0888 798 588 207B Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 07:30 - 18:30
logo hoc lai xe o to bien hoa 3t
Nội Dung Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Nội Dung Cấu Tạo Và Sửa Chữa Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

23-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Phần Cấu tạo & sửa chữa bao gồm các khái niệm về cấu tạo xe, các quy định trong việc sửa chữa thay đổi cấu trúc xe được quy định trong đào tạo, sát...

Bộ đề 600 câu hỏi thi bằng lái và những thay đổi quan trọng cần lưu ý

Bộ đề 600 câu hỏi thi bằng lái và những thay đổi quan trọng cần lưu ý

20-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Với thực trạng hiện nay nhiều người có bằng lái xe, nhưng kỹ năng, ý thức và đạo đức khi cầm lái vẫn còn quá kém, Tổng cục đường bộ (TCĐB) sẽ...

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Báo Hiệu Đường Bộ QCVN 41:2019/BGTVT

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Báo Hiệu Đường Bộ QCVN 41:2019/BGTVT

17-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Báo Hiệu Đường Bộ (QCVN 41:2019/BGTVT) thay thế cho QCVN 41:2016/BGTVT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 với nhiều sự thay đổi...

Những thay đổi trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 2020

Những thay đổi trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 2020

16-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Những thay đổi trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 2019 (QCVN 41/2019 BGTVT) với nhiều điều lưu ý khác biệt so với bộ quy chuẩn cũ 41/2016 như: biển cấm vượt...

Nội Dung Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Nội Dung Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

15-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Phần Hệ Thống Biển Báo trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các khái niệm về biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển nguy hiểm,....trong hệ...

Nội Dung Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Nội Dung Phần Kỹ Thuật Lái Xe Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

14-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Phần kỹ thuật lái xe trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các hướng dẫn các bước lái xe an toàn, kỹ thuật lùi xe ô tô trong...

Nội Dung Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Nội Dung Phần Văn Hóa Giao Thông Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

14-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Phần văn hóa giao thông trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các hành vi, các ứng xử chuẩn mực, đạo đức tham gia giao thông....được quy...

Nội Dung Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

Nội Dung Phần Nghiệp Vụ Vận Tải Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch

14-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Phần nghiệp vụ vận tải trong bộ đề 600 câu hỏi sát hạch lái xe 2020 bao gồm các khái niệm về vận tải đường bộ, quản lý giao thông, các nghiệp vụ thủ...

Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe 2020

Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe 2020

14-04-2020 | Thông Tin Cập Nhật

Nội dung bộ 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ của Bộ Giao Thông Vận Tải công bố bao gồm 7 chương: nghiệp vụ vận tải, văn hóa giao thông, kỹ...

Bạn đang cần tìm một trung tâm dạy lái xe uy tín, chất lượng?