STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG 
1ĐINH THỊ THU AN02/04/200027269****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
2BÙI THỊ HUẾ ANH02/04/198127295****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
3NGUYỄN THANH BẠCH08/12/198130106****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
4VŨ GIA BẢO20/05/199727250****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
5VÒNG CHẾ BẢO10/01/200027281****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
6MAI CÔNG BÌNH03/11/199327236****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
7NGUYỄN THỊ Y BÌNH11/10/199328108****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
8LÊ THANH BÌNH16/01/200034199****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
9VÕ ĐỨC BÌNH01/10/197121147****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
10HOÀNG BÁ CAN07/02/195928135****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
11HUỲNH PHÚ CƯỜNG03/02/198827236****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
12LÂM QUỐC CƯỜNG20/02/200026162****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
13NGUYỄN VĂN CHÁNH24/06/197827147****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
14NGUYỄN MINH CHÂU10/12/197228054****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
15NGUYỄN MINH CHÍ12/12/199927277****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
16LÊ THỊ KHÁNH CHINH16/02/198627163****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
17HỒ THỊ THANH DUNG16/03/198327361****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
18NGUYỄN VĂN DŨNG09/04/199127210****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
19ĐÀO VĂN DUY25/09/199027197****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
20TRẦN QUANG DUY01/01/198630120****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
21ĐINH THỊ DUYÊN20/05/198627187****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
22NGUYỄN TÙNG DƯƠNG31/12/199017368****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
23NGUYỄN VĂN ĐẠT16/01/198227221****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
24NGUYỄN THÀNH ĐẠT19/01/200227282****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
25NGUYỄN HỮU ĐĂNG13/08/200130171****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
26PHI ĐÔNG ĐỨC29/10/197403607400****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
27CHÂU NGỌC GHANI25/12/199226443****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
28NGUYỄN THỊ THU HÀ09/01/197727124****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
29NGUYỄN QUANG HẢI21/04/199107909101****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
30NGUYỄN THỊ NGÂN HÀNG24/02/198427156****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
31NGUYỄN NGỌC HAY03/03/198027135****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
32TRẦN THỊ KIM HẰNG17/04/198827195****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
33ĐINH CÔNG HIẾU27/05/200127280****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
34NGUYỄN NGỌC HOA23/10/199227209****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
35BÙI THỊ TUYẾT HOA22/08/197127103****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
36TSẰN XƯƠNG HỘI27/01/198827179****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
37TRẦN NGỌC HỘI14/08/198503608501****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
38NGUYỄN VĂN HÙNG08/12/197727269****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
39VŨ QUANG HUY28/02/200227289****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
40NGUYỄN ĐỨC HUY12/11/199827263****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
41TRẦN TUẤN HUY15/11/199130138****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
42NGUYỄN THỊ HUYỀN10/10/199727262****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
43CHU VĂN HƯNG15/05/196727071****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
44PHAN VĂN KHANG10/09/198527290****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
45MAI GIA KHANG05/03/200228137****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
46GIƯƠNG CỎNG KHÌN03/02/198327152****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
47ĐOÀN NGỌC MINH KHÔI06/04/199327226****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
48NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN27/09/198727190****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
49NGUYỄN HIỂN LINH07/01/199027195****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
50CAO THỊ MỸ LOAN30/04/198207918201****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
51BÙI DUY LONG11/02/199427229****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
52NGUYỄN QUANG LONG10/03/197728107****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
53TRẦN THỊ XUÂN MAI11/02/199427228****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
54NGUYỄN HÙNG MẠNH13/01/198427160****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
55NGUYỄN THỊ MINH10/08/198527362****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
56ĐINH HOÀNG MINH24/01/198827192****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
57QUÁCH PHÚ MINH24/12/197828139****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
58NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA19/05/199827258****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
59NGUYỄN NGỌC THU NGÂN23/04/198627175****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
60NGUYỄN BẢO NGHIỆP24/10/198431191****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
61LÊ VĂN NGỌC02/10/199402513****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
62TRẦN VĂN NGỌC24/07/198804408800****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
63NGÔ THỊ NGỌC30/10/197807517800****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
64NGUYỄN LÊ BÌNH NGUYÊN29/06/200107020100****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
65THÒNG HOA NGUYỆT08/03/199527275****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
66HỒ ĐẠI NHÂN10/11/199223317****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
67PHẠM NGUYỄN NGỌC NHUNG13/05/199327234****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
68PHAN THỊ KIỀU OANH10/10/199427229****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
69TRẦN VĂN PHONG24/11/199727255****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
70NGUYỄN TRỌNG PHÚC01/01/199907509900****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
71ĐOÀN MINH PHÚC13/10/199427250****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
72NGUYỄN VÕ GIA THIÊN PHÚC18/11/198427157****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
73NGUYỄN VĂN PHƯƠNG22/02/198228127****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
74HOÀNG VĂN PHƯƠNG27/05/196927088****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
75NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯỢNG20/02/198627167****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
76NGUYỄN SỸ QUANG12/04/197628113****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
77NGUYỄN MINH QUANG20/05/200003720000****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
78LÝ VI QUỐC03/06/199327230****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
79THANG THÀNH QUYỀN16/07/199227212****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
80LÊ NHƯ SA20/12/199024118****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
81GIƯƠNG NHỘC SÁNG04/10/198627170****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
82PHẠM ĐÀO CAO MINH SINH05/01/199527258****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
83PHẠM VĂN SƠN16/02/199023174****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
84ĐINH THẾ SƠN27/10/200127280****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
85DƯƠNG VĂN TÂM03/01/197827127****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
86LÊ VIỆT TIẾN27/08/200234209****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
87NGUYỄN VĂN TIẾN15/10/197027191****B2SH+ĐT18/01/2022
88TRẦN THÀNH TUÂN07/01/198922124****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
89TRẦN THANH TUẤN04/01/198627174****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
90NGUYỄN THANH TUYỀN04/10/197427104****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
91NGUYỄN HỒNG THÁI07/09/198727182****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
92LÊ THANH THÁI22/01/198527167****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
93ĐỖ TRẦN TIẾN THANH15/08/199427228****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
94NGUYỄN XUÂN THÀNH22/07/198703808700****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
95TRẦN VĂN THÀNH23/03/199636246****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
96TỪ HỮU THAO02/10/196228549****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
97NGUYỄN THỊ DẠ THẢO03/10/198527163****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
98VÕ KIM THẢO20/02/198632162****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
99NGUYỄN THẮNG13/07/199827259****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
100NGUYỄN HỮU THẮNG05/03/199026112****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
101TRƯƠNG GIA THỊNH02/06/200227287****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
102GIƯƠNG TẤN THỌ22/01/199127218****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
103TRẦN ANH THƠ07/10/197528410****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
104NGUYỄN CAO THUẤN20/09/197927130****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
105NGUYỄN THỊ THỦY05/05/198918366****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
106NGUYỄN THỊ THU THÚY10/02/198927205****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
107NGUYỄN VĂN THUYNH26/09/197127217****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
108TRẦN MINH THƯ29/11/198138119****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
109ĐỖ XUÂN THỨC04/03/200027268****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
110ĐINH HOÀNG MINH TRÍ12/10/198633145****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
111NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG02/02/200027270****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
112ĐÀM THỊ PHƯƠNG UYÊN14/06/200027287****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
113LƯƠNG VĨNH VINH23/11/198927189****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
114UÔNG NHẤT VŨ24/11/198418332****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
115LÊ HOÀNG TUẤN VŨ25/10/199125082****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
116NGUYỄN HÙNG VƯƠNG20/04/199027223****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
117NGUYỄN NGỌC QUỲNH VY16/10/198927196****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
118LÊ HOÀNG VỸ16/02/200028568****B2LT+SH+ĐT18/01/2022
119VÒNG MINH AN28/05/199727248****CLT+SH+ĐT19/01/2022
120TRẦN QUANG ANH01/01/197227105****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
121NGUYỄN NHẬT ANH06/09/200027283****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
122PHAN NGUYỄN TUẤN ANH05/05/199819740****CLT+SH+ĐT19/01/2022
123PHẠM NGỌC BẢO07/09/200227285****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
124LÊ THANH BẢO04/07/198108308100****CLT+SH+ĐT19/01/2022
125NGUYỄN QUANG BÌNH12/12/197227092****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
126NGUYỄN XUÂN BÌNH02/02/198702580****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
127NGUYỄN VĂN CƯƠNG10/02/198825077****CLT+SH+ĐT19/01/2022
128VÕ CHÍ CƯỜNG27/04/198227264****CLT+SH+ĐT19/01/2022
129HOÀNG VĂN CHẨY12/11/196227025****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
130VÕ THỊ PHƯƠNG CHI05/03/198121170****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
131NGUYỄN NGỌC CHIẾN25/01/198319712****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
132HUỲNH TRỌNG CHINH02/03/197327110****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
133BÙI ĐỨC CHUNG14/04/198127269****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
134LÊ VĂN CHUNG26/11/198927202****B2SH+ĐT19/01/2022
135THẠCH VĂN DẠN20/04/198727604****CLT+SH+ĐT19/01/2022
136NGUYỄN THỊ LƯU DIỄM10/11/198327152****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
137LÊ THỊ DUNG20/10/198003618000****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
138NGUYỄN ĐÌNH DŨNG22/08/199127202****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
139PHẠM THÁI DŨNG15/08/198127192****CLT+SH+ĐT19/01/2022
140PHẠM HOÀNG DUY06/05/200127288****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
141NGUYỄN MINH DƯƠNG01/01/198638520****CLT+SH+ĐT19/01/2022
142NGUYỄN XUÂN GIANG29/03/199519455****CLT+SH+ĐT19/01/2022
143NGUYỄN THANH HÀ09/03/197902407900****CLT+SH+ĐT19/01/2022
144NGÔ HUY HOÀNG HẢI13/08/199223087****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
145MAI HOÀNG HẢI01/11/198837122****CLT+SH+ĐT19/01/2022
146TRẦN NHỰT HÀO25/04/199834189****CLT+SH+ĐT19/01/2022
147VŨ THỊ DIỆU HẰNG04/12/199427268****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
148TRẦN NHƯ THÁI HIỀN04/12/199727264****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
149NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP19/07/198627169****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
150NGUYỄN KHẮC HIẾU25/11/199118393****CLT+SH+ĐT19/01/2022
151NGUYỄN TRUNG HIẾU28/06/200127603****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
152NGUYỄN THANH HOÀI09/09/196827269****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
153NGUYỄN XUÂN HÒE26/03/196127211****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
154PHẠM THỊ HUỆ19/07/198327211****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
155PHAN PHI HÙNG01/09/199227235****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
156ĐẬU ĐỨC HÙNG05/10/198218606****CLT+SH+ĐT19/01/2022
157TRẦN GIA HUY21/05/200226455****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
158CHU PHÚC HUY15/10/199623107****CLT+SH+ĐT19/01/2022
159NGUYỄN QUANG HUY11/12/198727191****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
160NGUYỄN KIM MINH HUY15/12/199727265****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
161LÊ THỊ HUYỀN01/08/199227294****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
162ĐỖ VĂN HUYNH25/08/196327210****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
163NGUYỄN VĂN HUỲNH10/03/199227217****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
164THÁI THỊ HOA HƯỜNG05/06/198327152****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
165BÙI HOÀNG KHIÊM01/05/198727187****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
166NGUYỄN HỮU KHIÊM07/01/196118079****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
167PHAN ĐĂNG KHOA05/02/200132176****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
168QUÁCH THỊ KHUÊ20/04/198027604****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
169NGUYỄN NHƯ LẬP04/01/197927133****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
170VŨ TẤN LỆ24/10/197527134****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
171TRẦN CỌC LỀNH25/01/197927134****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
172NGUYỄN THỊ LIÊN07/11/198327151****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
173PHẠM VỦ LINH17/04/199438566****CLT+SH+ĐT19/01/2022
174BÙI THỊ LOAN22/08/199216320****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
175CHIẾNG DẬU LỒI14/04/199527247****CLT+SH+ĐT19/01/2022
176LÊ THỊ LỤC08/04/196427307****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
177MÃ THỊ BÍCH MAI02/03/199527230****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
178ĐOÀN THỊ MAI24/12/195927164****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
179LÊ THỊ MƠ24/06/198527283****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
180LÊ THỊ TRÀ MY11/09/198627163****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
181MAI VĂN MỸ01/10/199327239****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
182DƯƠNG VĂN NAM25/08/199300109301****CLT+SH+ĐT19/01/2022
183TRẦN VĂN NAM28/05/199327213****CLT+SH+ĐT19/01/2022
184NGUYỄN THÀNH NIÊN16/06/198406073****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
185NGUYỄN THỊ HỒNG NGA20/04/198427179****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
186NGUYỄN THÁI NGUYÊN19/02/198727172****CLT+SH+ĐT19/01/2022
187ĐẶNG HOÀNG THẢO NGUYÊN02/01/200127277****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
188NGUYỄN NGỌC NHÃ01/01/199830163****CLT+SH+ĐT19/01/2022
189DƯƠNG MINH NHÂN27/02/198327159****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
190NGUYỄN HỮU NHÂN27/10/200133190****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
191HUỲNH THỊ CẨM NHUNG30/04/199127234****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
192NGUYỄN HUY PHONG24/09/199302518****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
193PHAN VĂN PHÒNG08/01/198218605****CLT+SH+ĐT19/01/2022
194NGUYỄN VĨNH PHÚC02/09/200207920200****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
195LÊ HỒNG PHƯƠNG17/02/199418409****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
196HUỲNH THỊ TRÚC PHƯƠNG24/06/199530157****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
197VÕ ANH QUÂN26/05/200222147****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
198PHẠM PHÚ QUÝ01/01/200127298****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
199ĐẶNG PHƯỚC QUÝ23/11/199727268****CLT+SH+ĐT19/01/2022
200ĐOÀN MINH SANG30/01/198519153****CLT+SH+ĐT19/01/2022
201TRỊNH NAM SANG23/01/199227345****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
202VŨ ĐỖ THANH SƠN16/07/199827272****CLT+SH+ĐT19/01/2022
203NGUYỄN VĂN SỸ20/10/198028139****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
204ĐỖ ANH TÀI03/01/199827254****CLT+SH+ĐT19/01/2022
205TRƯƠNG NGỌC TÀI28/08/199826150****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
206NGUYỄN TUẤN TÀI20/01/200227278****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
207ĐỒNG VĂN TÂN07/08/198727174****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
208NGUYỄN NHẬT TÂN21/05/198427282****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
209NGUYỄN THANH TÂN10/12/199127202****CLT+SH+ĐT19/01/2022
210TRẦN NHƯ ÁNH TIÊN20/09/199427236****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
211ĐINH QUYẾT TIẾN08/01/198613152****CLT+SH+ĐT19/01/2022
212TRẦN XUÂN TIẾN27/04/199318410****CLT+SH+ĐT19/01/2022
213TRẦN VĂN TÍNH20/07/198933156****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
214NGUYỄN THÁI TOÀN20/07/199202511****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
215PHẠM MINH TOÀN29/03/199635231****CLT+SH+ĐT19/01/2022
216LÊ DUY ANH TUẤN01/04/198722120****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
217NGÔ TRÍ TUỆ07/02/196920087****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
218NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN25/07/199127204****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
219VĂN THỊ ÁNH TUYẾT20/10/198007518000****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
220NGUYỄN ĐỨC THANH13/01/196827096****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
221BÙI VĂN THANH12/07/198417272****CLT+SH+ĐT19/01/2022
222VÕ THỊ PHƯƠNG THANH21/09/199021519****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
223NGUYỄN VĂN THÀNH23/09/199027220****CLT+SH+ĐT19/01/2022
224PHẠM THUẬN THÀNH19/09/199227222****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
225PHẠM VĂN THẠNH01/01/198037131****CLT+SH+ĐT19/01/2022
226LƯƠNG NGUYỄN THU THẢO30/08/198527166****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
227TRẦN HUY THIỆN15/05/199427236****CLT+SH+ĐT19/01/2022
228HUỲNH PHÚ THỊNH15/05/199007909000****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
229NGUYỄN THỊ THƠ25/07/199418720****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
230LÊ VĂN THỤ17/06/198827607****CLT+SH+ĐT19/01/2022
231NGUYỄN BÍCH THUẬN19/11/199427230****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
232VŨ PHAN DUYÊN THUẬN03/02/199926154****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
233HUỲNH KIM THƯ11/10/197927138****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
234NGUYỄN THỊ BÍCH THƯƠNG05/05/198227147****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
235VŨ THỊ ÁNH THY31/07/198827191****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
236BÙI NGỌC TRANG14/08/198427173****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
237HUỲNH TRIỆU THÙY TRANG06/01/19852570****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
238ĐINH THỊ TRANG01/09/199127605****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
239VÕ THỊ MINH TRANG05/05/198127144****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
240VŨ TRẦN QUẾ TRÂN31/03/19942514****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
241NGUYỄN MINH TRÍ15/09/199427234****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
242NGUYỄN THỊ MAI TRINH03/06/198827176****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
243BÙI VĂN TRINH15/04/19823808200****CLT+SH+ĐT19/01/2022
244CAO HỮU TRỌNG21/07/19977709700****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
245NGUYỄN VĂN TRUNG10/11/196427058****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
246TRƯƠNG NGỌC NHÃ UYÊN28/02/19832570****B11LT+SH+ĐT19/01/2022
247VŨ NGỌC PHƯƠNG UYÊN10/06/200227299****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
248NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN25/10/199227214****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
249LƯƠNG THẾ VINH01/10/200231252****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
250HỒ NHẬT VINH01/01/198338515****CLT+SH+ĐT19/01/2022
251ĐỖ THANH VŨ04/05/200127281****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
252ĐẶNG VĂN VŨ12/09/199218374****B2LT+SH+ĐT19/01/2022
253LẦM THÀNH XAY27/03/198527164****CLT+SH+ĐT19/01/2022
254VÕ VÂN AN30/12/199327224****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
255NGUYỄN TUẤN ANH05/02/200024187****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
256TÔ NGỌC ANH10/10/199123086****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
257NGUYỄN VĂN ÁNH05/09/198127272****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
258LÊ HOÀNG NHẬT BẢO10/12/199326133****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
259NGUYỄN HỒNG BẠT23/05/198527164****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
260NGUYỄN THỊ BÍCH07/03/199321236****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
261NGUYỄN SỸ BÌNH20/02/198618353****CLT+SH+ĐT21/01/2022
262NGUYỄN VĂN CẦN01/01/198438147****CLT+SH+ĐT21/01/2022
263NGUYỄN HUY CƯỜNG08/08/199121514****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
264NGUYỄN HUY CƯỜNG20/11/199227348****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
265PHÙNG VĂN CHUẨN23/05/197027281****CLT+SH+ĐT21/01/2022
266LÃ VĂN CHƯƠNG02/12/199416451****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
267VŨ THẾ DANH07/12/197827136****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
268LÊ THỊ NGỌC DIỄM06/07/197327105****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
269NGUYỄN THỊ MINH DIỄN21/01/199127220****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
270NGUYỄN VĂN DU09/09/199437163****CLT+SH+ĐT21/01/2022
271TRƯƠNG HOÀNG DỦ01/01/199136588****CLT+SH+ĐT21/01/2022
272NGUYỄN THỊ THÙY DUNG20/10/199627362****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
273NGUYỄN KHẮC DUY11/02/197727131****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
274TRƯƠNG ĐỖ TIẾN ĐẠT24/01/199927287****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
275VŨ TIẾN ĐẠT26/01/199627254****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
276HOÀNG TIẾN ĐẠT06/11/199327221****CLT+SH+ĐT21/01/2022
277HUỲNH HỮU ĐẠT28/07/197536642****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
278NGUYỄN TẤN ĐẠT10/02/200028562****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
279PHÚ HỮU ĐĂNG05/10/199526441****CLT+SH+ĐT21/01/2022
280NGUYỄN VĂN ĐỂ01/01/199334162****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
281NGUYỄN THỊ HOÀNG ĐIỆP27/08/199027214****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
282HOÀNG HỮU ĐÔNG27/07/197927266****CLT+SH+ĐT21/01/2022
283VŨ MINH ĐỨC15/03/199638572****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
284VÕ CÔNG ĐỨC22/08/19942547****CLT+SH+ĐT21/01/2022
285NGUYỄN CHÂU GIANG06/01/199127197****CLT+SH+ĐT21/01/2022
286TRẦN VĂN HẢI01/01/197527115****CLT+SH+ĐT21/01/2022
287PHẠM VĂN HẢI19/06/199627254****CLT+SH+ĐT21/01/2022
288NGUYỄN HUỲNH NHẬT HÀO25/01/200027269****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
289HUỲNH VĂN HÀO20/02/199422138****CLT+SH+ĐT21/01/2022
290LÂM HOÀNG HẢO17/10/199936628****CLT+SH+ĐT21/01/2022
291ĐÀM XUÂN HẰNG29/01/19832603****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
292HỒ THỊ HẬU01/06/198927260****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
293TRẦN MINH HẬU27/04/19823708200****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
294PHẠM ĐÌNH HOÀI07/08/198626107****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
295LÊ NGỌC HOAN30/04/198927185****CLT+SH+ĐT21/01/2022
296NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG03/10/199527236****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
297TRẦN MINH HOÀNG03/12/200126156****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
298TRẦN VĂN HOÀNG01/01/199627251****CLT+SH+ĐT21/01/2022
299NGUYỄN BÁ PHI HOÀNG02/07/199128521****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
300LÊ THỊ HỒNG21/05/198427278****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
301TRẦN THỊ BÍCH HỒNG28/09/199227224****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
302PHẠM VĂN HÙNG28/05/198427286****CLT+SH+ĐT21/01/2022
303PHẠM ĐỨC HUY15/03/200027276****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
304NGUYỄN HỮU HƯNG26/07/199624148****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
305NGUYỄN QUỐC HƯNG23/12/199927269****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
306NGUYỄN THỊ HƯỜNG26/10/19773617700****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
307NGUYỄN VĂN KIÊN02/10/198827195****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
308LÝ KIỆN14/04/19977909700****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
309TRÌNH NHƯ KIỆT31/07/199525100****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
310HUỲNH THỊ MỸ KIỀU03/10/198627165****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
311VŨ THỊ KIM KHÁNH02/12/199327231****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
312NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA21/04/199027204****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
313NGUYỄN HOÀNG KHƯƠNG01/12/199127216****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
314VŨ VĂN LÂM02/10/199417458****CLT+SH+ĐT21/01/2022
315NGUYỄN HUỲNH LÊ13/10/199027185****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
316LÊ THỊ TRÚC LINH02/04/200127279****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
317VÕ XUÂN LOAN08/09/196427203****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
318ĐỖ NGỌC LONG26/11/19652169****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
319DƯƠNG CÔNG LŨY15/02/19823408201****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
320LÊ CÔNG LƯƠNG20/06/198218328****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
321NGUYỄN NGỌC TUYẾT MAI10/10/200127280****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
322ĐỖ CÔNG MINH28/07/200127282****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
323PHAN HOA MINH28/08/199427234****CLT+SH+ĐT21/01/2022
324LÂM THỊ KIM MINH16/07/198027144****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
325NGUYỄN THỊ NGA01/01/198828089****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
326PHẠM THỊ HỒNG NGA03/01/197627128****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
327NGUYỄN THỊ THIÊN NGÂN08/08/198527159****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
328ĐẶNG THỊ NGÂN13/07/198727288****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
329HÀ DUY NGUYÊN30/05/198727181****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
330HOÀNG THỊ THANH NHÀN30/05/199519729****B2SH+ĐT21/01/2022
331TRẦN THANH NHÀN19/08/198928523****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
332NGUYỄN THỊ NHANH01/07/199132136****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
333PHAN HOÀNG NHÂN21/03/197227271****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
334ĐẶNG HOÀNG NHÂN01/01/197437140****CLT+SH+ĐT21/01/2022
335TRẦN THỊ YẾN NHI03/11/199027194****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
336NGUYỄN QUANG NHỰT15/04/199427229****CLT+SH+ĐT21/01/2022
337PHẠM VĂN PHÁI10/01/19873008700****CLT+SH+ĐT21/01/2022
338PHẠM ĐÌNH MINH PHÁT28/10/19912455****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
339PHAN ĐÌNH PHI30/12/199427272****CLT+SH+ĐT21/01/2022
340NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG11/01/198827181****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
341NGUYỄN PHI PHỤNG23/10/200027272****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
342LÊ HOÀNG PHƯỚC06/07/198227142****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
343TRẦN DƯƠNG PHƯƠNG15/08/199822144****CLT+SH+ĐT21/01/2022
344NGUYỄN THỊ PHƯƠNG01/09/196715075****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
345NGUYỄN TRẦN UYÊN PHƯƠNG10/03/199927275****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
346BÙI MINH PHƯƠNG25/04/200128582****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
347DƯ THỊ MINH PHƯỢNG29/11/19817918100****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
348TRẦN VĂN QUANG26/12/19903609001****CLT+SH+ĐT21/01/2022
349VŨ THANH QUANG12/10/199027202****CLT+SH+ĐT21/01/2022
350NGUYỄN ANH QUÂN15/12/197527129****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
351NGUYỄN CÔNG QUÝ28/03/198627171****CLT+SH+ĐT21/01/2022
352NGUYỄN VĂN SANG24/10/199737173****CLT+SH+ĐT21/01/2022
353TRỊNH MẠ SÁNG08/11/199427235****CLT+SH+ĐT21/01/2022
354LÝ COỎNG SẦU11/03/199127193****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
355NGUYỄN TUẤN TÀI02/02/199027209****CLT+SH+ĐT21/01/2022
356LÝ VĂN TÂM06/12/199227209****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
357MÃ THANH TÂM25/12/198727179****CLT+SH+ĐT21/01/2022
358TRẦN MINH TÂM24/09/199828561****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
359LÊ VĂN TIẾN09/07/19903709000****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
360TRƯƠNG VĂN TOÀN20/07/198127264****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
361NGUYỄN THỊ HOÀN TOÀN08/03/198227142****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
362GIẢNG VĂN TUẤN07/05/196727065****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
363NGUYỄN MẠNH TUẤN04/10/199324141****CLT+SH+ĐT21/01/2022
364NGUYỄN ANH TUẤN11/07/198327159****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
365BÙI LONG TUẤN25/06/198328130****B2SH+ĐT21/01/2022
366NGUYỄN ĐỨC TUỆ14/07/199727257****CLT+SH+ĐT21/01/2022
367HOÀNG VĂN TÙNG24/08/199227212****CLT+SH+ĐT21/01/2022
368ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN31/01/197427189****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
369NGUYỄN THỊ TUYẾT25/05/196727195****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
370HOÀNG KIM TUYẾT12/03/1985118501****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
371TẠ THỊ TUYẾT16/12/199627262****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
372TRẦN VĂN TƯỞNG25/05/200027293****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
373PHẠM QUANG THÁI03/08/198427165****CLT+SH+ĐT21/01/2022
374ĐẶNG VĂN THANH05/05/197127109****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
375TRẦN CÔNG THANH22/02/198427161****CLT+SH+ĐT21/01/2022
376BÙI CÔNG THANH01/11/198016245****CLT+SH+ĐT21/01/2022
377NGUYỄN ĐỖ VĨNH THANH30/04/199626444****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
378BÙI TẤN THÀNH15/05/199623089****CLT+SH+ĐT21/01/2022
379TRẦN THỊ KIM THÀNH18/08/199727254****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
380THANG VĂN THẾ12/10/198027143****CLT+SH+ĐT21/01/2022
381LƯU MINH THIỆN01/02/199727256****CLT+SH+ĐT21/01/2022
382TRẦN QUỐC THỊNH02/03/198627165****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
383NGUYỄN THỊ ANH THƠ25/05/198027280****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
384NGUYỄN HOÀNG THỨC01/01/199736401****CLT+SH+ĐT21/01/2022
385DƯƠNG NHA TRANG24/10/198327319****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
386TRẦN VĂN TRIỀU01/01/196027166****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
387NGUYỄN THỊ XUÂN UYÊN25/09/199027190****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
388PHẠM THẢO PHƯƠNG VI06/07/199127203****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
389NGUYỄN KIM VĨ14/05/196427154****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
390TRẦN NGỌC VINH01/04/196919150****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
391NGUYỄN HOÀNG VŨ14/09/197527116****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
392TRẦN QUANG VƯỢNG16/10/197827120****CLT+SH+ĐT21/01/2022
393PHẠM VĂN XIN16/07/198922124****CLT+SH+ĐT21/01/2022
394NGUYỄN THỊ THANH XUÂN30/06/199127194****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
395LÝ NGỌC XUÂN20/11/199127221****CLT+SH+ĐT21/01/2022
396ĐỖ THANH XUÂN01/12/199027196****B2LT+SH+ĐT21/01/2022
397NGUYỄN THỊ HẢI YẾN08/12/197827135****B11LT+SH+ĐT21/01/2022
398NGUYỄN THỊ TÚ ANH22/10/198027136****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
399NGUYỄN KỲ ANH18/07/198705808700****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
400ĐỖ NGỌC ÁNH02/04/198527170****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
401NGÔ NGỌC BẢO09/09/196906006900****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
402NGUYỄN VĂN HÒA BÌNH30/04/199508709500****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
403TRẦN THỊ THU BÌNH03/11/199327605****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
404LÊ THỊ KIM CÚC06/10/198827187****B2SH+ĐT20/01/2022
405HỒ DƯƠNG CHÍ16/06/200206020200****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
406NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG07/07/200228128****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
407VŨ ĐÌNH DẬU15/03/198027266****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
408THÍN CÂY DẬY06/12/198507908500****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
409LẦM NHỘC DẾNH02/09/199227278****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
410HOÀNG NGỌC DIỄM21/10/199724158****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
411ĐẶNG THỊ THU DUNG28/03/198824093****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
412LÊ HUỲNH ANH DUY21/10/199726150****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
413PHẠM THÀNH ĐẠT17/10/198302376****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
414LÊ THÔNG ĐẠT02/02/200327295****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
415DƯƠNG VĂN ĐÔ08/10/198502486****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
416NGUYỄN THANH ĐÔNG08/02/198807908800****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
417NGUYỄN TRUNG ĐỨC12/07/200124178****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
418LÊ THỊ HẢI13/10/198427266****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
419BÙI KIM HẠNH20/05/198227148****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
420NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG02/07/198927183****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
421LÊ THU HẰNG20/01/196908016900****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
422HUỲNH HÙNG HẬU14/11/198305808300****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
423TRẦN CÔNG HẬU26/06/198827188****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
424ĐOÀN VĂN HẾT11/09/199027187****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
425LÊ THỊ NGỌC HIỀN01/08/199922144****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
426LÊ BÁ HIẾN27/01/197927136****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
427NGUYỄN THỊ MINH HIẾU15/07/198728087****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
428BÙI TRẦN MINH HIẾU11/08/198527171****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
429SÀN CHÍCH HOÀNG24/11/199327240****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
430PHẠM NGỌC HOÀNG27/02/199503109500****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
431PHẠM MINH HOÀNG10/09/199427243****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
432LÊ VĂN HOẰNG05/03/198227274****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
433HUỲNH THỊ KIM HỒNG22/07/199027200****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
434TRỊNH THỊ THÚY HỒNG10/02/198827188****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
435PHAN MINH HÙNG06/12/196627128****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
436TRÌNH THẾ HÙNG24/11/199627248****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
437LÊ THỊ HUYỀN15/04/198427227****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
438NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN24/08/200227287****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
439NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN23/04/198302593****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
440PHAN THỊ THU HƯƠNG10/02/199020157****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
441NGUYỄN ĐỨC HỮU31/07/199927282****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
442TRẦN NGUYỄN TRUNG KIÊN12/05/199027198****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
443PHẠM THỊ LÃI20/04/199327600****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
444LÊ KINH LÂM03/03/199127268****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
445PHẠM KHÁNH LINH01/01/199707019700****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
446NGUYỄN THỊ KIM LOAN01/01/197727228****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
447PHAN NGUYỄN PHI LONG20/06/198507908500****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
448TRƯƠNG THỊ LONG11/06/199127292****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
449LÊ VĂN LƯƠNG10/01/199203809200****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
450CAO VĂN LÝ20/09/197027187****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
451HUỲNH NHẬT MINH12/08/199627248****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
452NGUYỄN QUANG MINH10/04/199524146****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
453HỒ BẢO NAM18/02/199828570****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
454NGUYỄN HOÀNG NAM09/10/198027138****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
455NGUYỄN PHƯƠNG NAM26/10/198519427****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
456PHAN THỊ HẰNG NGA19/08/198227145****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
457NGUYỄN THỊ NGA07/11/199527144****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
458TRƯƠNG THỊ ÁI NGÂN09/04/199627245****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
459LÊ VĂN NGHĨA08/04/198727267****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
460PHÙNG THỊ NGỌC12/03/198627172****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
461TRẦN VŨ NGUYÊN25/03/199627249****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
462NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI NGUYÊN23/08/199127206****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
463NGUYỄN AN NHÀN14/12/199602564****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
464LÊ TRẦN THANH NHÀN26/07/198925075****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
465TRẦN TRẤN NHẬM26/11/198402548****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
466LÊ TRỌNG NHẪN14/03/197920525****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
467LÊ THỊ Ý NHI24/01/199835246****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
468LƯU MẪN NHI07/11/199527258****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
469VÕ TRÍ NHỰT21/03/199536245****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
470PHẠM THANH PHONG28/10/198331170****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
471BÙI XUÂN PHƯƠNG01/01/197820576****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
472TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG16/02/198727188****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
473LẠI THỊ PHƯƠNG13/07/197527141****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
474TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG16/11/198807918801****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
475TRẦN VŨ PHƯƠNG16/04/199438181****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
476NGUYỄN QUANG29/09/199026433****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
477NGUYỄN XUÂN QUỲNH14/03/199326436****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
478ĐỖ THANH SANG04/06/198502565****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
479ĐỖ THANH SÁNG20/11/198819164****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
480TRẦN THỊ KIM SEN20/04/198208218200****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
481LÊ ĐÌNH SƠN02/01/198227608****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
482LƯU TRƯỜNG SƠN28/05/197707207700****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
483TRẦN ĐÌNH SƠN02/01/198527258****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
484VÒNG A TẮC10/02/198927179****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
485TRẦN QUỐC TOÀN03/01/199123081****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
486NGUYỄN QUỐC TOÀN09/04/199428103****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
487ĐỖ QUỐC TOÀN08/10/199903609901****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
488HOÀNG BỘ TỔNG03/03/198427156****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
489NGUYỄN NGỌC TỚI27/05/197229047****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
490TRƯƠNG ANH TÚ09/10/198532119****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
491NGUYỄN ANH TUẤN21/06/199407909400****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
492VŨ VĂN TUẤN21/02/198403408401****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
493NGUYỄN ĐOÀN CÔNG TUẤN10/05/199927284****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
494NGUYỄN THANH TÙNG03/11/198427173****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
495VŨ VĂN THÁI07/04/199727265****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
496HUỲNH PHƯƠNG THÁI13/08/199232143****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
497CHÂU BẢO THANH15/05/199002442****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
498ĐỖ CÔNG THÀNH01/12/199527238****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
499NGUYỄN CÔNG THÀNH05/02/197127155****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
500NGUYỄN BÁ THÀNH07/09/199127223****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
501ĐINH THỊ THẢO02/04/199127289****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
502NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG18/12/199724179****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
503NGUYỄN NGỌC THÂN10/02/198827184****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
504NGUYỄN THỌ23/07/199027194****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
505HÀ THỊ LINH THÚY11/01/198127152****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
506HUỲNH MINH TRÍ24/03/199427233****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
507NGUYỄN MINH TRÍ01/06/199133171****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
508NGUYỄN HOÀNG TRUNG29/08/198727196****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
509VŨ QUỐC TRUNG03/12/197007907000****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
510HUỲNH CÔNG TRỰC15/07/198422114****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
511TRẦN THỊ NHƯ VÂN27/12/198402474****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
512NGUYỄN THẾ VINH12/09/199927276****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
513HUỲNH TUẤN VỦ26/03/199430149****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
514VÕ ANH VŨ23/09/199126119****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
515NGUYỄN VĂN XUÂN22/05/198319147****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
516HUỲNH THỊ KIM XUYẾN18/01/198027246****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
517TRẦN THỊ YÊN09/07/199112199****B2LT+SH+ĐT20/01/2022
518LÊ VĂN BÊN10/09/198128518****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
519LÊ THỊ BÌNH05/06/198427249****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
520TRẦN VĂN CƠ10/12/198914529****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
521NGUYỄN PHÚ CƯỜNG16/06/197327107****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
522TRẦN THỊ KIM CHI01/01/198031178****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
523QUÁCH XUÂN CHIẾN13/07/198717281****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
524NGUYỄN THÀNH CHINH15/02/197928071****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
525HUỲNH THANH DANH01/01/199338164****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
526PHẠM XUÂN DANH20/07/198203408201****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
527TRẦN TÚ QUYÊN DI18/11/198802457****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
528LÂM NGỌC DUNG08/07/197927130****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
529LÊ ĐĂNG ANH DŨNG16/05/200027283****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
530TRẦN VĂN DŨNG16/10/198718658****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
531HOÀNG VĂN DŨNG05/03/198818657****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
532ĐINH VĂN DŨNG26/03/199327225****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
533NGUYỄN ĐỨC DUY20/03/199927271****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
534VŨ MẠNH DUY18/06/199428105****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
535HUỲNH BẠCH DƯƠNG10/09/200131246****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
536TRẦN HOÀNG ĐẠI02/05/198502378****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
537ĐẶNG VĂN ĐẠO10/09/199403609400****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
538TRẦN NGUYỄN HUY ĐẠT09/05/199627253****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
539PHẠM VĂN ĐIỀN05/06/197327257****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
540TỪ VĂN ĐỨC23/12/199327221****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
541VÕ MINH ĐỨC01/07/199021276****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
542NGUYỄN THẾ ĐƯỢC25/05/199428545****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
543NGUYỄN THÀNH GIÁC27/03/199322131****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
544NGUYỄN THỊ THU HÀ14/11/198027150****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
545BÙI VĂN HAI15/05/198127298****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
546PHẠM DUY HẢI17/03/199127197****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
547NGUYỄN CÔNG HẬU10/08/198127226****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
548NGUYỄN THỊ HIÊN01/09/199018673****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
549NGUYỄN THANH HIỀN30/12/197627230****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
550NGUYỄN VĂN HIỆP05/10/198918685****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
551HỒ THỊ HÒA16/06/198227157****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
552NGUYỄN THÁI HỌC03/09/199627250****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
553NGUYỄN XUÂN HỒNG10/08/198518657****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
554VÕ THÁI HỢP21/03/199927273****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
555NGUYỄN THỊ HỢP13/08/198627182****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
556LÊ XUÂN HÙNG31/12/197027222****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
557HOÀNG VĂN HUY10/04/198917291****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
558NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN01/02/198827187****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
559PHẠM TUẤN HƯNG03/11/199202517****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
560NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG11/08/198827188****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
561LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG25/09/198827177****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
562TRƯƠNG THỊ THÙY HƯƠNG05/07/196127014****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
563NGUYỄN ÁNH SAO KIM26/09/199827266****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
564TRƯƠNG MINH KHA01/01/198635171****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
565VÕ HOÀNG KHÁNH03/09/199227214****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
566LƯU NHẬT KHIỀNG21/01/199127198****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
567NGUYỄN VĂN KHỞI15/08/197903407900****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
568PHẠM MINH KHUÊ08/10/199327233****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
569TĂNG VĂN LAM04/09/198509091****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
570NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN27/12/198827176****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
571LÊ THỊ LÂM24/04/198127132****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
572PHẠM THANH LÂN05/05/198727608****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
573PHÙI BẢO HOÀNG LẬP02/12/200027276****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
574NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN01/08/199628112****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
575CHU HOÀNG LỘC30/11/199928121****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
576TRẦN THẮNG LỢI19/09/198713145****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
577LÊ ĐỨC NAM02/03/199027193****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
578NGUYỄN THÁI NGÂN28/10/199127225****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
579NGUYỄN HỮU NGHĨA20/12/198427159****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
580NGUYỄN VĂN NGHĨA10/03/198527177****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
581HOÀNG TRỌNG NGHĨA31/03/199527235****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
582NGUYỄN THÀNH NHÂN17/08/199327241****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
583TRƯƠNG TIẾN VŨ NHẬT15/02/198727195****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
584BÙI PHẠM MINH NHẬT26/07/199919213****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
585HỒ PHAN DIỆU NHI12/04/199527255****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
586MAI THỊ YẾN NHI09/10/199931244****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
587LÊ THỊ ÁNH NHUNG13/06/199627243****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
588NGUYỄN THỊ KIM OANH01/11/199302497****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
589LÊ THÀNH PHONG08/12/197127118****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
590NGUYỄN THẢO PHƯƠNG06/02/199127215****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
591CHU THỊ PHƯỢNG08/02/199011221****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
592BÙI VĂN QUÂN02/10/199427235****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
593LÊ HÙNG SANG22/09/200227290****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
594VÕ VĂN SĨ28/11/198009508000****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
595ĐINH TRƯỜNG SINH03/10/198628514****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
596LÊ TRỌNG SƠN10/10/199028517****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
597NGUYỄN MINH TÂN02/09/199127208****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
598NGUYỄN TRẦN TOÀN20/10/199221521****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
599PHẠM TRẦN QUỐC TUẤN11/02/198927190****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
600LÊ MINH TUẤN01/09/198538125****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
601TRẦN MINH TUẤN03/09/198221170****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
602LÊ ĐĂNG ANH TUẤN20/02/199627253****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
603LÊ THANH TUẤN15/03/198527162****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
604NGUYỄN TRÍ TUYẾN01/01/198730124****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
605NGÔ MINH THANH05/03/198904008900****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
606VÕ THỊ HOÀNG THẢO03/10/200027274****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
607LÊ PHƯƠNG THẢO30/11/199402510****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
608PHẠM HOÀNG THÔNG27/05/199727264****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
609NGÔ ĐÌNH THUẬN16/08/198607908601****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
610NGÔ THỊ HỒNG THUẬN28/11/198027138****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
611PHẠM VĂN THUẬN11/04/198803508800****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
612VŨ THỊ CHUNG THỦY05/08/197627271****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
613NGUYỄN HỮU TRÍ12/05/196127682****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
614HỒ TIẾN TRIỂN10/12/198028563****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
615NGUYỄN KIÊN TRUNG17/08/197727123****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
616MAI VĂN TRƯỜNG03/06/198127139****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
617ĐOÀN VĂN TRƯỜNG12/01/199204409200****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
618VÀNG THƯƠNG MỘNG TRƯỜNG15/11/198627162****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
619HUỲNH MINH TRƯỜNG27/04/198722531****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
620TRẦN THỊ LY VA25/07/198520522****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
621HOÀNG THỊ VÂN10/05/199627248****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
622LÊ THỊ THÚY VÂN23/12/199127208****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
623DƯƠNG QUANG VINH20/03/198727191****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
624LÊ BẢO VINH01/11/199307709300****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
625NGUYỄN QUỐC VĨNH24/05/198019143****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
626TRẦN TIẾN VŨ18/04/199502526****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
627PHẠM VĂN XÔ08/08/196628088****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
628NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN25/12/198726105****B2LT+SH+ĐT22/01/2022
629HONG LÝ ANH01/08/199627256****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
630PHAN NGUYỄN DUY ANH24/04/198819746****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
631TRƯƠNG GIA BẢO04/07/199928565****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
632ĐỖ ĐÌNH BÁU19/05/196127276****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
633NGUYỄN THANH BÌNH11/07/199327217****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
634NGUYỄN THỊ MINH CHÂU11/08/197027132****B2SH+ĐT24/01/2022
635ĐỖ VIẾT DUÂN24/06/198200108200****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
636NGUYỄN ĐỨC DUY14/12/199131208****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
637HUỲNH THỊ NGỌC ĐIỆP24/03/198331171****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
638NGUYỄN VĂN ĐIỆP07/10/197714173****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
639VƯƠNG NHƯ ĐÔNG05/04/198507908500****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
640NGUYỄN ĐỨC14/10/199921547****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
641NGUYỄN VĂN HÀO16/01/198622117****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
642VĂN THỊ HẰNG02/02/199027190****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
643NGỌ THỊ HIÊN08/09/198917322****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
644NGUYỄN THÀNH HIỀN23/04/199721540****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
645NGUYỄN NGỌC HIỂN24/01/198902533****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
646PHẠM THẾ HIỂN03/10/199027196****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
647PHẠM THANH HIẾU25/02/200130175****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
648VÕ VĂN HOÀNG01/02/200007920002****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
649ĐOÀN THÁI HOÀNG05/05/198321185****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
650VŨ DUY HOÀNG19/04/199223086****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
651NGÔ MINH HỞ19/03/199831237****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
652NGUYỄN THỊ HUẾ09/11/197627280****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
653LÊ THANH HÙNG10/06/196919115****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
654TĂNG BẢO HOÀNG HUY22/01/200207920201****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
655NGUYỄN BÁ BẢO KHANG02/08/199825112****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
656PHẠM ĐINH KHANG28/04/199627246****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
657TRẦN QUANG KHIÊM28/07/199027197****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
658NGUYỄN ĐĂNG KHOA18/10/199428121****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
659TRẦN BẢO LÂM24/04/200232171****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
660NGUYỄN THỊ LOAN15/09/198002465****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
661NGUYỄN PHI LONG22/08/198021212****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
662VƯƠNG THỊ LÝ28/03/198427162****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
663NGUYỄN THỊ CẨM MAI26/03/198527166****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
664ĐOÀN NGỌC MINH11/09/200231250****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
665NGUYỄN HÙNG MINH24/08/199131210****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
666Y LỢI NIÊ06/03/199924170****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
667VŨ VĂN NÚI10/02/198503608501****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
668LÊ THỊ KIM NGÂN11/01/200030171****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
669NGUYỄN HOÀNG NGỌC20/02/198427157****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
670PHẠM THANH NGỌC16/07/198217262****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
671PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN15/06/200127281****B2SH+ĐT24/01/2022
672PHẠM CHÍ NHÂN05/03/198522521****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
673LÊ HOÀNG NHÂN20/03/199707909701****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
674NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG21/11/198927188****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
675TRẦN THỊ HỒNG NHUNG06/01/199327223****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
676BẠCH THỊ THÚY NHUNG31/03/198827199****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
677HUỲNH THANH PHONG09/02/200030176****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
678PHẠM THIÊN PHÚC22/05/200107920101****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
679DƯƠNG VĂN PHƯƠNG17/09/197819706****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
680NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG QUANG02/02/200130177****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
681ĐẶNG QUỐC QUYỀN05/01/199828121****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
682NGUYỄN THÀNH SƠN17/01/199302489****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
683TRƯƠNG TÂM23/05/199124127****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
684NGUYỄN THANH TÂM06/05/196304006300****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
685ĐỖ THỤY CẨM TIÊN25/12/199227231****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
686NGUYỄN VĂN TIẾN01/01/198424520****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
687NGUYỄN PHƯỚC TOÀN27/11/199908709900****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
688NGÔ VĂN TOÀN09/08/199737175****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
689NGUYỄN TUẤN TÚ18/09/199607909601****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
690NGUYỄN ANH TUẤN11/10/198907908900****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
691HOÀNG NGỌC TUẤN06/09/198127190****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
692HUỲNH THANH TÙNG04/08/198327151****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
693NGÔ VĂN TUYẾN10/02/199621537****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
694NGÔ CHU TỬ28/11/199027198****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
695HÀ VĂN TƯƠNG10/05/198721506****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
696LÊ NGỌC THANH05/07/198127274****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
697NGUYỄN VĨNH THÀNH15/07/197718229****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
698VÕ THỊ THANH THẢO09/12/200227289****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
699LÂM TRỌNG THẮNG06/06/200107920102****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
700TRẦN QUYẾT THẮNG19/12/200227600****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
701VŨ ĐỨC THIỆN03/10/199527284****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
702PHẠM KIM THOA10/08/199302516****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
703TRẦN THỊ THANH TRANG10/10/199227603****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
704PHẠM THỊ ANH TRÚC21/03/199127197****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
705HỒ ĐỨC TRUNG02/05/200126158****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
706TRẦN THỊ ÁI VI18/12/198227144****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
707ĐỖ THỊ TƯỜNG VI05/08/198705118700****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
708TRẦN VĨNH27/10/198921230****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
709TRẦN VŨ18/05/199027222****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
710HOÀNG VĂN VŨ14/02/199528546****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
711PHẠM BÁ YÊN15/05/198217240****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
712ĐẶNG THỊ HẢI YẾN18/10/200218785****B2LT+SH+ĐT24/01/2022
713TRẦN THỊ BÌNH AN14/02/199527244****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
714LÊ TUẤN AN14/01/200027287****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
715TRẦN VŨ AN10/12/200107920102****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
716PHAN QUỐC ANH01/09/198620516****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
717PHẠM NGỌC ÁNH01/12/199128561****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
718TRƯƠNG QUỲNH ÂN15/07/197427112****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
719VŨ XUÂN BÁCH27/08/200127288****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
720NGUYỄN TRUNG BẢO29/05/199527239****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
721NGUYỄN NGỌC BỀN29/03/199136377****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
722TRẦN HẢI BÌNH20/06/199527237****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
723LÊ THỊ BÉ CHỊ01/01/198627237****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
724BÙI TRÍ CHIẾN10/10/197427287****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
725LÊ BÁ CHỦ08/03/198803308800****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
726NGUYỄN DIỆP TRÍ DŨNG27/05/196727151****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
727PHẠM KHOAN DUY23/06/199403709400****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
728TRẦN THỊ QUỲNH DƯƠNG21/09/198527166****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
729LÊ TIẾN ĐẠT16/12/198527175****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
730NGUYỄN THÀNH ĐÔNG25/04/199527240****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
731HOÀNG NGHĨA ĐỨC03/02/199526136****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
732NGÔ TRƯỜNG GIANG21/07/200003720000****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
733VÕ BÁ GIÀU28/06/196627065****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
734NGUYỄN CÔNG HÀ18/03/198416806****B2SH+ĐT26/01/2022
735NGÔ THỊ THANH HẢI14/05/199427225****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
736NGÔ QUANG HẢI30/11/198227144****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
737CAO XUÂN HIỆP05/04/197727200****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
738NGUYỄN TRUNG HOÀN07/06/198127266****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
739THÁI DOÃN HOÀNG03/12/197327612****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
740TRẦN THỊ HUỆ04/09/198527206****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
741NGUYỄN SƠN THỦY HÙNG23/03/195802609****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
742NGUYỄN ĐẮC HUY19/05/198803508800****B2SH+ĐT26/01/2022
743VŨ THỊ THANH HUYỀN02/09/199527256****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
744LƯ VĂN HƯNG01/01/196435093****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
745LÊ DUY HƯNG24/03/197927140****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
746PHẠM ĐÌNH KẾ19/05/198327600****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
747VŨ LONG KHÁNH16/02/199627260****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
748NGUYỄN HOÀI KHÁNH02/09/199733491****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
749LÊ ĐỨC KHIÊM18/05/197803707800****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
750NGÔ DUY KHÍNH01/01/196427279****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
751ĐẬU TRỌNG LÂM15/08/198127199****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
752PHẠM THÀNH LÂM13/07/200130176****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
753LÊ HOÀNG LÂM29/07/199207909200****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
754NGUYỄN THANH LIÊM18/02/199233164****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
755NGUYỄN THÚY LIỄU02/09/199838188****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
756NGUYỄN THỊ MỸ LINH05/05/199527239****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
757TRẦN THỊ THÙY LINH28/04/198527165****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
758THÂN VĂN LINH12/11/199427256****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
759NGUYỄN YẾN LINH02/06/198727175****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
760PHAN THÀNH LONG07/12/200127602****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
761HỒ HUY LỘC01/01/198927185****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
762TRẦN THANH LƯƠNG31/05/198527159****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
763NGUYỄN THÀNH MAI23/10/200131254****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
764PHẠM NGUYỄN HOÀI NAM06/09/200027274****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
765BÙI VĂN NAM20/05/197927264****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
766TRẦN THỊ KIM NGÂN03/11/199527240****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
767PHAN HOÀNG NGUYÊN13/01/199927276****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
768NGUYỄN THÁI BẢO NHÂN10/05/199925117****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
769TRẦN HỮU NHÂN31/10/200132177****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
770PHAN THANH NHUẬN25/02/200227288****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
771TRỊNH XUÂN OANH05/03/198617296****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
772NGUYỄN HỒNG PHÚC09/10/198226414****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
773TRƯƠNG MAI PHÚC13/08/200127280****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
774ĐOÀN VĂN PHỤNG31/08/198527238****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
775NGUYỄN ĐỨC THIÊN PHƯỚC07/05/199627259****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
776LÊ VĂN PHƯƠNG07/09/198403808402****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
777PHAN VĂN SƠN13/08/198127140****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
778NGÔ MINH TÂM28/01/199727266****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
779NGUYỄN HOÀNG TÂN24/09/199227213****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
780DƯỜNG CÁ TIẾN23/03/198527171****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
781NGUYỄN MINH TIẾN29/01/199407909400****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
782TRẦN VĂN TOẢN20/06/199003709000****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
783NGÔ KHẮC ĐỨC TUẤN19/01/199027188****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
784NGÔ THANH TÙNG23/07/198303508300****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
785PHẠM ĐÌNH TUYÊN01/11/198828131****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
786NGUYỄN ĐỨC THANH18/03/200135256****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
787PHAN NGỌC THANH27/02/199627246****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
788BẠCH ĐÌNH THẢO04/09/198927208****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
789PHẠM VŨ HƯƠNG THẢO07/11/199927275****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
790PHẠM ĐỨC THẮNG10/10/200227288****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
791VŨ THỊ BÍCH THU01/08/198127141****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
792BÙI LÊ HOÀI THU04/06/199727249****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
793BÙI LÊ HOÀI THƯƠNG04/06/199727249****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
794LƯƠNG THỊ THÙY TRANG01/01/198528130****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
795NGUYỄN MINH TRIỀU06/01/199927278****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
796BÙI THỊ TUYẾT TRINH02/05/198027135****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
797TÔ THANH TRÚC13/06/199727248****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
798TRẦN QUANG VINH10/10/197807507800****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
799HOÀNG MINH VƯƠNG15/03/198625063****B2LT+SH+ĐT26/01/2022
800NGUYỄN THÀNH AN20/08/199435216****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
801ĐỖ HOÀNG ÂN15/10/200227287****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
802NGUYỄN THÁI BẢO01/01/198127147****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
803NGUYỄN VĂN BẮC06/07/198918677****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
804TRƯƠNG THÀNH CÔNG18/03/199627248****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
805LÊ QUỐC CƯỜNG26/11/197827130****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
806NGUYỄN ANH CƯỜNG14/12/199527239****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
807THÔNG MINH CHÁNH22/11/199126126****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
808NGÔ TRÍ CHÂU25/11/198318330****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
809TRẦN THỊ TUYẾT CHUNG28/01/199927263****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
810ĐỖ VIỆT CHƯƠNG01/10/198427159****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
811LƯƠNG VĂN CHƯƠNG06/04/197827127****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
812NGUYỄN DUY DŨNG27/06/199527606****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
813NGUYỄN THANH DUY08/06/199027192****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
814PHẠM KHÁNH DUY25/11/198800808800****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
815CAO THỊ QUỲNH DƯƠNG29/12/198938547****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
816LÊ THÁI DƯƠNG16/12/199527244****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
817TRẦN MINH DƯƠNG01/06/198027252****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
818NGUYỄN TUẤN ĐẠT16/05/199327236****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
819TRƯƠNG TUẤN ĐẠT12/09/199827269****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
820PHẠM VĂN ĐIỆP16/12/198927606****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
821ĐINH HOÀNG MỘNG ĐIỆP08/08/199227215****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
822NGUYỄN VĂN ĐÔNG10/02/198818345****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
823PHẠM VĂN ĐỨC09/07/200027274****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
824LÊ HUỲNH ĐỨC07/11/200027291****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
825ĐẶNG QUỐC ĐỨC10/12/199318404****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
826ĐẶNG THỊ GẤM10/02/199118387****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
827ĐẶNG NGỌC GIÀU15/05/198827177****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
828PHẠM THỊ THU HÀ24/12/199326439****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
829VÕ NGỌC HẢI12/02/199627240****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
830PHẠM VĂN HẢI01/05/198518636****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
831NGUYỄN NGỌC HẢI11/07/200227291****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
832NGUYỄN SƠN HẢI07/05/199628560****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
833TRIỆU THỊ MỸ HẠNH11/07/198807918800****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
834TÔ GIA HẢO08/09/199627252****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
835PHÙNG THỊ DIỆU HẰNG17/06/198427179****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
836NGUYỄN THỊ HIÊN03/04/198627279****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
837VÕ THỊ NGỌC HIỀN22/09/198106418100****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
838NGUYỄN THỊ HIỀN03/10/197102208****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
839LÂM THỊ THU HIỀN17/09/199828570****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
840HỒ THẾ HIỂN10/10/199023088****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
841NGUYỄN NGỌC HIỂN19/03/199507709500****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
842TRẦN THỊ HIẾU06/09/199134152****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
843CAO CHÍ HIẾU04/08/199427230****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
844LẠI THỊ HỒNG HOA20/10/198327281****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
845LƯU NGỌC HOA21/03/199627238****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
846HỒ NGỌC HOÀNG01/01/200227293****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
847NGUYỄN HUY HOÀNG04/01/198527259****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
848LÊ NHƯ HỔ18/12/199618424****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
849TRẦN THỊ CẨM HỒNG23/08/197727172****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
850LÊ THỊ MINH HUỆ18/03/198627271****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
851NGUYỄN QUỐC HÙNG27/11/200027278****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
852NGUYỄN THÁI HÙNG16/10/198125048****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
853NGUYỄN QUỐC HUY07/06/197827185****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
854VÕ THỊ HUYÊN26/09/198327274****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
855CAO THỊ HƯƠNG23/11/197002398****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
856TRẦN TRUNG KIÊN27/12/200227289****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
857PHAN ANH KIỆT20/10/200027279****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
858TRƯƠNG ANH KIỆT14/07/197705207700****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
859NGUYỄN NHẬT KIM25/05/198627178****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
860NGÔ HÙNG KHÁNH21/08/198606708600****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
861LƯƠNG TRẦN ĐĂNG KHOA17/09/199926159****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
862TRƯƠNG QUANG KHÔI29/04/199207909200****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
863HOÀNG VĂN LAI08/01/199103609100****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
864NGUYỄN NGỌC LÂM20/05/197627155****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
865ĐINH THỊ LÊ07/08/198404918400****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
866ĐẶNG VŨ LINH15/03/199630155****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
867BÙI THỊ MỸ LINH01/03/199027196****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
868HÀNG THỊ NGỌC LOAN29/06/199107919100****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
869TRẦN NGUYỄN THANH LOAN31/07/198827177****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
870ĐÀM HOÀNG LONG19/10/200027290****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
871ONG PHI LONG15/11/198336196****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
872HOÀNG MẠNH LONG20/09/200028119****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
873PHẠM QUỐC LỘC01/09/198327171****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
874CHÂU PHƯỚC LỘC02/07/199033464****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
875ĐỖ VĂN LUẬN22/06/198302543****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
876NGUYỄN THỊ LUYẾN21/12/198600118600****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
877NGUYỄN VĂN LƯU03/03/199419185****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
878NGUYỄN THỊ TRÚC LY09/11/198227276****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
879VÕ THỊ KIM LY19/10/199121514****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
880NGUYỄN THỊ NGỌC MAI19/10/198332115****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
881ĐỚI THỊ MINH20/04/198917323****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
882HỒ SY MÚI04/05/199227209****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
883TRƯƠNG THỊ CẨM MỴ16/07/199327221****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
884NGUYỄN CÔNG NAM29/09/200227291****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
885NGUYỄN HOÀNG NAM12/10/198627180****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
886DŨ THỊ HỒNG NGA10/12/199420581****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
887ĐẶNG THỊ NGA15/04/198003818000****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
888NGUYỄN TRẦN BẢO NGÂN13/03/200007730000****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
889TRẦN ĐẠI NGHĨA20/10/197227098****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
890LÊ VĂN TUẤN NGHĨA04/02/199427229****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
891LÊ PHƯỚC NGHĨA06/06/199127205****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
892LÊ ĐĂNG NGHĨA22/12/195702543****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
893LÊ HOÀNG NGỌC25/02/199127200****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
894PHẠM THỊ HƯƠNG NGỌC10/09/197702543****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
895NGUYỄN BÁ NGỌC09/01/198827201****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
896DƯƠNG KHÁNH NGỌC22/05/198924111****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
897PHAN ĐẠI NHÂN18/07/199227216****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
898LƯƠNG HUỲNH NHƯ30/11/198227144****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
899PHẠM TỐ NHƯ29/06/199627259****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
900PHẠM THỊ KIỀU OANH13/03/198333417****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
901PHAN THỊ MỸ PHI10/01/199027198****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
902LÊ HỒNG PHƯỚC08/11/198934142****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
903PHẠM HỮU PHƯỚC04/05/198725062****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
904TRẦN THỊ THU PHƯƠNG13/12/199027271****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
905PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG10/01/199027198****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
906NGUYỄN THỤY LINH PHƯỢNG15/02/198727174****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
907ĐOÀN VĂN QUANG10/01/197227261****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
908PHẠM MINH QUANG10/10/197927131****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
909NGUYỄN NGỌC QUÂN24/08/198527160****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
910TRẦN ĐẶNG ĐÌNH QUÂN19/11/199302514****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
911NGUYỄN QUY29/10/200002595****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
912VÕ TÙNG QUYỀN29/08/199423096****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
913NGUYỄN THANH QUYẾN30/09/199321276****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
914LÊ THANH SANG20/09/199402508****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
915TRẦN MINH SANH30/10/199427239****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
916TRẦN THỊ SÂM10/10/199327235****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
917TRẦN HOÀI SƠN19/02/200127293****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
918DƯƠNG CAO SƠN31/05/197827150****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
919VŨ VĂN SỰ06/09/198328553****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
920DƯƠNG THỊ THU SƯƠNG01/01/199233173****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
921LƯƠNG ĐÌNH SỸ11/06/200207920200****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
922NGUYỄN TẤN TÀI08/10/198824500****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
923TRẦN THANH TÂN01/08/198227159****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
924PHAN LÊ TẤN22/09/199329107****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
925HOÀNG THỊ MỸ TIÊN30/04/199427357****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
926PHAN DOÃN TÌNH20/01/197427155****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
927ĐOÀN PHẠM HOÀNG ĐĂNG TỊNH01/03/199227232****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
928NGUYỄN BÁ TOẢN05/10/199127224****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
929HỨA MINH TUẤN19/05/197027173****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
930TRẦN QUỐC TUẤN22/10/198018241****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
931ĐẶNG THANH TUẤN29/09/199424134****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
932TRẦN MINH TUẤN13/03/199127206****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
933LÂM MINH TUẤN17/06/198027134****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
934PHẠM QUANG TUẤN04/02/198337094****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
935TRẦN THANH TÙNG15/12/198527165****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
936NGUYỄN THANH TÙNG13/08/199127335****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
937NGUYỄN VĂN TÙNG16/11/199303809300****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
938MẠC THANH TÙNG24/09/198725208700****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
939NGUYỄN KIM TUYỀN16/03/200027271****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
940HỒ THỊ ÁNH TUYẾT28/03/199327227****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
941HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT06/08/196727175****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
942TRẦN HOÀNG THÁI06/11/200227293****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
943NGUYỄN TUẤN THANH23/09/199107909101****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
944BÙI ĐỨC THANH21/02/199935249****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
945TẠ XUÂN THÀNH28/06/200027277****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
946LÊ MINH THÀNH21/01/199027197****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
947NGUYỄN CÔNG THÀNH24/05/199620623****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
948NGUYỄN HỮU THÀNH15/07/198803808802****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
949LÊ NGUYỄN PHÚ THẠNH30/01/198419151****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
950CAO THỊ THẢO18/05/198827177****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
951NGUYỄN THANH THẢO20/10/198927205****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
952NGUYỄN KIM THẠO09/09/198821506****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
953NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM15/04/197419155****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
954ĐOÀN XUÂN THẮNG03/12/200027278****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
955HÀ MINH THẮNG18/02/198727267****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
956VÕ NGUYÊN THẾ17/08/199023078****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
957NGUYỄN THỊ THÊU26/05/198627172****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
958LÊ THUẬN THIÊN30/04/199727252****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
959NGUYỄN HOÀNG NGỌC THIỆN10/04/199226117****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
960NGUYỄN THỊ THÌN09/03/198827193****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
961ĐỖ DUY THỊNH13/03/200102595****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
962THẬP VĂN THOẢI14/09/198226423****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
963PHẠM NGUYỄN VĂN THƠ16/12/200127289****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
964VÕ TRẦN MỘNG THU08/08/198927183****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
965NGUYỄN NGỌC THUẦN26/09/198721503****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
966NGUYỄN HUY THUỘC25/08/200109620100****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
967PHẠM THỊ THU THỦY15/03/199727270****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
968ĐINH VĂN THỨC20/08/199027198****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
969TRẦN THỊ MẾN THƯƠNG07/09/198518622****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
970NGUYỄN NGỌC THỦY THƯƠNG12/09/200132179****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
971NGUYỄN THỊ THÙY TRANG22/05/199227210****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
972BÙI THỊ HƯƠNG TRANG18/06/199003619000****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
973VŨ THỊ HUYỀN TRANG23/08/198813127****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
974NGUYỄN TÀI ĐỨC TRÍ28/07/199033184****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
975VŨ MINH TRIỆU27/08/200024537****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
976NGUYỄN THỊ TÚ TRINH02/12/198827196****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
977ĐẶNG THÀNH TRUNG21/09/199927267****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
978NGUYỄN MINH TRUNG20/07/199427241****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
979NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN24/01/200207730200****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
980ĐẶNG XUÂN VĂN01/01/196627162****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
981TRẦN THANH VĂN25/02/198822536****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
982LÝ THANH VÂN09/04/199727247****B11LT+SH+ĐT25/01/2022
983NGUYỄN ANH VI05/11/198927179****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
984TRƯƠNG NHƯ VIỆT01/01/197919150****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
985NGUYỄN QUANG VINH13/09/200227289****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
986TRẦN THANH VŨ03/09/197127091****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
987LÊ MINH VŨ05/12/200118437****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
988NGUYỄN THỊ KIM YẾN06/01/199627248****B2LT+SH+ĐT25/01/2022
989TRẦN NGỌC YẾN18/08/199327218****B2LT+SH+ĐT25/01/2022