STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1CAO TIẾN AN22/12/198527287****SH lần đầu
2NGUYỄN THỊ THÚY AN28/06/198627168****SH lần đầu
3ĐINH VĂN TRƯỜNG AN10/01/199027203****SH lại H + Đ
4HỒ VĂN ANH30/12/198027202****SH lần đầu
5NGUYỄN HỒ TUẤN ANH16/04/199627236****SH lần đầu
6VŨ VĂN ANH27/12/197702321****SH lần đầu
7TRƯƠNG CÔNG BẰNG01/01/198227147****SH lần đầu
8TRẦN LÊ QUỐC BẢO03/07/199727267****SH lần đầu
9HUỲNH ĐẮC CHÂN01/03/196927115****SH lại H + Đ
10NGUYỄN HOÀNG CHÂU14/02/197002178****SH lần đầu
11HUỲNH MINH CHÂU28/08/198827209****SH lần đầu
12PHẠM TRẦN CHÍ28/08/199427234****SH lần đầu
13NGUYỄN VĂN CHIẾN20/05/199827263****SH lại H + Đ
14PHAN VĂN CHÌNH01/05/199016432****SH lần đầu
15CAO VĂN CHUNG09/09/198227606****SH lại H + Đ
16PHẠM TIẾN CÔNG01/06/198127137****SH lại H + Đ
17HỒ VĂN CUNG14/02/198219716****SH lần đầu
18LÊ TUẤN CƯỜNG27/05/199835246****SH lần đầu
19NGUYỄN VĂN CƯỜNG02/01/199303809300****SH lần đầu
20LÂM MẠNH CƯỜNG10/10/195627211****SH lần đầu
21LÊ TIẾN DÂN05/08/197527139****SH lần đầu
22TRẦN HẢI ĐĂNG27/09/198927180****SH lần đầu
23HỒ ĐĂNG DANH02/02/198427602****SH lần đầu
24CAO VIẾT DANH16/04/198219417****SH lại H + Đ
25TRẦN VĂN ĐẠT01/03/198618340****SH lần đầu
26LƯU VĂN ĐỊNH21/03/199127214****SH lần đầu
27PHẠM XUÂN ĐÔ30/10/199927276****SH lần đầu
28ĐINH ĐỨC ĐỘ17/01/198228078****SH lần đầu
29LÊ QUANG ĐỨC17/08/200124162****SH lần đầu
30TRẦN HỮU ĐỨC01/01/197233107****SH lần đầu
31NGUYỄN TIẾN ĐỨC15/11/199627267****SH lại H + Đ
32NGUYỄN VĂN ĐỨC18/12/197619134****SH lại H + Đ
33NGUYỄN VĂN DŨNG16/01/198718641****SH lần đầu
34LÊ VĂN DŨNG06/02/198934141****SH lần đầu
35LÊ VĂN DŨNG10/11/198518615****SH lần đầu
36LÊ ANH DŨNG30/10/197827175****SH lại H + Đ
37NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC22/02/200027268****SH lần đầu
38NGUYỄN HỒNG DUY01/09/199127208****SH lần đầu
39ĐỖ CAO DUY05/01/199627237****SH lần đầu
40PHẠM XUÂN DUY02/05/198716288****SH lại H + Đ
41VŨ ĐẶNG HƯƠNG GIANG18/02/199527240****SH lần đầu
42NGUYỄN TRƯỜNG GIANG01/01/198707208700****SH lần đầu
43TRẦN XUÂN GIÁP10/08/198416417****SH lần đầu
44LÊ THỊ NGỌC GIÀU07/01/199627286****SH lần đầu
45ĐẶNG THỊ THU HÀ04/03/198327267****SH lần đầu
46LÊ HẢI HÀ12/01/199038157****SH lần đầu
47PHẠM THỊ HÀ09/12/198227145****SH lần đầu
48PHẠM THỊ MỸ HÀ02/05/196427038****SH lần đầu
49ĐẶNG QUANG HẢI28/04/198527166****SH lần đầu
50TRƯƠNG HỒNG HẢI23/10/198802575****SH lại H + Đ
51HUỲNH THANH HẢI28/05/200027296****SH lại H + Đ
52GIÁP THỊ THANH HẰNG29/08/199533481****SH lần đầu
53PHẠM KIM HẠNH25/09/199928118****SH lần đầu
54LÊ CÔNG HẦU15/01/199935249****SH lần đầu
55PHẠM THANH HẬU18/04/199219443****SH lần đầu
56MAI THẾ HIỂN04/05/198727170****SH lần đầu
57LÊ THANH HIỆP01/07/198727172****SH lần đầu
58NGUYỄN THÁI HIỆP08/11/198327154****SH lần đầu
59HÀ THỊ HOA20/08/198427159****SH lần đầu
60BÙI ĐỨC HÒA10/08/197327227****SH lần đầu
61PHẠM THANH HOÀI16/10/199124512****SH lần đầu
62VÕ THỊ HOÀI23/05/198527236****SH lần đầu
63TRẦN VĂN HOÀN13/03/199903809901****SH lần đầu
64MAI VĂN HOÀNG02/10/197428135****SH lần đầu
65PHAN VIỆT HOÀNG28/10/199219450****SH lần đầu
66TRẦN MINH HOÀNG06/03/198827209****SH lần đầu
67NGUYỄN THỊ HỢI13/03/198318249****SH lại H + Đ
68TRỊNH THỊ HỒNG26/09/198803018800****SH lần đầu
69NGUYỄN THỊ HUỆ15/03/199427239****SH lần đầu
70NGUYỄN THỊ KIM HUỆ06/01/198127142****SH lần đầu
71LÊ HỮU HÙNG07/10/199427234****SH lần đầu
72ĐÀO MẠNH HÙNG20/02/198727211****SH lần đầu
73PHẠM SỸ HÙNG05/05/199927271****SH lần đầu
74VÕ THANH HÙNG24/06/198027138****SH lần đầu
75TRỊNH QUỐC HƯNG06/10/199227224****SH lần đầu
76NGUYỄN NGỌC HƯNG13/12/199427250****SH lần đầu
77PHẠM TIẾN HƯNG28/08/198027241****SH lại H + Đ
78HOÀNG QUỐC HUY26/10/198627179****SH lần đầu
79NGUYỄN VĂN HUY08/03/198918361****SH lần đầu
80ĐINH THỊ KIM HUYỀN19/02/199027190****SH lần đầu
81NGUYỄN THỊ HUYỀN13/05/197627264****SH lần đầu
82ĐẶNG VĂN KHÁNH03/05/199327240****SH lần đầu
83ĐÀO ĐĂNG KHOA15/06/198027280****SH lần đầu
84HOÀNG TRÍ KIÊN24/10/199901364****SH lần đầu
85THIỀU THỊ KIM05/06/197827370****SH lần đầu
86NGUYỄN VĂN KỶ20/04/197933142****SH lại H + Đ
87ĐOÀN TRƯỜNG LÂM29/01/197819703****SH lại LT + H + Đ
88PHẠM CHÂU LIÊM01/04/200130175****SH lần đầu
89HOÀNG THỊ LIÊN15/10/198527177****SH lần đầu
90NGUYỄN THỊ KIM LIÊN29/07/198027267****SH lần đầu
91CAO TRỌNG LINH02/04/196727207****SH lần đầu
92NGÔ THỊ YẾN LINH09/02/198227144****SH lần đầu
93ĐINH TUẤN LINH20/02/198227143****SH lần đầu
94LÊ THỊ THÚY LINH02/11/198327289****SH lại H + Đ
95NGUYỄN BẢO LONG02/03/198927189****SH lần đầu
96ĐỖ ĐOÀN THANH LONG04/11/200127287****SH lần đầu
97NGUYỄN HOÀNG LONG03/11/199127205****SH lần đầu
98NGUYỄN THỊ LỤA06/06/198427270****SH lần đầu
99NGUYỄN VĂN LƯƠNG20/12/198018620****SH lần đầu
100NGUYỄN THỊ HẢI LÝ16/03/198727175****SH lần đầu
101TRẦN CÔNG LÝ18/02/199427234****SH lần đầu
102NGUYỄN TRƯƠNG THÁI MAI03/03/199227215****SH lần đầu
103NGUYỄN THỊ MẾN14/08/198727603****SH lần đầu
104TRẦN VĂN MINH15/10/199519728****SH lần đầu
105ĐINH THỊ MƯỜI10/06/198403718400****SH lần đầu
106NGUYỄN THỊ TRÀ MY26/09/198827177****SH lần đầu
107PHAN HỮU NAM02/01/198818622****SH lần đầu
108HOÀNG XUÂN NAM21/09/199625108****SH lần đầu
109NGUYỄN HOÀI NAM29/09/198327151****SH lại H + Đ
110VÕ THỊ LỆ NGA13/09/199227338****SH lần đầu
111NGUYỄN VĂN NGHĨA07/09/199623320****SH lần đầu
112TRẦN HUỲNH NGỌC15/11/198427158****SH lần đầu
113VŨ HOÀNG MINH NGỌC22/10/199827260****SH lần đầu
114NGUYỄN THỊ LAN NGỌC03/10/198527223****SH lần đầu
115NGÔ DƯƠNG NGUYÊN11/05/199027237****SH lần đầu
116NGÔ KHÔI NGUYÊN01/01/198838546****SH lần đầu
117TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT10/10/198202349****SH lần đầu
118TRẦN THỊ MINH NGUYỆT04/04/198527158****SH lần đầu
119PHẠM HOÀI NHÂN01/01/199338550****SH lần đầu
120TRỊNH THỊ NHUNG16/08/198327276****SH lần đầu
121TRẦN THỊ OANH23/07/198203018200****SH lại LT + H + Đ
122TRẦN TRỌNG PHONG20/11/198827188****SH lần đầu
123NGÔ THANH PHÚ19/11/199026112****SH lần đầu
124LÊ CHÍ PHÚ25/01/197627148****SH lại LT + H + Đ
125ĐÀO NGUYỄN HẢI PHÚ25/12/199102444****SH lại H + Đ
126NGUYỄN HỮU PHÚ23/10/198626108****SH lại H + Đ
127MAI VĨNH PHÚC10/02/197127095****SH lần đầu
128TRƯƠNG HỒNG PHÚC06/10/198807208800****SH lần đầu
129HÀ ĐÌNH PHÚC10/06/197617235****SH lại Đ
130NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC04/09/199827259****SH lần đầu
131NGUYỄN VĂN PHƯƠNG20/10/199434174****SH lần đầu
132NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯỢNG30/12/197227097****SH lần đầu
133TRẦN THỊ PHƯỢNG07/05/199527247****SH lần đầu
134LÊ THỊ PHƯỢNG09/05/198428112****SH lại LT + H + Đ
135PHẠM ĐỨC QUÂN17/09/199127606****SH lần đầu
136VÕ VINH QUANG17/09/196727068****SH lần đầu
137NGUYỄN VĂN QUÊ25/07/198518683****SH lần đầu
138DƯƠNG VĂN QUÝ30/11/198626106****SH lần đầu
139LÊ ĐÌNH QUYỀN09/06/199318407****SH lần đầu
140NGUYỄN VĂN QUYẾT01/06/199318407****SH lần đầu
141NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH21/05/199627257****SH lần đầu
142LƯƠNG THỊ SA10/03/200024537****SH lần đầu
143PHAN THỊ LINH SAN01/01/198602537****SH lần đầu
144TRỊNH HỒNG SÁNG20/05/197927165****SH lần đầu
145ĐOÀN GIANG SƠN28/03/199027299****SH lần đầu
146NGUYỄN HỒNG SƠN01/12/197227128****SH lại LT + H + Đ
147LÊ VĂN SỸ04/11/199627256****SH lại H + Đ
148TRƯƠNG VĂN TÀI22/11/196627066****SH lần đầu
149LÊ THANH TÂM14/03/199223314****SH lại H + Đ
150NGUYỄN DUY TÂN24/04/199224127****SH lần đầu
151VÕ DUY TÂN10/03/198827177****SH lần đầu
152VÕ MINH TÂN22/06/199427250****SH lại LT + H + Đ
153PHẠM DUY TÂN19/09/199627259****SH lại H + Đ
154LÊ NGỌC THẮNG22/08/197727125****SH lần đầu
155NGUYỄN MINH THANH07/08/198927191****SH lần đầu
156NGUYỄN THỊ THANH19/12/199021504****SH lần đầu
157NGUYỄN TIẾN THANH10/06/197827147****SH lần đầu
158ĐOÀN CHÍ THANH10/09/199425099****SH lần đầu
159TRƯƠNG NHẬT THÀNH20/04/199127219****SH lần đầu
160LÊ XUÂN THÀNH10/11/198527264****SH lần đầu
161TSẦN MINH THÀNH27/02/199127210****SH lại H + Đ
162TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO01/08/199427231****SH lần đầu
163PHẠM THANH THẢO22/10/199226121****SH lần đầu
164NGÔ PHƯƠNG THẢO13/09/197827128****SH lần đầu
165NGUYỄN THỊ KIM THẢO15/04/199427228****SH lần đầu
166PHẠM NGỌC THI08/03/198527174****SH lần đầu
167NGUYỄN THỊ THƠM24/08/198403318400****SH lần đầu
168TRẦN THỊ XUÂN THU21/05/197727219****SH lần đầu
169NGUYỄN HÙNG THUẬN10/08/199827262****SH lần đầu
170NGUYỄN THỊ THUY12/09/199019725****SH lần đầu
171NGUYỄN THỊ THÙY19/08/198416266****SH lại H + Đ
172NGUYỄN THỊ YẾN THY05/01/199527253****SH lần đầu
173HOÀNG BỬU THY01/09/197827131****SH lần đầu
174TRẦN THỊ CẨM TIÊN22/12/199532153****SH lần đầu
175NGUYỄN VĂN TIẾN05/04/198527228****SH lần đầu
176NGUYỄN DUY TIỆP01/03/198927204****SH lần đầu
177NGUYỄN LÝ TÍN24/02/199120537****SH lần đầu
178THÁI MINH TĨNH22/02/199624152****SH lần đầu
179PHẠM QUỐC TỊNH25/07/197627180****SH lần đầu
180TRẦN THỊ NGỌC TRÂM02/10/199127222****SH lại H + Đ
181LÊ THỊ THÙY TRANG25/01/198127147****SH lần đầu
182MAI VĂN TRÍ11/04/198233140****SH lần đầu
183NGUYỄN CHÍ THIÊN TRIỆU16/05/199602567****SH lần đầu
184NGUYỄN THỊ TÚ TRINH18/12/198527166****SH lần đầu
185PHẠM VĂN TRUNG18/03/197627142****SH lần đầu
186NGUYỄN QUỐC TRƯƠNG28/03/200107220100****SH lần đầu
187HUỲNH ĐỨC TUÂN17/04/199427222****SH lần đầu
188TRẦN CÔNG TUẤN07/07/198720525****SH lần đầu
189NGUYỄN MINH TUẤN08/08/199202503****SH lần đầu
190ĐẶNG HOÀNG TUẤN12/11/198332108****SH lần đầu
191HOÀNG MẠNH TÙNG08/05/198319412****SH lần đầu
192VŨ VĂN TUYẾN06/03/197709066****SH lần đầu
193TRẦN THỊ TUYẾT10/11/199027602****SH lần đầu
194TRIỆU THỊ BẠCH TUYẾT05/12/196927086****SH lần đầu
195LÊ THỊ VÂN20/08/198527289****SH lại H + Đ
196VÕ CÔNG VĂN19/05/198727296****SH lần đầu
197TRẦN QUỐC VIỆT30/06/199524141****SH lần đầu
198NGUYỄN XUÂN VIỆT08/12/199027271****SH lần đầu
199HÀ QUANG VINH16/04/198427169****SH lần đầu
200LA VĂN VŨ19/08/200119206****SH lại LT + H + Đ
201ĐINH THỊ XUYẾN16/01/198216407****SH lần đầu