GD&TĐ – Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã ra văn bản cho phép các Trung tâm đào tạo lái xe tiếp tục tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm dạy nghề lái xe chuẩn bị hoạt động trở lại.

Trung tâm dạy nghề lái xe chuẩn bị hoạt động trở lại.

Gợi ý bài viết : Cập nhật thời gian học lớp lý thuyết lái xe miễn phí

Theo đó, công tác tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ thực hiện theo phân loại cấp độ dịch, cập nhật thông tin định kỳ theo công bố của Sở Y tế tỉnh, điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, công tác tổ chức lái xe bắt đầu từ ngày 01/12/2021, tổ chức sát hạch sẽ hoạt động trở lại vào ngày 07/12/2021. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe.

Ông Trần An Tuyên – Giám đốc thương hiệu HoclaiotoNET cho biết: “Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua, các trung tâm phải ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng tồn dư học viên. Sở Giao thông Vận tải cho phép các trung tâm sát hạch lái xe hoạt động trở lại như đem đến cho doanh nghiệp một cơ hội để đáp ứng nhu cầu học viên… ”.

Nguồn bài viết  : Đồng Nai: Cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hoạt động trở lại – Báo Giáo Dục Thời Đại