STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1VÕ NGUYỄN TRƯỜNG AN31/10/199727258****SH lần đầu
2HOÀNG NGỌC ANH01/09/199218391****SH lần đầu
3LÊ TUẤN ANH13/01/199337147****SH lần đầu
4BỒ TRIỆU MINH BẠCH17/01/199327213****SH lần đầu
5LÊ THANH BAN05/11/199319727****SH lần đầu
6PHẠM VĂN BÉ08/08/197427281****SH lần đầu
7PHẠM CÔNG BÌNH20/08/198718664****SH lần đầu
8ĐINH VĂN BỘI15/10/198716278****SH lần đầu
9PHẠM MẠNH CƯỜNG26/03/199627248****SH lần đầu
10NHƯ KIM CHIẾN10/10/199818431****SH lần đầu
11PHẠM THÀNH CHUNG03/12/199218394****SH lần đầu
12NGÀN PHÂN DẬU15/09/199227234****SH lần đầu
13TRẦN THỊ NGỌC DIỆN17/10/198627602****SH lần đầu
14NGUYỄN HOÀNG DIỆU01/01/198923070****SH lần đầu
15PHẠM HÙNG DINH12/12/199025082****SH lần đầu
16VŨ THỊ DUNG25/02/199003419000****SH lần đầu
17PHẠM PHI DŨNG10/04/197527116****SH lần đầu
18NGUYỄN THANH DUY29/05/199302531****SH lần đầu
19LÊ TUẤN DUY20/06/200128120****SH lần đầu
20NGUYỄN THẾ DUY07/04/199435225****SH lần đầu
21TRẦN DUY09/03/199127234****SH lần đầu
22TRƯƠNG THỊ LỆ DUYÊN10/01/197207717200****SH lần đầu
23NGUYỄN VĂN DƯƠNG22/07/199621282****SH lần đầu
24ĐỖ ĐÌNH ĐẠI24/01/198115142****SH lần đầu
25LÊ TẤN ĐẠT26/05/200227287****SH lần đầu
26NGUYỄN DUY ĐIỆP24/03/198527169****SH lần đầu
27NGUYỄN CÔNG ĐOÀN01/01/200137195****SH lần đầu
28ĐẶNG THỊ ĐỨC07/01/198436569****SH lần đầu
29DƯƠNG VĂN ĐỨC11/07/200233192****SH lần đầu
30TRẦN VĂN ĐƯƠNG02/04/198903608900****SH lần đầu
31NGUYỄN HUỲNH NGÂN HÀ02/10/199032138****SH lần đầu
32NGUYỄN BÁ HÀ02/04/199318405****SH lần đầu
33NGUYỄN VĂN HÀ01/01/199027205****SH lần đầu
34TRẦN THANH HẢI10/11/198404408400****SH lần đầu
35NGUYỄN THỊ HẢI16/10/199428109****SH lần đầu
36NGUYỄN HỒNG HẢI25/03/197302482****SH lần đầu
37PHẠM HUỲNH NHƯ HẢO31/05/198402358****SH lần đầu
38NGUYỄN THỊ HẰNG12/06/198719433****SH lần đầu
39LÊ THỊ THÚY HẰNG02/09/199028522****SH lần đầu
40ĐẶNG CÔNG HẬU21/02/199727249****SH lần đầu
41VŨ THẾ HIỆP04/11/199427237****SH lần đầu
42NGUYỄN CÔNG HIỆP12/01/199525094****SH lần đầu
43NGUYỄN THỊ KIM HIẾU10/09/197227096****SH lần đầu
44TIÊU TRUNG HIẾU19/07/198721501****SH lần đầu
45ĐINH TRUNG HIẾU24/11/200227288****SH lần đầu
46NGUYỄN NGỌC HOA23/10/199227209****SH lần đầu
47HỒ VĂN HÒA10/07/198922121****SH lần đầu
48NGUYỄN DUY HÒA05/10/198627174****SH lần đầu
49VŨ THANH HOÀI26/09/198327150****SH lần đầu
50ĐINH XUÂN HOÀNG03/04/199328543****SH lần đầu
51LẠI VĂN HOÀNG05/01/196727161****SH lần đầu
52VŨ VĂN HOÀNG16/09/199317383****SH lần đầu
53TRẦN XUÂN HOÀNG24/08/199727255****SH lần đầu
54VŨ THANH HUẤN08/11/197727283****SH lần đầu
55NGUYỄN MẠNH HÙNG01/07/198727178****SH lần đầu
56PHẠM THANH HÙNG01/01/198727201****SH lần đầu
57LÊ QUỐC HÙNG20/07/198907708900****SH lần đầu
58VÕ XUÂN HUY07/09/199234152****SH lần đầu
59TỐNG VĂN HUY22/09/199703809700****SH lần đầu
60LÊ THỊ MAI HUYÊN05/09/198828522****SH lần đầu
61HUỲNH LỆ HUYỀN05/01/199627355****SH lần đầu
62LÊ THANH DUY HƯNG21/10/200022591****SH lần đầu
63PHẠM THỊ HƯỜNG25/12/197527611****SH lần đầu
64CHIÊU TÚ KIỆT24/11/200207920203****SH lần đầu
65NGUYỄN VĂN KHÁNH28/10/199027198****SH lần đầu
66TRẦN ĐĂNG KHOA05/08/199328102****SH lần đầu
67NGUYỄN VĂN LÂM30/05/197627125****SH lần đầu
68NÔNG VĂN LÂM05/07/198827194****SH lần đầu
69NGUYỄN TIÊN GIA LỄ30/01/199407909401****SH lần đầu
70NGUYỄN VĂN LIỆT14/10/197933143****SH lần đầu
71NGUYỄN VĂN LINH21/09/199237158****SH lần đầu
72CAO VĂN LINH01/01/199633480****SH lần đầu
73TRẦN THỊ DIỄM LINH20/01/199626133****SH lần đầu
74NGUYỄN THÀNH LONG15/03/199827267****SH lần đầu
75NGUYỄN HỮU LỘC05/06/198427160****SH lần đầu
76LÂM TRẦN TÀI LỘC03/08/198202590****SH lần đầu
77NGUYỄN HỮU LỢI15/01/198727179****SH lần đầu
78NGUYỄN DUY LUÂN12/10/198927185****SH lần đầu
79NGUYỄN THÁI BẢO LUÂN21/08/198926429****SH lần đầu
80DƯƠNG VŨ NGÔ LUẬN20/11/198727170****SH lần đầu
81LƯU THỊ LUYẾN08/04/198727290****SH lần đầu
82NGUYỄN THỊ NGỌC MAI01/02/198927187****SH lần đầu
83VŨ ĐỨC MẠNH01/10/200027279****SH lần đầu
84NGÔ VĂN MẠNH20/05/198127166****SH lần đầu
85NGHIÊM VĂN MINH07/09/199917459****SH lần đầu
86TRƯƠNG HỒNG MINH11/02/197702301****SH lần đầu
87NGUYỄN VĂN MINH30/03/198418631****SH lần đầu
88TRẦN QUỐC MINH22/07/197927137****SH lần đầu
89LÊ HOÀNG NAM12/11/199335222****SH lần đầu
90PHẠM TIẾN NAM05/02/200303320300****SH lần đầu
91NGUYỄN NHẬT NAM03/09/199427253****SH lần đầu
92TRỊNH ĐÌNH NAM01/01/200323133****SH lần đầu
93NGUYỄN VĂN NGHI18/06/197327105****SH lần đầu
94PHẠM TRẦN NHÂN NGHĨA07/08/198927198****SH lần đầu
95NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN22/10/199030135****SH lần đầu
96NGUYỄN BẢO TÀI NGUYÊN12/04/199607719600****SH lần đầu
97NGUYỄN THANH NHÀN07/10/199826150****SH lần đầu
98PHẠM VĂN NHANH23/07/199127202****SH lần đầu
99ĐẶNG HOÀNG NHÂN01/01/197437140****SH lần đầu
100VÕ KIM NHẬT20/08/197908317900****SH lần đầu
101VÕ QUỐC NHIỀU29/12/198927226****SH lần đầu
102PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG13/09/199127197****SH lần đầu
103TRẦN TRỌNG NHUNG08/12/197227094****SH lần đầu
104VŨ THỊ OANH12/11/197127096****SH lần đầu
105NGUYỄN ĐẶNG HỮU PHÁT11/09/199427251****SH lần đầu
106NGUYỄN VĂN PHÚ26/11/198603808600****SH lần đầu
107PHẠM VĂN PHÚ27/08/199227213****SH lần đầu
108PHẠM HỮU PHÚC26/06/198120146****SH lần đầu
109HUỲNH TUYẾT PHỤNG13/03/199327223****SH lần đầu
110GIANG HOÀNG MINH PHƯƠNG13/11/200227298****SH lần đầu
111VÕ NGỌC THANH PHƯƠNG22/05/198631194****SH lần đầu
112TRẦN XUÂN PHƯỢNG06/05/199404409400****SH lần đầu
113VŨ THỊ PHƯỢNG01/09/199027217****SH lần đầu
114HUỲNH NHẬT QUANG03/10/197927131****SH lần đầu
115LÊ HỮU QUANG15/08/198127139****SH lần đầu
116NGUYỄN DUY QUANG20/10/198727190****SH lần đầu
117PHAN THỊ HOÀNG QUYÊN23/06/197102517100****SH lần đầu
118ĐẶNG VĂN QUYỆN15/03/199238563****SH lần đầu
119ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH24/08/200227290****SH lần đầu
120TĂNG THỊ NGỌC SANG17/04/198727177****SH lần đầu
121LÊ ĐÌNH TRƯỜNG SƠN14/04/199224114****SH lần đầu
122VÕ VĂN SƠN26/09/199521532****SH lần đầu
123VÕ VIẾT SƠN17/06/198427173****SH lần đầu
124NGUYỄN DOÃN SỸ19/09/198127253****SH lần đầu
125NGUYỄN TẤN TÀI31/08/199527241****SH lần đầu
126NGUYỄN LÊ THANH TÂM20/09/198702403****SH lần đầu
127CAM MINH TÂM28/05/197627122****SH lần đầu
128VÕ THỊ MỸ TIÊN30/10/199028121****SH lần đầu
129KHUẤT ĐÌNH TIẾN30/03/198527285****SH lần đầu
130TRƯƠNG QUỐC TIẾN23/01/198727170****SH lần đầu
131MAI ĐỨC TÍN05/12/199727261****SH lần đầu
132TRẦN THỊ TỈNH15/07/198502575****SH lần đầu
133NGUYỄN NGỌC TOÀN12/07/199535232****SH lần đầu
134TRẦN PHƯỢNG TOÀN02/07/199428105****SH lần đầu
135NGUYỄN THÁI TOÀN20/07/199202511****SH lần đầu
136ĐINH QUỐC TUẤN01/01/197932094****SH lần đầu
137NGUYỄN ĐỨC TUẤN06/08/199127214****SH lần đầu
138TRẦN THANH TUẤN06/05/198627263****SH lần đầu
139NGUYỄN THANH TÙNG27/09/197327109****SH lần đầu
140TRẦN PHẠM THANH TÙNG04/02/199827260****SH lần đầu
141PHAN THANH TÙNG01/01/198327280****SH lần đầu
142NGUYỄN THỊ TÙNG10/10/198619715****SH lần đầu
143LÊ VĂN TUYÊN18/02/197227096****SH lần đầu
144NGUYỄN VĨNH TƯỜNG25/08/198923070****SH lần đầu
145PHẠM VĂN THANH01/04/199624527****SH lần đầu
146MẠCH QUANG THÀNH27/02/198725065****SH lần đầu
147NGUYỄN NGỌC THÀNH15/11/199126117****SH lần đầu
148CAO DUY THÀNH10/04/199325090****SH lần đầu
149VŨ MINH THẢO22/09/198727195****SH lần đầu
150NGUYỄN THỊ NGÂN THẢO20/03/197907517900****SH lần đầu
151VŨ NGỌC THẮNG26/03/199124130****SH lần đầu
152ĐINH NHƯ THẮNG02/03/198128117****SH lần đầu
153TRƯƠNG QUANG THẮNG25/09/199427231****SH lần đầu
154MAI DIỄM THẨM16/05/198530116****SH lần đầu
155NGUYỄN TÂN THIÊN03/06/199727258****SH lần đầu
156NGUYỄN HỮU THIỆN17/07/198707908700****SH lần đầu
157TRƯƠNG NHỰT THIỆN10/05/198827174****SH lần đầu
158ĐẶNG ĐỨC THIỆN04/08/199327227****SH lần đầu
159TRẦN QUỐC THỊNH02/03/198627165****SH lần đầu
160LÊ THÁI THỊ KIM THOA16/06/197927286****SH lần đầu
161MẠC VĂN THOẠI20/12/197821157****SH lần đầu
162NGUYỄN MINH THÔNG04/07/199826444****SH lần đầu
163LÊ HOÀNG THÔNG21/04/198709208700****SH lần đầu
164VÕ PHƯỚC THÔNG03/11/199427240****SH lần đầu
165THẠCH THỊ DIỄM THU22/12/198227273****SH lần đầu
166NGUYỄN ANH THỦ08/01/198627170****SH lần đầu
167PHẠM LIỄU THÙY03/07/198718356****SH lần đầu
168PHÚ THỊ BÍCH THỦY11/10/197127090****SH lần đầu
169NGUYỄN THỊ THANH THỦY06/07/198927336****SH lần đầu
170LÊ THỊ THÚY12/08/199227232****SH lần đầu
171BÙI THỊ THÙY TRANG01/01/197727173****SH lần đầu
172DƯƠNG HỒ THU TRÂM21/01/199927267****SH lần đầu
173LÊ VĂN TRỌNG18/03/199428105****SH lần đầu
174VÕ MINH TRƯỜNG14/07/198822542****SH lần đầu
175LÊ THỊ TÚ UYÊN20/11/199022540****SH lần đầu
176NGUYỄN XUÂN VĂN24/07/198527161****SH lần đầu
177HÀ TRƯƠNG TƯỜNG VI11/10/199727252****SH lần đầu
178HUỲNH VĂN VIỆT08/07/199326130****SH lần đầu
179PHẠM THẾ VINH27/07/197427129****SH lần đầu
180NGUYỄN HOÀN VŨ17/07/199621241****SH lần đầu
181NGUYỄN THANH VŨ25/11/199527239****SH lần đầu
182CHƯƠNG HOÀI VŨ03/04/198727172****SH lần đầu
183LÊ NGUYÊN VŨ25/01/198227143****SH lần đầu
184BÙI NGỌC VŨ09/12/198527163****SH lần đầu
185ĐÀM MINH VƯƠNG09/10/198824121****SH lần đầu
186LÊ HỒNG VƯƠNG07/12/198805208800****SH lần đầu
187NGUYỄN NGỌC QUỲNH VY16/10/198927196****SH lần đầu
188HOÀNG THÚY XEM28/09/198706083****SH lần đầu
189ĐOÀN THANH XUÂN02/04/200227283****SH lần đầu
190NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý20/07/199527239****SH lần đầu
191NGUYỄN ĐÌNH BẢO AN06/09/198527291****SH lần đầu
192NGUYỄN NGỌC ANH30/05/199317401****SH lần đầu
193TRỊNH ĐOÀN KIM ANH24/08/199427250****SH lần đầu
194BÙI TRƯƠNG TÚ ANH10/11/199330149****SH lần đầu
195NGUYỄN TUẤN ANH30/09/198927191****SH lần đầu
196TĂNG NGỌC ANH02/01/198327184****SH lần đầu
197LÝ Y NGỌC ÁNH1995-02-12 00:00:0027236****SH lần đầu
198THÁI THỊ ÂN25/09/198027132****SH lần đầu
199BÙI VĂN BẠO10/07/197627169****SH lần đầu
200HOÀNG CÔNG BẮC09/05/198203808200****SH lần đầu
201TRẦN THANH BÌNH29/08/198727604****SH lần đầu
202VÕ DUY CẢNH03/01/197527172****SH lần đầu
203THÂN VĂN CÔNG10/08/199427250****SH lần đầu
204LÊ TẤN CƯƠNG24/09/198931212****SH lần đầu
205PHAN TẤN CƯỜNG22/02/198921264****SH lần đầu
206LÊ THỊ CHIÊN20/06/198517207****SH lần đầu
207ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN02/07/198827257****SH lần đầu
208THÂN QUỐC CHIẾN03/03/199327233****SH lần đầu
209NGUYỄN VĂN CHIẾN30/04/197527202****SH lần đầu
210BÙI VĂN CHINH06/08/199318733****SH lần đầu
211HÀ SẤM DÀNH29/07/198127242****SH lần đầu
212LƯU ĐÌNH DIỄN07/07/198127142****SH lần đầu
213LƯƠNG THỊ THANH DUNG12/05/199027199****SH lần đầu
214NGUYỄN VĂN DỤNG26/04/198303408301****SH lần đầu
215NGUYỄN LÊ THÁI DƯƠNG18/06/199829119****SH lần đầu
216LÊ MINH ĐẠT04/07/199827262****SH lần đầu
217NGUYỄN TIẾN ĐẠT18/02/198328591****SH lần đầu
218HOÀNG CÔNG ĐOÀN20/03/198303708300****SH lần đầu
219NGUYỄN KHẮC ĐOÀN08/08/197527170****SH lần đầu
220PHẠM QUỐC ĐỘ01/01/198227268****SH lần đầu
221NGUYỄN HỒNG ĐỨC22/01/198327280****SH lần đầu
222LÂM MINH ĐỨC08/12/199527355****SH lần đầu
223MÔ QUANG ĐỨC20/12/199327221****SH lần đầu
224NGUYỄN THỊ HÀ10/05/197127264****SH lần đầu
225VŨ THỊ NGỌC HÀ19/08/197227228****SH lần đầu
226PHẠM THỊ HỒNG HẢI03/02/199018364****SH lần đầu
227NGUYỄN THỊ THANH HẢI01/11/197527228****SH lần đầu
228VŨ DUY HẢI21/02/198028135****SH lần đầu
229NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH06/05/197927134****SH lần đầu
230NGUYỄN TRỌNG HẠNH15/08/197527150****SH lần đầu
231VŨ CÔNG HẬU18/10/199527241****SH lần đầu
232NGUYỄN ĐỨC HIẾU09/01/199621534****SH lần đầu
233TRẦN NGỌC HIẾU22/09/199227217****SH lần đầu
234NGUYỄN THỊ HOA28/10/197727261****SH lần đầu
235TRỊNH THỊ HOA20/10/198333187****SH lần đầu
236CHÂU ĐẶNG KIM HOÀNG16/10/196202474****SH lần đầu
237AN THANH HOÀNG14/08/197327109****SH lần đầu
238PHAN CAO HOÀNG22/08/200123125****SH lần đầu
239NGUYỄN VĂN HÙNG03/03/197918232****SH lần đầu
240HOÀNG TRỌNG HÙNG10/06/199427228****SH lần đầu
241NGUYỄN THÁI HÙNG16/10/198125048****SH lần đầu
242TRẦN GIA HUY17/07/200127280****SH lần đầu
243TRỊNH MINH HUY12/08/198827321****SH lần đầu
244ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN04/02/198227144****SH lần đầu
245PHAN NGỌC HƯNG07/01/198113149****SH lần đầu
246VƯƠNG NỮ HƯƠNG22/05/198527163****SH lần đầu
247LÊ THỊ HƯƠNG28/11/197627252****SH lần đầu
248PHAN THỊ HƯỜNG04/02/197627195****SH lần đầu
249PHẠM THỊ THÚY KIỀU28/07/199134150****SH lần đầu
250LỀNH TẮC KÍN09/12/199227212****SH lần đầu
251NGUYỄN ĐẶNG NGUYÊN KHOA19/04/198727188****SH lần đầu
252NGUYỄN ĐĂNG KHOA21/04/198402369****SH lần đầu
253NGUYỄN VĂN KHOA25/10/199115186****SH lần đầu
254VŨ ĐĂNG KHOA10/12/197816211****SH lần đầu
255CHÂU BÍCH LIÊN01/04/199027207****SH lần đầu
256NGUYỄN THỊ LIÊN01/01/198027252****SH lần đầu
257THÒNG NHẬT LÌN03/03/198527164****SH lần đầu
258NGUYỄN THỊ DIỆU LINH23/12/199927283****SH lần đầu
259NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH07/11/199327238****SH lần đầu
260LƯƠNG HUỲNH KHÁNH LINH01/02/198202533****SH lần đầu
261NGUYỄN THỊ THÙY LINH07/05/199807519800****SH lần đầu
262PHƯƠNG HOÀNG LONG25/05/200008620000****SH lần đầu
263BÙI VĂN LONG18/02/200027273****SH lần đầu
264NGUYỄN DU LONG16/10/197827128****SH lần đầu
265ĐẶNG THIÊN LONG03/11/200225125****SH lần đầu
266NGUYỄN HỮU LỘC20/11/199627259****SH lần đầu
267NGUYỄN BÁ LUÂN23/08/198627174****SH lần đầu
268NGUYỄN CAO LUẬT24/11/198725059****SH lần đầu
269ĐINH VĂN MẠCH25/08/197928127****SH lần đầu
270NGUYỄN THỊ DUY MAI17/08/198827189****SH lần đầu
271PHAN THỊ TUYẾT MAI24/03/198502590****SH lần đầu
272HOÀNG XUÂN MẠNH16/07/198318610****SH lần đầu
273NGUYỄN NGỌC MINH07/05/197327107****SH lần đầu
274NGUYỄN ĐỨC MINH20/04/200327295****SH lần đầu
275NGUYỄN HOÀI NAM14/12/199534170****SH lần đầu
276NGUYỄN HỮU NAM23/11/200027296****SH lần đầu
277NGUYỄN THỊ NGA05/01/198427264****SH lần đầu
278PHAN LÊ THANH NGÂN30/08/200227285****SH lần đầu
279PHẠM HỮU NGHĨA20/01/197527134****SH lần đầu
280VŨ ĐỨC NGHIỆP02/10/198227154****SH lần đầu
281NGUYỄN THÀNH NHÂN20/09/198428098****SH lần đầu
282NGUYỄN HỮU NHÂN01/12/199921548****SH lần đầu
283TRẦN QUANG NHẬT27/09/198320516****SH lần đầu
284NGUYỄN HOÀNG NHẬT13/09/199127201****SH lần đầu
285BÙI ĐỖ HẢI NHI02/12/199027279****SH lần đầu
286BÙI THỊ KIM OANH30/05/197927131****SH lần đầu
287LÊ THỊ KIỀU OANH27/07/198927296****SH lần đầu
288NGUYỄN THỤY HOÀNG OANH08/06/198302344****SH lần đầu
289LÊ VĂN PHONG25/02/199927268****SH lần đầu
290PHẠM CÔNG PHÚ09/05/200022581****SH lần đầu
291TRỊNH ĐÌNH PHÚ23/07/198927192****SH lần đầu
292VƯƠNG QUỐC PHÚ02/12/198527171****SH lần đầu
293VŨ HỒNG PHÚC20/08/199127211****SH lần đầu
294LÊ VĂN PHÚC01/09/200227287****SH lần đầu
295TRẦN QUÝ PHÚC03/02/198527168****SH lần đầu
296ĐẶNG HỮU PHÚC02/06/199925113****SH lần đầu
297TRẦN VĂN PHƯỚC10/12/198903308900****SH lần đầu
298HUỲNH LAN PHƯƠNG12/10/198527164****SH lần đầu
299PHẠM VIỆT PHƯƠNG06/07/200203720200****SH lần đầu
300PHẠM VŨ QUANG30/03/198127268****SH lần đầu
301TRẦN VĂN QUANG24/12/199903409900****SH lần đầu
302HOÀNG MINH QUÂN02/01/198627174****SH lần đầu
303PHÙNG ANH QUÂN10/10/199427233****SH lần đầu
304NGUYỄN MINH QUI15/11/199127206****SH lần đầu
305HOÀNG BẢO QUỐC01/01/198127141****SH lần đầu
306TRẦN VĂN QUÝ19/10/199727254****SH lần đầu
307NGUYỄN THỊ QUỲNH30/01/198918686****SH lần đầu
308LÊ MINH SANG11/12/199107209100****SH lần đầu
309PHẠM PHƯỚC SANG10/11/199527273****SH lần đầu
310CHU THANH SANG08/02/200227286****SH lần đầu
311NGUYỄN HOÀNG SƠN01/07/198127170****SH lần đầu
312LƯU VŨ TRƯỜNG SƠN18/11/197902334****SH lần đầu
313ĐỖ THÀNH SƠN07/08/199727263****SH lần đầu
314LÊ HỒNG SƠN18/08/199827279****SH lần đầu
315VÕ HỒNG SƠN20/07/198627163****SH lần đầu
316VŨ HỒNG SƠN15/01/198727605****SH lần đầu
317NGUYỄN MINH TÂN04/06/199726450****SH lần đầu
318NGUYỄN HỮU TẤN29/04/200227291****SH lần đầu
319NGUYỄN TRUNG TÍN12/05/199911372****SH lần đầu
320LƯƠNG TRUNG TÍN09/01/199727256****SH lần đầu
321TRẦN THỊ TÍNH01/11/196602436****SH lần đầu
322NGUYỄN HỮU TOÀN30/10/200002595****SH lần đầu
323NGUYỄN LÊ CẨM TÚ19/12/197327108****SH lần đầu
324HOÀNG ANH TÚ01/04/198727173****SH lần đầu
325PHẠM VĂN TÚ30/10/198607908601****SH lần đầu
326LÊ NGỌC TÚ29/06/198704418700****SH lần đầu
327LÊ CÔNG ANH TUẤN24/10/199826149****SH lần đầu
328NGUYỄN VĂN TUẤN25/12/198702417****SH lần đầu
329VŨ THỊ TUẤN20/05/198027240****SH lần đầu
330NGUYỄN HOÀNG TUẤN13/07/199631228****SH lần đầu
331NGUYỄN XUÂN TÙNG27/02/198627176****SH lần đầu
332NGUYỄN THANH TÙNG15/08/195707505700****SH lần đầu
333BÙI VĂN TUYẾN16/08/198528139****SH lần đầu
334ĐÀO THỊ NGỌC TUYẾT08/10/197727122****SH lần đầu
335HUỲNH NGỌC THẠCH15/03/199621247****SH lần đầu
336NGUYỄN ANH THẠCH02/01/198621233****SH lần đầu
337NGUYỄN BÁ THẠCH19/05/199525108****SH lần đầu
338BÙI THỤY THIÊN THANH17/01/199527232****SH lần đầu
339NGUYỄN HOÀNG THANH18/11/199007909001****SH lần đầu
340PHẠM THỊ KIỀU THANH28/01/198027175****SH lần đầu
341HOÀNG CÔNG THÀNH26/08/199427248****SH lần đầu
342NGUYỄN HỮU THÀNH16/06/198425052****SH lần đầu
343HOÀNG VĂN THAO26/03/198127275****SH lần đầu
344NGUYỄN PHƯƠNG THẢO01/04/199027198****SH lần đầu
345NGUYỄN THỊ THẢO11/12/199027278****SH lần đầu
346LÊ VĂN THẮM05/05/199131207****SH lần đầu
347NGUYỄN THỊ THẮM02/11/197627248****SH lần đầu
348ĐINH QUANG THẮNG04/03/199127206****SH lần đầu
349LÊ TIẾN THỊNH22/10/199518753****SH lần đầu
350NGUYỄN TẤN THỊNH21/09/199026115****SH lần đầu
351TRẦN VĂN THỌ28/02/196927189****SH lần đầu
352HỒ KIM THOA01/01/198528138****SH lần đầu
353MẠC DUY THỎA28/08/196427217****SH lần đầu
354NGUYỄN THỊ ANH THƠ05/09/197427178****SH lần đầu
355NGUYỄN VĂN THỜI16/05/199927267****SH lần đầu
356HOÀNG MINH THUẬN07/01/200026160****SH lần đầu
357ĐẶNG XUÂN THỤC02/06/197327219****SH lần đầu
358LÊ THỊ KIM THỦY05/06/198427159****SH lần đầu
359NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY02/06/197828584****SH lần đầu
360NGUYỄN THỊ THANH THÚY26/02/198926112****SH lần đầu
361ĐỖ HOÀNG THỤY06/02/198627167****SH lần đầu
362MAI TRÍ THỨC05/06/200127285****SH lần đầu
363HUỲNH THỊ THIÊN TRANG29/03/199527241****SH lần đầu
364TRẦN THỊ BÍCH TRÂM04/01/199127211****SH lần đầu
365NGUYỄN THẾ TRI10/02/199621237****SH lần đầu
366NGUYỄN NGỌC TRIỆU10/05/198838154****SH lần đầu
367LÊ THỊ TUYẾT TRINH28/01/198227146****SH lần đầu
368MAI THỊ THANH TRÚC19/11/199227213****SH lần đầu
369LÊ VĂN TRUNG12/06/199521235****SH lần đầu
370DƯƠNG ĐẶNG HUỲNH TRUNG26/01/199630156****SH lần đầu
371LƯƠNG TRUNG TRỰC16/04/199424525****SH lần đầu
372NGUYỄN VĂN TRỰC15/06/198418604****SH lần đầu
373LÊ NGUYÊN VĂN02/07/199324130****SH lần đầu
374LÊ THỊ VÂN20/06/199124115****SH lần đầu
375NGUYỄN THỊ VÂN01/10/197927265****SH lần đầu
376TRƯƠNG QUỐC VIỆT31/05/198827179****SH lần đầu
377TRẦN QUANG VINH25/01/199107909100****SH lần đầu
378ĐINH MAI THẢO VY14/06/200007930001****SH lần đầu
379TRẦN THẢO VY17/04/199526134****SH lần đầu
380NGUYỄN NGỌC YẾN04/07/199728113****SH lần đầu