THỜI GIAN HỌC LÁI Ô TÔ TẠI HoclaiotoNET tại Vũng Tàu

 

Hiện tại HoclaiotoNET đang đào tạo lái ô tô hạng B1, B2 và C và tùy vào mỗi hạng bằng HoclaiotoNET sẽ có khung thời gian đào tạo khác nhau để phù hợp với học viên.

  • Đối với hạng bằng B1: Thời gian đào tạo dao động từ 3.5 – 7 tháng (Tùy vào lúc ký hợp đồng ghi danh)
  • Đối với hạng bằng B2: Thời gian đào tạo dao động từ 3.5 – 7 tháng (Tùy vào lúc ký hợp đồng ghi danh)
  • Đối với hạng bằng C: Thời gian đào tạo dao động từ 7 – 11 tháng (Tùy vào lúc ký hợp đồng ghi danh)