Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung thêm các điều khoản của Thông tư 12/20217/TT-BGTVT. Cùng với HoclaiotoNET tìm hiểu về những thay đổi này có ảnh hưởng gì đến quá trình đăng kí học và thi của học viên.

  1. Tăng thời gian học thực hành lái xe trên đường.

Từ ngày 15/06/2022, theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã điều chỉnh lại thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng bằng B1, B2, C.

gio

Từ bảng số liệu trên, ta có thể thấy sự thay đổi trong chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và C đều được tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông. Nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số giờ học của mỗi học viên.

Với việc tăng số giờ học thực hành trên đường giao thông như vậy sẽ giúp đánh giá được chất lượng lái xe của từng học viên, giúp học viên làm quen hơn với việc lái xe trên đường.

  1. Học phí học bằng lái xe ô tô có khả năng sẽ tăng.

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản pháp luật chính thức nào quy định cụ thể mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô mà sẽ do các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng và quyết định mức học phí cụ thể, đối với từng hạng giấy phép lái xe (gplx) theo từng phần học rồi sẽ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền để theo dõi (theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 72/2022/TTLT-BTC-BGTVT).

Với sự có mặt của mô hình thi phần mềm cabin mô phỏng vào giảng dạy và học tập, các trung tâm đào tạo lái xe sẽ phải tự bỏ chi phí để đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị, bố trí lại phòng học, đào tạo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy,…

Vì những nguyên nhân này, nhiều khả năng học phí học bằng lái xe sẽ tăng trong thời gian tiếp theo. Mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng trung tâm đào tạo lái xe.

  1. Lùi thời điểm học lái xe trên cabin mô phỏng.

Trước đó, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi từ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã lùi thời hạn đến trước này 31/12/2022.

Bài thi mô phỏng trong học bằng lái xe ô tô

Bài thi mô phỏng trong học bằng lái xe ô tô

Lý do cho việc lùi thời điểm sử dụng cabin mô phỏng trong chương trình đào tạo lái xe là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở đào tạo lái xe gặp khó khăn về tài chính; vì đó, ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải.

Như vậy, chậm nhất là ngày 31/12/2022, các trung tâm đào tạo lái xe phải đưa nội dung học lái ô tô trên cabin mô phòng vào chương trình đào tạo của trung tâm.

Mỗi học viên học bằng B1, B2 và C sẽ được thực hành 3 giờ trên cabin mô phỏng học lái tại các trung tâm đào tạo lái xe ô tô, đối với cá trường hợp nâng hạng thì chỉ cần học 01 giờ (nâng hạng từ B1 tự động lên  B1 số thì ko cần học)

>>>>> Xem Thêm :