Thực hiện theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Học Viên đạt tốt nghiệp từ sau ngày 15/06/2022 sẽ áp dụng quy trình sát hạch mới (Thi lý thuyết – Phần mềm mô phỏng – Thi sa hình – Thi đường trường)

 

z3464484866849 6df59ced4f75763b35c09469fdd5ed61

 

Hiện tại phòng Dịch Vụ Ngoài TTGDNN Sài Gòn (hotline: 0899.1900.79 hoặc nhắn tin Zalo) ở khu vực Bình Dương sẵn sàng xếp lịch và nhận đăng ký thi Tốt Nghiệp theo lịch mới nhằm hỗ trợ Học Viên thi trước 15/06/2022. Số lượng đăng ký có giới hạn nên Học Viên tranh thủ đăng ký vào các ngày sau:

  • Ngày 9/6 (còn nhiều lượt đăng ký)
  • Ngày 11/6 (số lượng có hạn)
  • Ngày 12/6 (chủ nhật, thi Dịch Vụ, thuận tiện cho công việc, còn nhiều lượt)
  • Ngày 14/6 (số lượng có hạn)