VI24/05/199126114****SH lần đầu
198PHẠM ĐỨC VINH10/01/198728125****SH lại LT + H + Đ
199TRẦN XUÂN VƯƠNG26/01/199827263****SH lần đầu
200LỶ SƯỚNG VỦ14/05/199727269****SH lần đầu