CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Quyền lợi và công việc Cộng Tác Viên

  • Cộng Tác Viên được tạo 1 website tiếp thị liên kết, thông tin trên website hoàn toàn của Cộng Tác Viên.
  • Cộng Tác Viên đăng bài tuyển sinh, tư vấn và tìm kiếm học viên học lái xe ô tô đúng thông tin, hồ sơ trung tâm thông báo.
  • Một hồ sơ được tính là giới thiệu thành công và được chi trả hoa hồng khi Học viên của Cộng Tác Viên giới thiệu đăng ký và đóng đủ tiền vào khóa tại Trung tâm.
– Đối với hạng bằng B1 : 6.500.000 đồng
– Đối với hạng bằng B2 : 6.000.000 đồng
– Đối với hạng bằng C : 7.000.000 đồng

MỨC HOA HỒNG ĐƯỢC THANH TOÁN

Hoa hồng 1.500.000/hồ sơ đem về trung tâm. 

HÌNH THỨC THANH TOÁN HOA HỒNG

Hoa hồng Cộng Tác Viên được tổng hợp chốt số liệu vào cuối tháng và được thanh toán vào ngày 10 của tháng kế tiếp.

Số liệu sau khi Admin tổng hợp xong, chuyển qua kế toán kiểm tra và duyệt thanh toán.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua TK ngân hàng.