Hiện tại Sở GTVT Bình Dương vừa có văn bản tạm dừng thi các kỳ thi sát hạch từ ngày 1/6 – 14/6/2022 nên kỳ thi từ ngày mai 3/6 sẽ bị hoãn lại theo thông báo của Sở.

Thời gian tổ chức lại các kỳ sát hạch lái xe sẽ được thông báo cụ thể đến các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe.Sở GTVT Thông báo hoãn kì thi sát hạch lái xe 3/6/2022 đến ngày 14/06/2022